Nalezeno 1 534 poptávek

Sháním stavebnictví: Popis: projekt a realizace vjezdu sjezdu na pozemek Specifikace: z hlavní silnice před pozemek je příkop Rozsah: na parcelách o šíři 17 m Termín: co nejdříve Lokalita: Královéhradecký kraj Cena: nabídněte Profil popt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava havarijního stavu komunikace - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice - práce na stavbě silnic, odvodňování zpevněných ploch, rekonstrukce chodníku apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 16.10.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu části chodníku a veřejného osvětlení - více informací včetně soupisu všech prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kutná Hora Termín pro podání nabídek: - 5.10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikací - při stavbě na ulici Gen. Svobody, bude na komunikaci pouze odfrézovaná obrusná vrstva v tl. 50 mm a opět v celém rozsahu opravy položena. Dále bude vybourána, očištěna a znovu položena přídlažba ze žulové kostky...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úpravu stávající komunikace bez změny nivelety trasy, představující pouze provedení příčného prahu (polštáře) s výškou do 10 cm - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 1.10. 2020 do 9:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava areálové komunikace a parkoviště, oprava propadlé asfaltové komunikace a oprava překopu v požární stanice - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 29.9. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava živičných ploch - odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm - odstranění dlažby z kostek vč.podkladu - 30 cm, nad 50 m2 - vytrhání obrub obrubníků silničních - odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 30 cm, - patky - bourá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce parkoviště včetně realizace komunikace, kolmých parkovacích míst, výjezdu na účelovou komunikaci, chodníku a dalších souvisejících stavebních prací - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební práce na opravách komunikací svěřených ve správě a to oprava chodníků Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 5. 10. 2020 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace velkoplošné opravy obrusné vrstvy pojížděného chodníku Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 25. 9. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce komunikace Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci ulici včetně realizace místa pro přecházení, zvýšené křižovatky, parkovacích stání, chodníků - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 07.10.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna EMZ na mostě ev.č. 603-058 Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 25. 9. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice v obci - více informací na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 1.10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava chodníku u bloku 859 - 860 - jedná se o opravu stávajícího chodníku se zachováním stejných rozměrových parametrů, odstranění původního chodníku a obrub, úpravu podkladu, odvoz suti a úpravu a zatravnění pláně narušené pracemi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy komunikací - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 30.9. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikace - vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 atd. viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - napojení lesní cesty, na silnici II/446 v úseku mezi obcemi Nový Malín a Hrabišín. U připojení lesní cesty je navržena obrusná vrstva z asfaltového betonu Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 29. 9. 2020 v 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy lesních cest na polesí - vybourání stávajícího nevyhovujícího příčného trubního propustku (včetně jeho případného obetonování nebo podbetonování), s odklizením a uložením vybouraného materiálu na místo uložení Lokalita: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 137 980 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena