Nalezeno 41 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení ladění a drobných oprav cimbálů a pianin - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 ve 23:59 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidových služeb - dále recepčních a pokojských služeb - venkovních úklidů - služeb prádelen - dále viz přílohy Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění obědového stravování osob - zajištění přípravy stravy a její výdej - zajištění veškerých prací spojených s provozem a údržbou stravovacího zařízení - dále viz přílohy Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu ÚSES - cílem je vytvoření jednotného systému, který na základě aktuálního stavu krajiny zpřesní vymezení skladebných částí ÚSES všech hierarchických úrovní jakožto sítě přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu a zá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování formou smluvního stravování v letech 2020-2021 - 110 porcí - výběr ze 3 jídel - dále viz přílohy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 30. 12. 2019 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nabídek: - 18.12.2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování akreditovaných certifikačních služeb - služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10. 12. 2019 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dočasné přidělení čtyř kvalifikovaných pracovníků současně v oboru služeb, vykonávajících kancelářskou informační službu na telefonické lince (Zelená linka pro export), která odpovídá na dotazy firem ve věci zahraničního obchodu, zejména pak exportu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění konzultačních služeb a výkonu zadavatelské činnosti - příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je lesní hospodářská osnova pro zařizovací obvod - zpracování lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) v souladu s ustanovením § 25 a následujících zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je monitoring nelegálních kopií filmů na různých serverech na internetu a výzva k jejich neprodlenému odstranění - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 6. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je laboratorní zpracování 40 palynologických vzorků a jejich kvantitativní a kvalitativní mikroskopická analýza včetně paleoekologické interpretace - Krakonošova zahrádka: hloubka ca 180 cm, 32 vzorků - Mechové jezírko: odběr ze dna jezírka, hloubka ca...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a vzdálený výdej teplých obědů pro zaměstnance - dále viz přílohy Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 12. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov LHC Lokalita: - okres Frýdek - Místek Termín pro podání nabídek: - 9. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v zajištění jevištních služeb na scéně Státní opery při jednotlivých představeních, zkouškách a při ostatních činnostech zadavatele v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh Lokalita: - okres Halvní město Praha...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskařských a distribučních služeb - služby jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci - v letech 2020 a 2021 Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10. 12. 2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je komplexní činnost supervizora (vykonavatele kontroly) ve smyslu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci - kontrola kvality z hlediska životního prostředí Lokalita: - Ústecký kraj Ter...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy a to na období 10 let - předběžně se dle současného stavu jedná o cca 3 500 hektarů pozemků určených k plnění funkcí lesa - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Písek Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provozování a odborný servis energetického rozvodného zařízení na napěťové hladině - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 09.12.2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění obsluhy sociálních zařízení pro cestující veřejnost v žst. Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 2. 12. 2019 v 8:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 38 983 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena