Nalezeno 416 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba spočívají v osazení typové balené ČOV - přepad z ČOV bude veden do přilehlého vodního toku protlakem v délce cca 30m pod silnicí a cyklostezkou - součástí akce bude rovněž přeložka vodovodní přípojky – osazení vodoměrné šachty a chráničky -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu - více informací v příloze Lokalita: - okres Náchod Termín pro podání nabídek: - 27.7. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a souvisejících objektů nacházejících se výlučně v zastavěném území obce - celková délka splaškové kanalizace je 2.305,71 m - veškeré technické informace včetně výkazu všech požadovaných prací naleznete v příloze Loka...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí kanalizace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Chrudim Termín pro podání nabídek: - 27.7. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přístavba pro navýšení kapacity budovy pro předškolní děti - součástí jsou veškeré stavební práce, vnitřní instalace, přípojky, zpevněné plochy a terénní úpravy - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a odkanalizování úpravny vody - odvádění splaškových odpadních vod a jejich čerpání do splaškové kanalizace - do gravitační stoky v areálu úpravny dávkovány železité kaly pro účinnější odstraňování fosforu z odpadních vod v rám...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě: vodovod, jednotná kanalizace - dále viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 27. 7. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování výtlačné kanalizace, domovních přípojek a vodovodu včetně vodovodních přípojek - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Písek Termín pro podání nabídek: - 28.07.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření splaškové gravitační kanalizace - výstavba hlavního kanalizačního sběrače - sběrač v délce 526,5 m - veškeré podrobnosti včetně výpisu veškerý prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Písek Termín pro podání nabídek: - 23.7. 202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 30.07.2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přesunutí stávající dešťové kanalizace a vsakovacího objektu a rozšíření pro vsako-vání dešťových vod z nové přístavby domu s pečovatelskou službou - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Teplice Termín pro podání nabídek: - 20....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace „výletiště“ - území pro relaxaci občanů, pro konání závodů dobrovolných hasičů, prostoru pro sportovní vyžit - součástí areálu je rovněž budova pro pořádání rozličných společenských akcí, jednoduché pódium a také prodejní stánky - více info...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce venkovní kanalizace - bude provedeno zaslepení stávající venkovní kanalizace, kanalizační trubní vedení z tvrzeného PVC v délce 132 metrů bude napojeno na stávající odpad - pro snadné čištění a revizi kanalizačního potrubí bud...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování záchytné plochy a úkapové jímky - zemní práce, betonářské a zednické práce, kanalizační práce apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 16.7. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace - veškeré bližší informace včetně soupisu všech prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: - 15.7. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace prodloužení kanalizační stoky 180,9 m pro napojení 7 stavebních parcel řešené lokality, u těchto parcel budou zhotoveny kanalizační a vodovodní přípojky - dále projekt řeší výstavbu účelové štěrkové komunikace v délce 184,29 m, obnovu stávaj...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zkapacitnění stávající kanalizační stoky - stávající kanalizační stoka DN 400 bude zkapacitněna na DN 600 ve dvou úsecích v délce 188 m a 116 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 10.7....

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 112 927 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena