Nalezeno 178 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění průzkumu trhu mezi širokou veřejností s cílem získat a vyhodnotit informace ke zlepšení služeb a benefitů nabízených pojištěncům VZP ČR Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 19. 11. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění a následná realizace průzkumů postojů široké veřejnosti a odborné veřejnosti k tématům VZP ČR Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 19. 11. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zjištění aktuálních možností trhu na vybavení ŽKV zařízením Crash Call Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 23. 11. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění certifikace systému kvality a bezpečnosti produktů - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: - 5.11. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sestavení, příprava a realizace měřicího programu pro fugitivní emise prachu u vybraných plošných zdrojů, vyhodnocení získaných emisních faktorů a sestavení metodiky pro pravidelnou územní a časovou disagregaci emisí - více informací naleznete v přílo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající ve výměně pěnotvorného prostředku ve dvou hasicích zařízení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10.11. 2020 do 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě - provádění odstranění havárií v oblasti vodoinstalací, topenářství, plynoinstalací, vnitřních kanalizací a souvisejících prací na nemovitém majetku města Lokalita: - okres Bruntál T...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 13. 11. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení managementových zásahů ve zvláště chráněných územích a v biotopech zvláště chráněných druhů ve správě Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 10. 11. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb výzkumu a vývoje PVD vrstvy s univerzální funkčností v obráběných materiálech skupiny P, M, S, K, H, N dle normy ISO na nástroje vyráběné zadavatelem - více informací naleznete v příoze Lokalita: - okres Frýdek-Místek Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vytvoření standard strategického plánování - zpracovaný proces a systém spolupráce kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a příp. uživatelů služeb pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Lokalita: - okres Jihlava Termín pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pořízení V. úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Vyškov Termín pro podání nabídek: - 29.9. 2020 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza textů - většinu těchto textů budou tvořit přepisy rozhlasových pořadů, analyzované texty však mohou být i jiného charakteru (články z webu apod.) Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 1. 10. 2020 v 11:00 h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2017 a sociálních a hospodářských dat za rok 2018 v odvětví akvakultury v České republice Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 26. 10. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění laboratorních zkoušek výrobků - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 1.10. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je on-line monitoring plynové kotelny s ukládáním provozních dat v minutovém intervalu - tato data budou sloužit pro zpětnou analýzu dat a optimalizaci systému nebo pro v případě řešení abnormálních provozních stavů. - více informací naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění Externí cost management, po dobu 60 měsíců Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 25. 9. 2020 v 15:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění vývojových prací pro oddělení Portable Power na platformě II pro malé kompresory, elektrické mobilní kompresory, mobilní generátory a hybridní světelné věže - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Příbram Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění plánu rodinné politiky - bližší informace viz přílohy Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 14. 9. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Plzeň - sever Termín pro podání nabídek: - 21. 9. 2020 v 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 124 400 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena