Nalezeno 180 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění vývozu jímky tukového lapolu z kuchyní a stravoven - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 v 18:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je likvidace nebezpečných a ostatních odpadů - zvířecí trus - piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky - odpady ze zpracovaných textilních vláken - odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla - odpadní tiskařské barvy obsahu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu - cca 9 tun odpadu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 30. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace odpadních vod v časovém horizontu 2x týdně - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 23.12.2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu - zajištěním sběrné nádoby se pro účely této zakázky rozumí zajištění nádoby na odpad 200301 (směsný komunální odpad) o objemu 1100 l, a to na náklady uchazeče Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nepravidelné vyčerpávání, odvoz a odstraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump vzniklými z produkce PS 0547 Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pravidelný sběr a svoz směsného komunálního odpadu z odpadových nádob a pytlů označených logem a jeho doprava do zařízení k odstraňování odpadů Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: - 19. 12. 2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu - svoz skla, papíru a plastů - svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání nabídek: - 15.01.2020 do 9:55 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění získání informací o možnostech dodavatelů v oblasti likvidace sušených kalů z čističky odpadních vod Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 15. 1. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu - SKO - papír - plast - sklo - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 v 7:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odčerpání, přepravy a další nakládání se specifickými odpady z odlučovače tuků a olejů, které vznikají u stravovacího provozu - podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v příloze č. 1 této zadá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sběr, přeprava a likvidace veškerých odpadů - chemikálie - obaly - kosti - zářivky - dále viz přílohy Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 6. 1. 2020 ve 12:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvoz a odstranění odpadů - SKO - sklo - papír - plast - dále viz přílohy Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek: - 16. 12. 2019 v 8:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 podzemních kontejnerů o objemu po 3 m3 pro sběr separovaných složek odpadů - geodetické zaměření - zpracování dokumentace - stavební práce - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 14. 1. 2020 v 9:00...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (konkrétně směsného komunálního odpadu) Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je RD na předání a převzetí nebezpečného odpadu - 15 01 01 N - obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné - 18 01 01 N - ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) - 18 01 03 N - odpady, na jejichž sběr a odstraňování...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvoz odpadu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hodonín Termín pro podání nabídek: - 13. 12. 2019 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sběr dokumentů určených ke skartu do uzamykatelných kontejnerů a jejich následná likvidace - odvoz ostatního papírového sběru, který nepodléhá skartaci - kontejnery budou kovové, s vestavěným zámkem či elektronickým zámkovým systémem - kontejnery bu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je převzetí dohodnutých druhů odpadů, jejich vážení, naložení, odvoz a jejich odstranění Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 11. 12. 2019 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je převzetí a odstranění ostatních, nebezpečných odpadů - Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeníny stříbra - Papírové a lepenkové obaly - Plastové obaly atd. viz přílohy Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek:...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 38 983 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena