Nalezeno 2 689 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti nového řešení multifunkční ochrany budov - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 15.12.2020 do 10:00 hodin

Poptávám: projekční práce Popis: - poptávám projektanta na vypracování projektové dokumentace - jedná se o chatu Rozsah: - 1 projekt - nutno vidět Lokalita: - Přibyslavice u Velké Bíteše Termín: - dle dohody

Poptávám: projekční práce Popis: - poptávám vypracování projektu - přístavba k domu - prodloužení domu včetně střechy směrem ke stodole, zhruba jak naznačuje ta stará dřevěná konstrukce Rozsah: - viz příloha Lokalita: - Stradonice-Peruc, okres Louny, Ústecký kraj Termín: - do l...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je příprava koncesní dokumentace na provozovatele vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu dle pravidel poskytovatele dotace - v přípravné fázi se jedná především o zpracování podkladů pro Státní fond životního prostředí s aktivní účasti na jednáních....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace ve stupni studie včetně souvisejících průzkumů - součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci - oprava...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění projektu který se zabývá souborem opatření, která pomohou obnovit přirozený hydrologický režim, s cílem podpořit rozvoj přirozených rašelinných biotopů a celkové biodiverzity tohoto území - řešené území bylo v minulosti odvodněno soustavou o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování studie propojení cyklotrasy podél železniční tratě č. 020 - návrh propojení komunikace pro cyklisty a pěší bude řešen ve variantách dle Zadání zadavatele, variantně bude řešeno i křížení navržené cyklotrasy s železniční tratí Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - zajištění svahu - a) zajištění průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací ve stupni DUSP a PDPS - b) zpracování projektových dokumenatcí ve stupni DUSP a PDPS - c) inženýrská činnost pro zajištění územního r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavebně povolovací řízení a provádění stavby - součástí zakázky bude i zajištění inženýrské činnosti a součinnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla a autorský dozor po dobu provádění prací Lokalita: - o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro strategické řízení - pořízené pasporty budou zpracovány tak, aby bylo možné je digitalizovat a zapojit do městem využívaného geografického systému Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nab...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace - inženýrská činnost pro zajištění stavebního řízení, včetně vydání potřebných rozhodnutí, a následný výkon autorského dozoru řešící opravné práce na/v pozemních objektech ve správě zadavatele Lokalita...

Poptávám: služby Popis: - poptávám vypracování územní studie na výstavbu rodinných domů v obci Černá, bytových domů, atp. - LV 418, k.ú. Černá (okr. Žďár n. Sázavou) - maximální využití prostoru pro výstavbu co nejvíce objektů - objekty ve vesnickém stylu - ve studii musí být zpracováno zas...

Poptávám: projekční práce Popis: - vypracování projektu prodloužení komunikace včetně osvětlení - malý projekt na prodlouženi soukromé účelové komunikace - k tomu veřejné osvětlení Rozměr: - délka cca 300 m Lokalita: - Rožnov pod Radhoštěm Termín: - dle dohody

Sháním stavebnictví: Popis: vytvoření projektové dokumentace pro stavební řízení Specifikace: - rekreační stavba, kde byly přistavěny 2 místnosti (1 obytná cca 10 m2 a 1 koupelna cca 8 m2) - tyto místnosti nejsou zkolaudovány, potřebujeme dodatečně provést kolaudaci - geo...

Poptávám: služby Popis: - poptávám vyřízení stavebního povolení nebo ohlášku - zahradní domek Rozsah: - viz příloha Lokalita: - Benešov u Prahy Termín: - jaro, léto

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace územní energetické koncepce - v souladu s Metodikou tvorby územních energetických koncepcí, vydanou v rámci dotačního titulu EFEKT ministerstvem průmyslu a obchodu Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 4...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 112-059, který převádí silnici II/112 ve staničení 87,958 Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 10. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhů technických řešení, projektových dokumentací pro společné povolení (DUSP), včetně projektových dokumentací pro provádění stavby (PDPS), záměrů projektů (ZP) a výkon autorských dozorů projektanta Lokalita: - okres Opava Termín p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce - dokumentace musí být zpracována v rozsahu aktuálního znění vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - součástí předmětu plnění je i zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního ro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 11. 12. 2020 do 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 132 863 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena