Nalezeno 308 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technického průzkumu budov a získat informace o aktuálním technickém stavu jednotlivých konstrukcí - dále viz přílohy Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání nabídek: - 7. 10. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi při realizaci stavebních prací na vojenských vlečkách - dále viz přílohy Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 29. 9. 202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro realizaci zateplení budovy, dle doporučení energetickým auditem - zateplení boční stěny budovy a střechy - dále viz přílohy Lokalita: - okres Sokolov T...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - dále zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 30.9. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zaměření části oplocení a oddělení pozemkových parcel - zaměření stávajícího oplocení - nová vlastnická hranice - označení hranice pozemků - zhotovení geometrického plánu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Havlíčkův Brod Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odborné posouzení krovů a dodávka projektu k jejich ošetření a opravě - dále viz přílohy Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 30. 9. 2020 v 10:00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: stavbyvedoucí pro řízení stavby Specifikace: - stavba rezidence - konstrukce z monolitu - cca 4-5 let práce Množství: - 1. fáze 24 bytů, po dokončení 117 bytů - cca 450 m2 Termín: ihned Lokalita: Frýdek-Místek Max....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení - dále viz přílohy Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - renovace zastřešení - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 22. 9. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce opláštění - zpracování projektové dokumentace k provedení stavebních prací - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - výkon inženýrských činností - dále viz přílohy Lokalita: - ok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění generálního projektanta na provádění projekční činnosti pro zpracování projektových dokumentací pro provádění rekonstrukcí, modernizací a stavebních úprav jednotlivých klinik, vč. provozních technicko - administrativních prostor v r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu dle URS a zajištění autorského dozoru k plánované stavební činnosti ÚZSVM - komplexní opravu a zateplen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vyhotovení inženýrskogeologického průzkumu tělesa železničního spodku a přilehlých svahů v traťovém úseku Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 18. 9. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provádění geodetických prací - vytyčování hranic pozemků - vyhotovení geometrického plánu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 22. 9. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na revitalizaci a zvýšení účinnosti čištění ČOV - dále viz přílohy Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 23. 9. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - podkladové dokumenty (geodetické zaměření, dendrologický průzkum, biologické průzkumy, oznámení záměru, zjišťovací řízení EIA) - zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení - zajištění společnéh...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti BOZP - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 18. 9. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci výtahu v ubytovacím objektu C - dále viz přílohy Lokalita: - okres Havlíčkův Brod Termín pro podání nabídek: - 23. 9. 2020 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající ve výkonu činnosti osoby provádějící stavební dozor a koordinátora BOPZ pro stavební práce, které zahrnují provedení páteřního elektrického rozvodu (zemní práce, elektroinstalační práce) - dále viz přílohy Lokalita: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 138 006 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena