Nalezeno 2 278 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plášťů objektu provozní budovy - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vestavba souboru nových učeben do stávajícího komplexu mezi jednotlivými pavilóny základní škol, konkrétně v jejím atriu - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek:- 22. 12. 2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování jednopodlažního objektu - objekt bude dřevostavba - součástí zakázky jsou také zemní a terénní práce, napojení objektu na inženýrské sítě apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Chrudim Termín pro podání nabíd...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy podkroví - ve stávajícím podlaží budou provedeny dílčí úpravy bytových jednotek (pokojů) a některých provozních místností - stavební práce budou zahrnovat demontáž původních kuchyňských linek v pokojích, výměnu podlahových krytin, v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - délka úseku opravy je 152,83 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jablonec nad Nisou Termín pro podání nabídek: - 14.12.2020 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je připojení nového odběratele elektrické energie k distribuční síti vn 22 kV - tento projekt řeší stavbu nového přípojného zemního kabelového vedení VNk (3x 22- AXEKVCE 1x70/16) v délce trasy cca 28 m pro připojení nové odběratelské trafostanice (ARMES-...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba malé vodní nádrže, jejímž účelem bude ochranapřed suchem a povodněmi, přispění ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti území a současně zvýšení biologické rozmanitosti území a posílení ekologicko-stabilizační funkce krajiny krajinářsky cen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je jsou stavební úpravy objektu - stávající objekt je v uličním traktu třípodlažní a ve dvorním traktu dvoupodlažní, nepodsklepený, s nevyužívaným půdním prostorem se sedlovou, pultovou a valbovou střechou s plechovou krytinou a v uličním traktu s pulto...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace 2 výukových místností a sociálního zázemí, které budou vyhovovat dnešním normám a standardům a zároveň budou splňovat nároky kladené na moderní prostředí určené pro vzdělávání a tvůrčí činnost dětí a mládeže - konkrétně se jedná o zabezpeč...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu - elektroinstalace, dodávka chladících strojů, rekonstrukce omítek, podlahy apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 21.12.2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výtahu na výrobně zadavatele - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabídek: - 04.12. 2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je řešení protipovodňové ochrany ohrožených nemovitostí, revitalizační úpravy koryta a pravobřežní části údolní říčky - výstavba protipovodňového valu o výšce navýšení max. 0,5 m a délce 27 m, revitalizace koryta, zřízení biotopů, opevnění toku apod. -...

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám odstranění stavby bývalé hopodařské budovy a výstavbu betonové opěrné zdi Rozsah: - demolice přízemní hospodařské budovy (bývalý chlév) a výstavba betonové opěrné zdi o výšce 2 m a celkové délce 25 m Lokalita: - Olsetín, Milevsko Termín: - j...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba farmy chovu prasnic - technické parametry jednotlivých objektů jsou uvedeny v projektové dokumentaci Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 23. 12. 2020 do 8:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce bytu 2+1 - více informací u zadavatele Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 30. 11. 2020 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 09.12. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu délky přemostění 10,9 m; šířky 4,9 m - dále viz přílohy Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 8. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího vodního díla (úpravny vody) - nově bude ve stávajícím objektu instalována technologie membránové keramické filtrace, bude vyměněn stávající sdělovací kabel, budou provedeny drobné stavební úpravy, u stávajícího přístřešku budou do...

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám výstavbu 2. nadzemního podlaží - dřevostavba Rozsah: - viz příloha Lokalita: - Číměř Termín: - březen 2021

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sociálního zařízení pro dokumentační pracovnice - v rozsahu a obsahu dle zadávací dokumentace Lokalita: - okres Frýdek-Místek Termín pro podání nabídek: - 27. 11. 2020 do 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 132 470 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena