Nalezeno 171 poptávek

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním firmu, která vybuduje inženýrské sítě - inž. sítě: voda, odpady, elektrika Rozsah: - cca 100 m Lokalita: - Vráto u Českých Budějovic Termín: - dohodou

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním realizaci vodovodní a kanalizační přípojky k chatě - stavební povolení, projekt a veškerá potřebná vyjádření IS máme Rozsah: - od obecního řadu k chatě je 30 m Lokalita: - Říčany u Prahy Termín: - co nejdříve

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním realizaci přípojek Rozsah a specifikace: - 1) vodovodní přípojka - pouze v silnici a chodníku (poté ihned přecházíme do domu, který je na hranici pozemku) - 2) splašková kanalizace - v silnici i na pozemku - 3) dešťová kanalizace - v silnici + cca...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám dodavatele na požární rozvody vody - včetně projektu Rozsah: - v hodnotě 300.000 Kč Lokalita: - Praha 5 Termín: - dle dohody

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám připojení inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace) na pozemek, kde budeme následně stavět nový RD - inženýrské sítě jsou na hranici pozemku - projekt na realizaci připojení inženýrských sítí mám od architekta již vypracovaný Rozsah: - viz přílo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely 10 rodinných domů - vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení - vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjez...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám provedení areálových inženýrských sítí části - voda, plyn, areálové kanalizace a kanalizace pod dekou - pro naši vysoutěženou stavbu, která bude zahájena dne 15. 7. 2020 Lokalita: - Karlovy Vary Termín poptávaných prací: - září 2020 Komple...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s provedením nové komunikace a nových veřejných rozvodů vodovodu, plynovodu, kanalizace dešťové a splaškové, veřejného osvětlení a odboček z veřejných rozvodů vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a odkanalizování úpravny vody - odvádění splaškových odpadních vod a jejich čerpání do splaškové kanalizace - do gravitační stoky v areálu úpravny dávkovány železité kaly pro účinnější odstraňování fosforu z odpadních vod v rám...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě: vodovod, jednotná kanalizace - dále viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 27. 7. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách bytových jednotek - oprava vstupních bytových prostor, kuchyní a ostatních stavebních prací - výměna rozvodů studené a teplé vody, kanalizace a nové elektroinstalace - oprava podlah - instalace d...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám připojení rodinného domku na vodovodní a kanalizační síť obce Specifikace: - vodovodní a kanalizační přípojka je přivedena na hranici pozemku - bude nutné rozebrat zámkovou dlažbu, provést výkop - u vodovodní přípojky bude potřeba odstranit část...

Poptávám stavebnictví: Popis: zasíťování pozemků Specifikace: - vedení sítí elektřiny, plynu, vody a splaškové kanalizace (gravitační) - u každého pozemku postavit kapličku pro všechny sítě - pokud to bude možné, tak požádám o položkový rozpočet Rozměr: 10 pozemků...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám připojení budoucí novostavby domu k inženýrským sítím - voda, elektřina, kanalizace - kanalizace je na tlakové čerpadlo - dále sháním geodeta, který by nám zaměřil / vykolíkoval stavební základy (nikoliv stavbu, ale stavební základy jako takové) R...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce teplovodního vedení - podzemní část potrubního systému bude zkonstruována z plastového předizolovaného systému - dále viz přílohy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 13. 7. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - využití chladovodu v podolských nádržích včetně dopouštění spodními vodami Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 8. 7. 2020 v 10:00 hodin

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám zprovoznění a napojení stávajícího ucpaného kanálu z domu do obecní kanalizace Specifikace: - v současné době máme ucpaný kanál u připojení do obecní kanalizace - již 2x zde byly vodovody a kanalizace a částečně se jim podařilo kanál zprovoznit al...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám dokončení kanalizační přípojky Specifikace: - firma, která dělala novou kanalizaci v ulici přivedla přípojku na hranici pozemku (chodník) - je třeba dodělat přípojku do domu - přípojka bude dle dokumentace vedena přes septik - po vyprázdnění sep...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - bourání příček a přestavba hygienického zázemí - bourání a výměna konstrukce podlah v 1. NP - repase plynové výtopny – nový plynový kotel + rozvody - nová elektroinstalace, ZTI, UT, VZT v 1. NP - drobné dispoziční úpravy ve...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - vypracování projektu k provedení napojení vodovodní přípojky - včetně případné realizace projektu Rozsah: - vzdálenost přípojky cca 7 m přes místní komunikaci - vodoměrná šachta, propojovací potrubí včetně armatur, navrtávací pás, šoupě, litinový komínek...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 112 928 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena