Nalezeno 1 361 poptávek

Poptávám: vrtné práce Popis: - sháním zemní vrty pro tepelné čerpadlo - čerpadlo bude sloužit pro vytápění rodinného domu - vrty budou realizovány na zahradě u domu - povolení pro vrty již nabylo právní moci - mám k dispozici veškerou dokumentaci, vyjádření báňského úřadu, vyjádření povolení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce silnice III/28617 třídy - celková délka stavební úpravy činí cca 2 020 m - součástí stavby je i rekonstrukce dvou mostů ev. č. 28617-1 a 28617-2 a pěti stávajících zdí Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce silnice III/49728 v průjezdním úseku obce v délce 549 m. - rekonstrukce bude provedena částečně formou výměny obrusné vrstvy a částečně odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanací neúnosné pláně a položením no...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demontáž pozink potrubí DN80 studené vody včetně odboček od hlavního uzávěru vstupu potrubí do budovy ubytovny až do místnosti výměníku - před samotnou montáží potrubí z nerez oceli bude provedeno provizorní napojení studené vody, b...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace následujících úprav uvedeného prostoru - odstranění nefunkčního rozvodu páry - odstranění zásobníku na kondenzát /kondenzovaná pára / - odstranění ocelové konstrukce apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kutn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava potrubí odtahu reaktorů - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 4.2. 2020 do 23:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou rekonstrukční práce při opravě domu - bourání konstrukcí, truhlářské konstrukce, podlahové práce, izolace tepelné, zemní práce, malby apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení opravy dvojvoliéry orlů východních - bourání dlažby, přesun hmot, podsyp pod základové konstrukce, hloubení jam apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 03.02.2020...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba zázemí pro stavebnictví - stavba jednopodlažní přístavby obdélníkového tvaru; plochy fasád jsou rovné a hladké - stavba svou šířkou navazuje na stávající halu, střecha je výškově snížena - více informací naleznete v příloze Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového masného provozu v areálu - zemní práce, izolační práce, konstrukce tesařské či klempířské, malířské práce, podlahové práce - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 7.2. 2020 d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci novostavby mostu přes vodní tok - v rámci akce bude provedena nejprve demolice stávajícího mostního objektu, jehož stabilita byla významným způsobem narušena v důsledku podemletí jedné z opor při d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení stavebních prací k vybudování veřejného vodovodu o celkové délce 6 078 m (vč. přípojek) a nového vodojemu 2x150 m3 pro napojení všech obyvatel obce Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 12. 2. 2020...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace potoka - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 06.02.2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty - odstranění pařezů zasahujících do pláně, odstranění nánosů zeminy apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 03.02.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace pro pěší v délce 6,84 m, dále úprava komunikace pro pěší podél ulice Komenského v délce cca 76,50 m a v šířce 1,50 m - dále dojde k úpravě ploch, kde budou nově vysázeny stromy - více informací naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště a odstavné plochy pro kontejnery a sjezdu - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 24.02.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření multifunkčního hřiště na travnaté části (plocha 10 x 10 m) vedle již vybudovaného hřiště se SmartSoftovým povrchem - bezpečnostní povrch hřiště o celkové síle 35 mm musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a současně i výstavba nového kanalizačního přivaděče a čerpací stanice - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 11.02....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – napojení nové technické infrastruktury Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 29. 1. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce výhybek č. 1, č. 2 a č. 5 včetně přípojných polí na dřevěných pražcích, rekonstrukci kolejového pole na dřevěných pražcích před výhybkou č. 4 a v koleji č. 2, výměně kolejnic a dále k úpravě trasy stávajícího trativodu v...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 49 043 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena