Nalezeno 4 052 poptávek

Sháním stavebnictví: Popis: projekt a realizace vjezdu sjezdu na pozemek Specifikace: z hlavní silnice před pozemek je příkop Rozsah: na parcelách o šíři 17 m Termín: co nejdříve Lokalita: Královéhradecký kraj Cena: nabídněte Profil popt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava havarijního stavu komunikace - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice - práce na stavbě silnic, odvodňování zpevněných ploch, rekonstrukce chodníku apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 16.10.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu části chodníku a veřejného osvětlení - více informací včetně soupisu všech prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kutná Hora Termín pro podání nabídek: - 5.10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - diagnostika stavu silnic UK a návrh optimálního plánu údržby a oprav PK 2020-2023 - hodnocení stavu povrchu všech silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje a návrh optimálního plánu údržby a oprav vozovek v rámci systém...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikací - při stavbě na ulici Gen. Svobody, bude na komunikaci pouze odfrézovaná obrusná vrstva v tl. 50 mm a opět v celém rozsahu opravy položena. Dále bude vybourána, očištěna a znovu položena přídlažba ze žulové kostky...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky sou stavební práce - úprava využití přítoku - montáž železobetonových trub DN 300 - dodání železobeton. trub DN 300 vč. dopravy Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 15. 10. 2020 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úpravu stávající komunikace bez změny nivelety trasy, představující pouze provedení příčného prahu (polštáře) s výškou do 10 cm - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 1.10. 2020 do 9:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce Mlýneckého potoka - Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 22. 10. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba betonové přehrážky pro zachycování splavenin a spláví, protipovodňová ochrana obce z vodního tok - SO 01 Retenční přehrážka - SO 02 Odvodnění lesní cesty - více informací v příloze Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu - poškozený povrch, značné praskliny a vyjeté koleje - úseková oprava komunikace, kdy se jedná o opravu 3. úseků v celkové délce 203 m Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné retenční kapacity nádrže - dojde k odtěžení sedimentu z prostoru zátopy - bude snahou o uložení sedimentu na vhodných pozemcích Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 29. 9. 2020 do 10:00 hodin

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám realizaci povrchu příjezdové cesty - jedná se o realizaci, způsob a návrh vhodného povrchu příjezdové cesty k domu - cesta je zpevněná kamením apod. Rozsah: - délka cesty 300 m Lokalita: - Markvartovice Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava areálové komunikace a parkoviště, oprava propadlé asfaltové komunikace a oprava překopu v požární stanice - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 29.9. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodu - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Klatovy Termín pro podání nabídek: - 8.10. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava živičných ploch - odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm - odstranění dlažby z kostek vč.podkladu - 30 cm, nad 50 m2 - vytrhání obrub obrubníků silničních - odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 30 cm, - patky - bourá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce (kanalizace, plyn) Lokalita: - okres Náchod Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 9:00 hodin

Poptávám: výkopové práce Popis: - poptávám řemeslníky na výkopové práce - jedná se o výkopové práce kabelových rýh VO a jam pro protlaky, včetně zpětného zásypu Rozsah: - celkové množství cca 140 m3 (viz přiložený rozpočet) Lokalita: - Konice u Znojma, Přímětice, okr. Znojmo Termín....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - souvislá obnova krytu - oprava zahrnuje odfrézování krytu, sanaci lokálních poruch a pokládku nové ložní a obrusné vrstvy. V místě křižovatek budou nové místo stávajících dopravních stínů zbudovány ostrůvky - součástí plnění je obn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 16. 10. 2020 ve 12:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 138 053 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena