Nalezeno 450 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební a zemní práce při intenzifikaci čističky odpadních vod - bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 17.03.2020 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace školy - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 06.03. 2020 do 1:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce WC a sprch - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 26.02.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - nová hřbitovní zeď; celková délka nové hřbitovní zdi je 245 m - nové zpevněné plochy; zastavěná plocha nových zpevněných ploch je 314 m2 - oprava hřbitovní zvonice; zastavěná plocha stavby je 30 m2, obestavěný prostor je 112 m3 -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice - jedná se o opravu frézováním vozovky tl. 110 mm, výkopové a bourací práce (odstranění obrubníku v místech sanací vozovky a středových ostrůvků), provedení hloubkové opravy vozovky, usazení nových obrub v místech sanací a středových os...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace mostů - celkem se jedná o 3 mosty - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 19.03.2020 do 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je opravy a modernizace budov v majetku zadavatele - jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, sm...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozsáhlá komplexní oprava vodojemu a výstavba nového vodovodu - rekonstrukce střechy, provedení sanací, zateplení objektu, zhotovení venkovních omítek, opravy schodiště apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Příbram Termí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného dvora pro separaci odpadů - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 1. 4. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 16.03.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby – nástavba na stávající objekt a přístavba Základní a mateřského školy - navrhovaná dostavba se týká nástavby střední části stávající budovy a přístavby na západní straně objektu - do svahu na školní zahradě - bude rozšířen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava hygienického zázemí ve 2. a 3. NP pavilonu I. stupně - bourací práce, zednické, dlažby, malby apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 27.03.2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav - ve stávajícím objektu budou provedeny stavební úpravy, a to ve třech etapách - nejdříve musí být provedena etapa II (02 - sklady 1. NP), následovat bude etapa I (01, 01a - kuchyňka, kancelář šatna 1. NP) a etapa III (03 -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s výstavbou sběrného dvora - sběrný dvůr je tvořen několika objekty: - přístřešek včetně kontejnerů pro skladování druhotných surovin - zázemí pro zaměstnance - skladová, obytná a toaletní typová buňka - komunikační a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v realizaci cyklostezky spojující severní a jižní cyklotrasy u vodního díla a souvisejících objektů Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 26. 3. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění zádlažbových panelů typu A - např. očištění boku kolejnice, řezání živice, kladení obrusné vrstvy živice apod. - práce budou provedeny tak, aby nedošlo k vyloučení tramvajové ani silniční dopravy - více informací naleznete v příloze L...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího chodníku - rekonstrukce proběhne v délce cca 360 m proměnlivé šířky od 1,5 m do cca 3,4 m včetně sjezdů na přilehlé pozemky - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nového sběrného dvora stavební úpravou areálu bývalého školního statku - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Jičín Termín pro podání nabídek: - 16.03.2020 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je je modernizace, intenzifikace a související dostavba podzemních nádrží na likvidaci znečištěných odpadních vod - jediným nově vybudovaným nadzemním objektem bude objekt hrubého předčištění, objekt odvodnění kalu a objektu kalojemů, který v sobě bude m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového sportovního okruhu pro sportovní a rekreační využití veřejnosti - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 11.03.2020 do 09:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 61 680 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena