Nalezeno 841 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je bezbariérová úprava OÚ - stavební úpravy a přístavba budovy obecního úřadu Lokalita: - okres Rokycany Termín pro podání nabídek: - 7. 10. 2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava vodních toků - účelem navrhovaného opatření je odstranění sedimentu z vodního toku, v úseku km 1,6-1,8 dojde k rekonstrukci nábřežních zdí, kdy bude vytvořen železobetonový U-profil, a v úseku km 1,8-2,0 dojde k opravě stávající kamenné dlažby...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání - včetně dodávky souvisejícího materiálu, zařízení a vybavení, zemních a zahradnických prací a mobiliáře Lokalita: - okres Chrudim Termín pro podání nabídek: - 5. 10. 202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava bytové jednotky - potažení stropů a vnitřních stěn tenkovrstvou hmotou, vápenným štukem, výměna zárubní a dveří, montáže nové elektroinstalace, demontáž a montáž podlahové krytiny, kuchyňské linky, dodávka a zapojení el. sporáku - součástí pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelového hřiště s šatnami a hygienickým zázemím - hřiště o rozměrech 55x30 m má polyuretanový povrch a je oploceno dřevěným mantinelem o výšce 1,2 m a dále sítěmi do výšky 6 resp. 3 m - šatny a hygienické zázemí jsou samostatně stojíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - rekonstrukce 5 ks autobusových čekáren/zastávek - výstavba 1 ks nové autobusové čekárny/zastávky Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 do 10:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava automatiky posuvných dveří na DZR - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 9. 10. 2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je doplnění parkovacího pásu o kapacitě 22 kolmých parkovacích stání podél komunikace, respektive mezi jejím prodloužením od sídliště směrem k novému obytnému souboru - v rámci stavebních úprav jsou navrženy 3 dílčí zálivy oddělené dvěma pásy zeleni šířk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu občanské vybavenosti na městskou knihovnu - jejíž součástí bude i informační centrum - v rámci projektu dojde ke stavebním úpravám zchátralého objektu, tak aby mohl sloužit novému účelu - městská knihov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební opravy volného bytu - kompletní seznam požadovaných prací viz přílohy Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 20. 10. 2020 do 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytu - rozsah plánovaných oprav: - ústřední vytápění zůstane zachováno, u radiátorů a stávajících rozvodů bude provedeno odstranění stávajících nátěrů, očištění a provedení nátěrů nových - obroušení a nátěr všech střešních oken a dod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je celková oprava spočívající ve vybourání stávajících nevyhovujících konstrukcí - otvory, obklady, dlažby, podlahové krytiny, zařizovací předměty, vnitřní instalace a provedení nových vstupních dveří, omítek, obkladů, dlažeb, zdravotně technické instal...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kácení náletových křovin - dále budou z koryta kompletně odstraněny poškozené příčné prahy v počtu 6 ks - dále dojde k vybourání poškozené LB zdi v celkové délce 62,0 m a výstavbě nové zdi v původních parametrech Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Hodonín Termín pro podání nabídek: - 6. 10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba nosných konstrukcí sadu - rastr konstrukcí 4 x 10 m - středové sloupy - betonové délky min. 2,77 m (o min. průřezu 7x8cm) - předpjaté annování - krajové sloupy - dřevěmıé délky min 3m a průměru min. 10 cm - opěmé dráty pro stromy - 3 x Drát-...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stájí pro skot - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Klatovy Termín pro podání nabídek: - 24. 9. 2020 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna staré sestavy motor-převodovka za dvourychlostní motor ventilátoru vč. nové vrtule, vibrodiagnostiky a hlídání teploty motoru Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 19. 10. 2020 do 14:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé ZŠ - provedení stavebních úprav a nástavby stávajícího samostatně stojícího objektu, dříve sloužícího pro školní vzdělávání pro nové využití - mateřskou školu Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 1. 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavební úprava stávajícího objektu bývalého kožního oddělení na bytový dům – dům z pečovatelskými byty - stavební úpravou vznikne objekt pro bydlení o celkovém počtu 18 bytových jednotek, které jsou dimenzovány jako upravitelné byty - součástí stave...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kompletní opravu márnice na hřbitově - rozsah je dán zadávacími podmínkami, dokumentací a položkovým rozpočtem - více informací u zadavatele Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 7. 10. 2020 Miroslav Kladníček

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 138 006 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena