Nalezeno 2 923 poptávek

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním usazení retenčních nádrží Specifikace: - umístění retenčních nádrží u RD do připravených výkopů a připojení Velikost - 3,5 m3 Množství: - cca 15 ks Lokalita: - Jihlava Termín: - dle dohody

Poptávám: stavební práce Popis: - sháníme firmu, která udělá vjezd na pozemek Plocha: - 24 m2 Lokalita: - Poděbrady Termín: - červenec 2020

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou opravné práce a práce s tímto související na železničním svršku v členění na jednotlivé stavební objekty - strojní čištění kolejového lože, výměna a posun kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel a pryžových podložek, výměna kolejového lože, úpra...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace a chodníku - oprava komunikací pěších, komunikace, navazujících vjezdů a vstupů v řešeném úseku - dále viz přílohy Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 23. 6. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky z důvodu umožnění přístupu k technologickému zařízen - nosnou konstrukci lávky tvoří dva ocelové nosníky. Nosníky jsou vzájemně spojeny příčníky z ocelových válcovaných profilů IPE 120 - podlahu lávky tvoří kompozitní rošty. V r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna nezpevněných stávajících povrchů sběrného dvora za zpevněné a k rozšíření tak stávající manipulační plochy pro plynulejší provoz sběrného dvora Lokalita: - okres Jičín Termín pro podání nabídek: - 15. 6. 2020 ve 13:10...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění výměny stávajících rozvodů vody v bytovém domě - součástí zakázky je montáž podružných vodoměrů v jednotlivých bytech včetně zaplombování a zednické zapravení včetně případného doplnění obkladů - veškeré další informace naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava povrchu silnice III/39214 třídy - oprava povrchu silnice III/39214 v úseku od km 9,195 po km 9,950, v celkové délce 0,755 km Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 23. 6. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 26. 6. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava PZS na trati - mechanické části závorových pohonů jsou již značně opotřebované, optické dohledy svícení vykazují zvýšenou poruchovost a rovněž elektronické prvky jsou po více jak 20 letech provozu na hranici požadované provoz...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostního objektu - jejíž součástí je především výměna mostního svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách) - dále pak úprava území pod mostem a v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování přehrážky k zadržení sedimentu neseného tokem potoka - v rámci stavby dojde k přeložení části toku, vybudování brodu namísto propustku, opravě příjezdové komunikace a k opravě a pročištění stávajícího toku pod tělesem přehrážky Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavby cyklostezky - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 22. 6. 2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy dětského dopravního hřiště - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 22.06.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací - očištění krajnic od sedimentu - odfrézování části stávajícího asfaltového povrchu - rektifikace armatur "šoupat" a "hydrantů", mříží uličních vpustí - provedení vyrovnávek asfaltového povrchu - pokládka nové obrusné vr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku formou odstranění nánosů z koryta od ČS PMO v ř. km 0,300 po silniční most státní silnice I/55 v ř. km 6,100 - v horní části toku je také navržena oprava stávajícího opevnění Lokalit...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám opravu kamínkového chodníku a pokládku ochranné vrstvy - pryskyřice a pojivo Rozsah: - 100 m Lokalita: - Teplice Termín: - červenec, srpen 2020 Cena: - do 12.000 Kč

Sháním stavbu: Popis: stavební připravenost pro nadzemní bazén Specifikace: úprava povrchu terénu na travnaté ploše Rozměry: jedná se buď o kruhový bazén o průměru 4,66 m typu Azuro Vario V3, případně o oválný bazén typu Azuro Vario V6 o rozměrech 3,7 x 5,5 m od Moun...

Sháním stavebnictví: Popis: nádrž na vodu a zemní práce Specifikace: - podzemní nádrž na vodu, samonosná, technologie rotační tváření plastů, plus - čerpadlo, filtr, poklop, přepad, případně také posudek pro dotaci Dešťovka - k tomu zemní práce - vybagrovat jámu (počítám t...

Sháním stavebnictví: Popis: vybudování základových pásů a desky Plocha: 200 m2 Materiál: beton Termín: 1. 7. 2020 Lokalita: Mezirolí Cena: nabídněte Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Sokolov. Děkuji za nabídky.

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 99 793 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena