Nalezeno 247 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky sou stavební práce - úprava využití přítoku - montáž železobetonových trub DN 300 - dodání železobeton. trub DN 300 vč. dopravy Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 15. 10. 2020 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce Mlýneckého potoka - Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 22. 10. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba betonové přehrážky pro zachycování splavenin a spláví, protipovodňová ochrana obce z vodního tok - SO 01 Retenční přehrážka - SO 02 Odvodnění lesní cesty - více informací v příloze Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - souvislá obnova krytu - oprava zahrnuje odfrézování krytu, sanaci lokálních poruch a pokládku nové ložní a obrusné vrstvy. V místě křižovatek budou nové místo stávajících dopravních stínů zbudovány ostrůvky - součástí plnění je obn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava jezu a náhonu v šířce 6,34 m na řece Lokalita: - okres Tachov Termín pro podání nabídek: - 6. 10. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 - spojené s výstavbou polní cesty HPC 1 v kategorii P4,5/30 o délce 222,914 m s živičným povrchem z asfaltového betonu, polní cesty VPC 12 v kategorii P3,5/20 o délce 200,00 m s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu - rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava havarijního stavu hráze v okolí historických výpustí - jedná se o plošně malou část zátopy vodního díla – rybníka Zámecký - u paty stávající hráze, kde se nachází v minulosti využívané spodní výpusti rybníka - tyto byly zřejmě nedostatečně zab...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova mokřadu, který neplní svůj účel, je vyschlý, částečně zavezený stavební sutí a nyní je zcela nefunkční. Investiční záměr obsahuje zřízení 4 tůní, zřízení souboru 3 mikrotůní, zřízení vyvýšených suchých stanovišť, výsadbu 24 du...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace LBC C07 - pro zvýšení biologické rozmanitosti krajinářsky cenného území lokality v jinak monotónní krajině, chudé na drobné vodní a mokřadní plochy, bude vybudována soustava průtočných a neprůtočných mokřadů Lokalit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávající vodní nádrže - rekonstrukce stávající vodní nádrže Okrouhlice – v rámci SO 01 bude provedena rekonstrukce čelní hráze (odtěžení a provedení nové hráze do požadovaných sklonů, opevnění návodního líce, odvodnění...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba rybníka - pozemky jsou trvale podmáčeny velkým množstvím vody a ústní do něj i drenážní soustava z okolních pozemků. Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 9.00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: povodňový plán pro pozemek Specifikace: - pro pozemek, kde budou do 12 měsíců stát dvě stavby - povodňový plán potřebujeme ke kolaudaci. Rozměry: 10.000 m2 Termín: dle zvyklostí a možností dodavatele Lokalita: Praha C...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace rejd plavebních komor - stavba spočívá ve vybudování plnohodnotných čekacích stání včetně osvětlení, osázení plavebního značení a instalaci kamerového systému Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 2...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování tůní o ploše od 100 do 300 m2 - odtok vody z tůně pomocí jednoduchého kamenného přelivu z LK Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 7. 9. 2020 v 10:00 hodin

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním firmu na realizaci vodní nádrže (rybníku) Rozsah: - vodní dílo o velikosti 3 ha vodní plochy Lokalita: - Prachaticko, jižní Čechy Termín: - podzim, zima 2020

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení revitalizačních úprav v lokalitě rybníka Valcha a jeho nevyužívaném biologicky degradovaném zhlaví Lokalita: - okres Pelhřimov Termín pro podání nabídek: - 14. 9. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizačních úprav v lokalitě rybníka a jeho nevyužívaném biologicky degradovaném zhlaví - odbahnění zátopy - rozčlenění boční hrázky - revitalizace území za zátopou (mokřady, tůně) - dále viz přílohy Lokalita: - okres Pelhřimov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení vlastní vodní nádrže - rybníka Lokalita: - okres Plzeň Termín pro podání nabídek: - 14. 9. 2020 v 8:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 137 980 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena