Nalezeno 209 poptávek

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním výkop dešťové kanalizace + zemní práce + podzemní nádrž na vodu, čerpadlo, vsak Specifikace: - nádrž na vodu min.4,7 ideálně včetně vybavení dle přílohy č.3 - výkop a příprava pro nádrž - výkop a položení dešťové kanalizace a vsakování dle přílohy č...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod z předmětných lokalit na území obce, tj. vybudování splaškové kanalizace - v jedné z lokalit se navíc jedná také o zajištění zásobování pitnou vodou - bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí př...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků a komunikace - součástí předmětu je rovněž výstavba nové dešťové kanalizace - úprava ulice je navržena v délce 296,37 m a jedná se hlavně o výstavbu nového povrchu komunikace z asfaltového betonu,...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba je tlakové splaškové kanalizace vč. přípojek, rozvody NN pro napojení 5 objektů rodinných domů na veřejnou kanalizaci v obci - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nabídek: - 27.01.20...

Poptávám stavbu: Popis: napojení nové kanalizace Specifikace: napojení od místa, kde končí kanalizace Délka: cca 200-250 m Lokalita: Týn nad Vltavou Termín: dle dohody Cena: nabídněte Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Čes...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava vodovodu včetně přípojek, oprava přípojek kanalizace a zhlaví šachet - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 27.01.2020 do 09:00 hodin

Poptávám stavbu: Popis: zhotovení kanalizační přípojky a vodovodů Specifikace: musí se udělat protlak pod potokem šíře potoka cca 3 m Délka: celkem 20 m Termín: leden 2020 Lokalita: Veleň Cena: nabídněte Profil poptávajícího: soukrom...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je je vybudování nových parkovacích míst ve vnitrobloku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nové cyklostezky a stavební úpravy bývalé podzemní uhelny - více informací naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oddělení splaškové kanalizace veřejné od soukromé kanalizace a nové přepojení na veřejný výtlak - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Klatovy Termín pro podání nabídek: - 28.01.2020 do 10:00 hodin

Sháním stavbu: Popis: realizace stavby vodovodní a kanalizační přípojky Specifikace: navazující vnitřní kanalizace a vodovod pro budoucí novostavbu rodinného domu Rozměry: projekt v příloze Termín: Q2 - Q3/2020 Lokalita: Jihomoravský kraj, Brno - Tuřa...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizační stoky z PVC SN 12 DN 300 - celková délka je 227 m - součástí je i vybudování 5 ks veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených revizní šachtou - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Semily Termín pro...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním připojení rodinného domu na tlakovou kanalizaci - požaduji osazení čerpadla do stávající 8 m3 jímky, včetně výkopových práci - kabel na elektriku 380 V v dosahu Rozměr: - délku přípojky dle zaměření na místě Lokalita: - Buková u Příbrami Ter...

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním zřízení tlakové kanalizační přípojky Specifikace: - tlaková kanalizační přípojka - délka tlakového potrubí cca 59 m + přípojky k 2 domům + jímky a čerpadla Množství: - 59 m Termín: - jaro 2020 Lokalita: - Moravičany

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - zhotovení díla - stavba vodovou - zajištění dopravního opatření - geodetické práce - vytýčení, zaměření skutečného stavu - zpracování dokumentace skutečného provedení - zajištění kolaudačného souhlasu Lokalita: - okres Benešov Termín pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při opravě kanalizace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 20.01.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace - jedná se celkem o 45 nemovitostí - kanalizace je vzhledem k výškové konfiguraci navržena jako gravitační Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabídek: - 22. 1. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV - v celkové délce 2.622 m - kanalizace bude oddílná, jejím základem je gravitační splašková kanalizace s napojenými kanalizačními přípojkami - splaškové vody budou dále likvidovány na nové ČOV Lok...

Poptávám stavbu: Popis: zhotovení přípojky na obecní vodovod a kanalizaci Specifikace: - v obci nově rozveden vodovod a kanalizace, poptávám zhotovení přípojky a napojení na vodovod a kanalizaci - aktuálně čerpáme vodu ze studny, využívána na vše v domě i na zahradě - pou...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava stávající splaškové a dešťové kanalizace dle schématu v příloze č. 8 v prostoru objektu ZS - potrubí bude demontováno a na pískový podsyp uloženo nové splaškové a dešťové potrubí Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek:...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 47 431 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena