Nalezeno 49 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služby na vydávání elektronických časových razítek, resp. elektronických časových razítek vydaných kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, pro organizační složky resortu justice Lokalita: - Česká republika Termín p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon autorského dozoru - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: - 29.01.2020 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0165/97/01 - zpracování aktualizované analýzy rizika lokality Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 31. 1. 2020 ve 23:59 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služby související s testováním a návrhem UX Design vybraných formulářů FS ČR a poskytnutí odborných konzultací - poskytnutí specifikovaných činností testování a návrhů nového UX Design vybraného formuláře - testování a porovnání daňového f...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0014/94 - doprůzkum bude vyhodnocen a projektová dokumentace sanace vypracována pro každou lokalitu zvlášť - rozsah plnění je vymezen projektem a položkovým rozpočtem...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracovávání ekologického auditu - a to na základě potřeb dle § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, pro období 2020 -2021 Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je diagnostika a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 16. 1. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0221/01 Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 10. 2. 2020 ve 23:59 hofin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení ladění a drobných oprav cimbálů a pianin - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 ve 23:59 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidových služeb - dále recepčních a pokojských služeb - venkovních úklidů - služeb prádelen - dále viz přílohy Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění obědového stravování osob - zajištění přípravy stravy a její výdej - zajištění veškerých prací spojených s provozem a údržbou stravovacího zařízení - dále viz přílohy Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu ÚSES - cílem je vytvoření jednotného systému, který na základě aktuálního stavu krajiny zpřesní vymezení skladebných částí ÚSES všech hierarchických úrovní jakožto sítě přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu a zá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování formou smluvního stravování v letech 2020-2021 - 110 porcí - výběr ze 3 jídel - dále viz přílohy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 30. 12. 2019 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nabídek: - 18.12.2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování akreditovaných certifikačních služeb - služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10. 12. 2019 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dočasné přidělení čtyř kvalifikovaných pracovníků současně v oboru služeb, vykonávajících kancelářskou informační službu na telefonické lince (Zelená linka pro export), která odpovídá na dotazy firem ve věci zahraničního obchodu, zejména pak exportu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění konzultačních služeb a výkonu zadavatelské činnosti - příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je lesní hospodářská osnova pro zařizovací obvod - zpracování lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) v souladu s ustanovením § 25 a následujících zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je monitoring nelegálních kopií filmů na různých serverech na internetu a výzva k jejich neprodlenému odstranění - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 6. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je laboratorní zpracování 40 palynologických vzorků a jejich kvantitativní a kvalitativní mikroskopická analýza včetně paleoekologické interpretace - Krakonošova zahrádka: hloubka ca 180 cm, 32 vzorků - Mechové jezírko: odběr ze dna jezírka, hloubka ca...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 47 600 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena