Nalezeno 463 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace školy - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 06.03. 2020 do 1:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba/prodloužení kanalizace, vodovodu a plynovodu pro 3 domy v obci - kanalizace v délce 57m, vodovod 61 m a plynovod v délce 59 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Strakonice Termín pro podání nabídek: - 11.03. 2020...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - celková rekonstrukce a technické zhodnocení malé vodní nádrže včetně vypracování manipulačních řádů a obnovení povolení k nakládání s vodami Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: - 9. 3. 2020 v 10:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsous tavební práce - kompletní výstavba obytné zóny v obci která je složena z výstavby oddílné kanalizace, vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování splaškové kanalizace Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 24. 3. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava splaškové a tukové kanalizace a výměna tukového odlučovače tuků (lapolu) v areálu školy - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 16.03. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytů - stavební úpravy spočívají zejména ve výměně podlah, dveří, osazení nových zařizovacích předmětů a vybavení, budou provedeny nové příčky, dozdívky otvorů, vnitřní omítky a obklady stěn - v upravovaných bytech budou provedeny n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, která bude sloužit k odvádění splaškových odpadních vod z plánované lokality rodinných domů a výstavby vodovodu, který bude sloužit k zásobování lokality pitnou vodou - vodovodní řád v délce 24 m a splašková kanalizace o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební prácwe - opravy kanalizačních poklopů v objektech letiště - jedná se o demontáže stávajících nefunkčních kanalizačních poklopů a následnou dodávku a montáž nových poklopů včetně souvisejících stavebních prací Lokalita: - okres Hlavní mě...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačního výtlaku, gravitační stoky, čerpací stanice s měrným objektem a elektropřípojky NN - dále viz přílohy Lokalita: - okres Chrudim Termín pro podání nabídek: - 27. 3. 2020 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu - řízení zpracování projektové dokumentace v potřebných stupních; - inženýrská činnost v souvislosti se zajištěním vydání stavebního povolení; - zpracování rozhraní dodávek s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních prostor - stavební práce - topení - vodovod, plynovod - elektroinstalace Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nabídek: - 18. 3. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení na ubytovně - rekonstrukce podlah a stěn stávajících sociálních zařízení - rekonstrukci kanalizačních a vodovodních rozvodů - dále viz přílohy Lokalita: - okres Most Termín pro podání nabídek: - 5. 3. 2020 v 10:0...

Sháním řemeslné práce: Popis: výměna vodovodního připojení rodinného domu Specifikace: vykopání a výměna přívodního vodovodního potrubí Rozměr: délka cca 5 m Termín realizace: dohodou Lokalita realizace: Praha 6-Sedlec Max. cena: nabídněte...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při opravě kanalizace - vedle stávajícího potrubí zhotovitel provede výkop a položí novou trasu z PE trubek vnitřní průměr 300mm SN17 až ke stáčecímu místu. Od stáčecího místa zhotovitel provede protlak až do stávající šachty cca 30m;...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - chodník, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, překládka plynovodu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 12. 3. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy - příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vp...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním napojení RD na kanalizační přípojku Rozsah: - napojení odpadní šachty RD na odpadní šachtu kanalizační přípojky - vše v PVC, průměr potrubí 200 mm - délka výkopu cca 6 m / hloubka do 1,5 m - poptávka je včetně materiálu a podsypu Lokalita: - H...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení vodovodní přípojky na výrobní farmě - zemní práce, zednické práce, kanalizační práce apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Pelhřimov Termín pro podání nabídek: - 25.2. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zasíťování pozemků 24 RD v rozsahu dešťové kanalizace ŠD6 až ŠD19 a splaškové kanalizace ŠS01 až ŠS12 Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 12. 3. 2020 ve 13:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 61 696 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena