Nalezeno 1 066 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících mostů na komunikaci III. třídy - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 13. 3. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava trati v úseku - náplní práce je výměna kolejnic, výměna pražců, čištění a výměna kolejového lože, oprava BK, oprava přejezdů a železničního spodku k zajištění stability GPK Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavebně konstrukční řešení nových ocelových podest a žebříků v levé a pravé návodní strojovně - důvodem výměny stávajících podest a žebříků za nové je nevyhovující technický stav, resp. stav odporující platným normám - realizace vyžaduje použití hor...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace školy - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 06.03. 2020 do 1:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku zaměřená zejména na zvýšení bezpečnosti dopravy - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 10.03. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - nová hřbitovní zeď; celková délka nové hřbitovní zdi je 245 m - nové zpevněné plochy; zastavěná plocha nových zpevněných ploch je 314 m2 - oprava hřbitovní zvonice; zastavěná plocha stavby je 30 m2, obestavěný prostor je 112 m3 -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace vodní nádrže - odtěžení sedimentu v dolní části akumulačního prostoru, vybudování stabilizační hrázky - vytvoření železobetonové hráze - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba/prodloužení kanalizace, vodovodu a plynovodu pro 3 domy v obci - kanalizace v délce 57m, vodovod 61 m a plynovod v délce 59 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Strakonice Termín pro podání nabídek: - 11.03. 2020...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úprava vozovky silnice III/4466 třídy - dále je součástí také řešení chodníků, parkovacích stání a dalších ploch - jedná se o úsek silnice III/4466, staničení od km 0,580 po km 1,380, celková délka je 0,800 km Lokalita: - okres Ostrav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stávající nadjezd ev.č. D1 - 031 je s ohledem na doporučený rozsah rekonstrukce Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31. 3. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 16.03.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy silnice II/367 třídy - zejména se jedná o odfrézování a znovupoložení asfaltových vrstev s případným zesílením, lokální náhrada konstrukčních vrstev s částečným zpětným použitím, výměna podloží, nezbytné úpravy přile...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostního objektu o jednom poli převádějícího silnici II/402 provozní staničení km 23,853 v extravilánu obce Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 19. 3. 2020 v 9:00 hodin

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám zedníky na pokládku obrubníků, zámkové dlažby a kanalizace Rozsah: - jedná se o 800 m2 včetně zhutnění Lokalita: - Kralupsko Termín: - po dohodě nástup ihned

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba výjezdové základny - jedná se o nepodsklepený objekt ve tvaru písmene L, jehož jedna část je přízemní, kde jsou garáže, myčka a zázemí sanitních vozů, druhou část tvoří krytá stání vozidel, nad kterými je administrativní čá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - celková rekonstrukce a technické zhodnocení malé vodní nádrže včetně vypracování manipulačních řádů a obnovení povolení k nakládání s vodami Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: - 9. 3. 2020 v 10:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění zádlažbových panelů typu A - např. očištění boku kolejnice, řezání živice, kladení obrusné vrstvy živice apod. - práce budou provedeny tak, aby nedošlo k vyloučení tramvajové ani silniční dopravy - více informací naleznete v příloze L...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávajícího podélného a příčného opevnění v daném úseku koryta - v rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce kamenného stupně za železobetonový stupeň s obkladním zdivem se zavázáním křídel na délku cca 1,5m, vým...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího chodníku - rekonstrukce proběhne v délce cca 360 m proměnlivé šířky od 1,5 m do cca 3,4 m včetně sjezdů na přilehlé pozemky - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 61 670 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena