Nalezeno 171 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace - vybudování stokové sítě gravitační a tlakové kanalizace v celkové 3461,7m - kanalizační přípojky - tlakové přípojky - dále viz přílohy Lokalita: - okres Kladno Termín pro podání nabídek: - 13. 1. 2020 v 11:00 h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace - délka kanalizace 1,74 km - dále je předmětem veřejné zakázky výstavba vodovodu v obci v délce 938 m - součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek Lokalita: - okres Cheb Termín pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je ealizace stavebních prací a souvisejících činností, tak jak jsou specifikovány v jednotlivých částech zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy o dílo - součástí stavby je nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) pro podchycení odpadních vod přitékajíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy - obnova nevyhovující kanalizace a vodovodu - je navržená kanalizační stoka A, DN250-300 a vodovodní řad V1, PE110 podle PD Lokalita: - okres Plzeň-jih Termín pro podání nabídek: - 9. 12. 2019 do 10:00 hodin

Sháním stavbu: Popis: připojení kanalizace od kanalizační šachty Specifikace: - připojení kanalizace na PVC 100 cm rourou - vše schváleno Sm Vak Rozměr: - od kanalizační šachty ke kanalizaci cca 4 m - hloubka 3,5 m Termín realizace: co nejdříve Lokali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v doplnění a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury města - veškeré další informace včetně soupisu všech prací naleznete v příloze Lokalita: - okres Písek Termín pro podání nabídek:...

Poptávám stavbu: Popis: realizace kanalizačního potrubí Rozměry: šířka 50 cm Množství: 29 m Termín: 2020 Lokalita: Ostrava Cena: nabídněte Profil poptávajícího: firma z okresu Ostrava-město. Děkuji za nabídky.

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace - splašková stoka v délce 928 m - splaškové přípojky DN 150 celkové délky 138 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 10.01.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního přivaděče - pdrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování prodloužení vodovodního řadu v obci - součástí předmětu zakázky je zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických ředpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace 2. a 3. etapy dopravního a inženýrského napojení průmyslové zóny - 2. etapa se skládá z těchto stavebních objektů: - SO 101 místní komunikace (bez chodníku) - SO 301 stoka jednotné kanalizace - SO 302 přípojky jednotné kanalizace - SO 3...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je posílení a rozšíření vodovodu v obci, který se skládá z pěti částí: - 1. Posílení a rozšíření vodovodu v obci Klabava – 1.etapa - 2. posílení a rozšíření vodovodu v obci Klabava – 2.etapa - 3. posílení a rozšíření vodovodu v obci Klabava – 3.etapa...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava horizontálních rozvodů kanalizace a kanalizační přípojky pro bytový dům - dále viz přílohy Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu - včetně odbočení a stoky splaškové kanalizace včetně odbočení - součástí je i vodovodní řad a přípojka kanalizace Lokalita: - okres Jeseník Termín pro podání nabídek: - 3. 1. 2020 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy - stavební úpravy budou zahrnovat sanaci vlhkého zdiva (vyloučeny jsou všechny druhy mechanických izolací), částečnou výměnu střešní krytiny včetně světlíků, zateplení půdy nad celým objektem - dále bude provedena výměna rozvodů vod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řadu od zářezů do vodojemu - včetně přípojek nemovitostí Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 19. 12. 2019 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci - podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - SO 01 - čerpací stanice a výtlačný řad - Potrubí polyetylenové PE 100 RC, SDR 11 v profilu D=32 mm - SO 01 - 1 čerpací jímka - vybavena ponornými čerpadly v sestavě 2+2 - SO 01 - 2 výtlačný řad potrubí - Pro výtlak je navrženo potrubí z rour PE 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba vodovodu a kanalizace - stavební práce pro kanalizační potrubí - práce vztahující se k vodovodnímu potrubí - dále viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 38 548 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena