Nalezeno 4 457 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizace - podchytí stávající kanalizaci a odvede splaškové vody na centrální čistírnu odpadních vod - jsou navrženy tři kanalizační stoky z materiálu PVC o celkové délce cca 68 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet - dále viz příloh...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řádu a splaškové kanalizace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 09.10.2020 12:00

Sháním stavebnictví: Popis: projekt a realizace vjezdu sjezdu na pozemek Specifikace: z hlavní silnice před pozemek je příkop Rozsah: na parcelách o šíři 17 m Termín: co nejdříve Lokalita: Královéhradecký kraj Cena: nabídněte Profil popt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava havarijního stavu komunikace - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice - práce na stavbě silnic, odvodňování zpevněných ploch, rekonstrukce chodníku apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 16.10.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu části chodníku a veřejného osvětlení - více informací včetně soupisu všech prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kutná Hora Termín pro podání nabídek: - 5.10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení oplocení farmy zadavatele - zemní, výkopové práce apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Pelhřimov Termín pro podání nabídek: - 6.10. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - diagnostika stavu silnic UK a návrh optimálního plánu údržby a oprav PK 2020-2023 - hodnocení stavu povrchu všech silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje a návrh optimálního plánu údržby a oprav vozovek v rámci systém...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikací - při stavbě na ulici Gen. Svobody, bude na komunikaci pouze odfrézovaná obrusná vrstva v tl. 50 mm a opět v celém rozsahu opravy položena. Dále bude vybourána, očištěna a znovu položena přídlažba ze žulové kostky...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení přeložky kabelové trasy - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 9.10. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úpravu stávající komunikace bez změny nivelety trasy, představující pouze provedení příčného prahu (polštáře) s výškou do 10 cm - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 1.10. 2020 do 9:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce Mlýneckého potoka - Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 22. 10. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového víceúčelového školního hřiště - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: - 7.10. 2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce areálového osvětlení, které je tvořeno 14.sloupy vysokými 8 metrů, které jsou osazeny výbojkam - rekonstrukce elektroinstalace jednotlivých sloupů, případně oprava jejich ukotvení a nátěr a osazení nových ledkových svítidel, dále položení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba betonové přehrážky pro zachycování splavenin a spláví, protipovodňová ochrana obce z vodního tok - SO 01 Retenční přehrážka - SO 02 Odvodnění lesní cesty - více informací v příloze Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava areálové komunikace a parkoviště, oprava propadlé asfaltové komunikace a oprava překopu v požární stanice - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 29.9. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodu - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Klatovy Termín pro podání nabídek: - 8.10. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava živičných ploch - odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm - odstranění dlažby z kostek vč.podkladu - 30 cm, nad 50 m2 - vytrhání obrub obrubníků silničních - odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 30 cm, - patky - bourá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce (kanalizace, plyn) Lokalita: - okres Náchod Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - souvislá obnova krytu - oprava zahrnuje odfrézování krytu, sanaci lokálních poruch a pokládku nové ložní a obrusné vrstvy. V místě křižovatek budou nové místo stávajících dopravních stínů zbudovány ostrůvky - součástí plnění je obn...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 137 980 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena