Nalezeno 63 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace - splaškové kanalizační sběrače - kanalizační přípojky čerpacích stanic ČS - výtlačné řady - čistírna odpadních vod ČOV - dále viz přílohy Lokalita: - okres Jeseník Termín pro podání nabídek: - 13. 1. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod - výhledová kapacita 300 EO pro odkanalizovaní a čištění odpadních vod - dále viz přílohy Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 10. 1. 2020 v 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace - vybudování stokové sítě gravitační a tlakové kanalizace v celkové 3461,7m - kanalizační přípojky - tlakové přípojky - dále viz přílohy Lokalita: - okres Kladno Termín pro podání nabídek: - 13. 1. 2020 v 11:00 h...

Poptávám: čističky Popis: - poptávám stavbu domácí ČOV na klíč - jedná se o rekreační chalupu využívanou 6 měsíců v roce s přerušovaným pobytem několik dní - protože jde o velmi malé množství odpadních vod, volím domovní ČOV VH4L - realizaci čistírny chci provést komplexně na klíč včetně výk...

Poptávám: plasty Popis: - sháním samonosný plastový septik - 3 komorový - hranatý Objem: - 5 m3 Množství: - 1 ks Lokalita: - Hlinsko v Čechách Termín: - do měsíce, max. dvou

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba vodovodu a kanalizace - stavební práce pro kanalizační potrubí - práce vztahující se k vodovodnímu potrubí - dále viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vyklizení prostoru za ČOV - nutná je i úprava příjezdových cest a zpřístupnění dané části pozemku Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 3. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby - předmět veřejné zakázky je vybudování oddílné splašková kanalizace, která bude ukončena v centrální čistírně odpadních vod na severozápadní stran...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu - rekonstrukce kanalizace - rekonstrukce vodovodu - rekonstrukce kanalizačních přípojek - dešťové vpusti – 11 ks v celkové délce 34,1m - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna a doplnění technologie ČOV - výfuková hlavice - VHK Ø315 PV PP7032 - kruhové potrubí - TRK Ø315/1000 H, VS PP7032 atd. viz přílohy Lokalita: - Moravskoslezský kraj Termín pro podání nabídek: - 12. 12. 2019 v 10:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je neškodné odvedení a vyčistění odpadních vod, produkovaných z jednotlivých nemovitostí v obci - splašková kanalizace - čerpací stanice ČS1 a ČS2 s výtlačnými řady - veřejná část kanalizačních přípojek - čistírna odpadních vod - vnější el. rozvody...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nové tlakové splaškové kanalizace a ČOV - celková délka navržených řadů tlakové kanalizace je 6.071 m, celkový počet domovních jímek tlakové kanalizace je 98 ks - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Svitavy Termín pr...

Poptávám stavbu: Popis: čistička odpadních vod pro rodinný dům Specifikace: - čistička by měla by měla být určena pro 4 - 7 trvale žijících osob - napojení vstup a výstup 125 nebo 160 mm - nízká spotřeba elektrické energie Doprava: vlastní nebo přepravní společnos...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné větvené gravitační splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod - dále viz přílohy Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 4. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - intenzifikace ČOV - intenzifikace stávající ČOV 750 EO na výhledovou kapacitu 1200 EO - intenzifikace bude spočívat v realizaci nových nádrží v blízkosti stávající provozní budovy - stávající objekty budou technologicky přestroj...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nové tlakové splaškové kanalizace a ČOV - pro objekt ČOV je navržen areál, příjezdová komunikace, odtok z ČOV s výústním objektem, vodovodní přípojka a přípojka NN - tlaková kanalizace je navržena prakticky na celém území...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvedení a likvidace splaškových odpadních vod prostřednictvím nové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV - kanalizační přípojky jsou navrženy v nejkratším možném směru k místu napojení jednotlivých nemovitostí - více informací naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a napojení na stávající ČOV - dále viz přílohy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 2. 12. 2019 v 9:00 hodin

Poptávám: čističku Popis: - sháním domácí čističku odpadních vod - zrušit žumpu, zrealizovat včetně povolení a výkopu - připojit k čističce odpadních vod Velikost: - pro 4 osoby Množství: - 1 ks Lokalita: - Orlová Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod - stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 4 003,0 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 632,5 m...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 38 981 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena