Nalezeno 368 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba vinařství - výstavba nové dvoupodlažní budovy vinařství s prodejnou ze dvora - suterén budovy s výrobní, skladovou a archivní částí bude téměř zcela pod zemí (z důvodu udržení konstantního klimatického prostředí) a přízemní podlaží bude kryto...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby a to včetně příslušné realizační dokumentace (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace Lokalita: - okres Ústí nad...

Sháním stavebnictví: Popis: ruční otlučení vnitřních a vnějších omítek starého rodinného domu Specifikace: - demoliční a výkopové práce - ruční vykopání zásypu podlahy v přízemí na ploše 36 m2 do hloubky cca 0,4 m, tedy 14 m3 - v případě solidního jednání možnost další sp...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je ealizace stavebních prací a souvisejících činností, tak jak jsou specifikovány v jednotlivých částech zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy o dílo - součástí stavby je nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) pro podchycení odpadních vod přitékajíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice - celková délka rekonstruovaného úseku je 450 m - související stavbou je záměr na výstavbu nového chodníku, vybudování autobusového nástupiště a přechodu pro chodce včetně jeho osvětlení - obě stavby jsou spolu koordinovány a j...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - oprava zpevněných ploch kolem budovy - oprava kanalizace - opravné práce kolem objektu - oprava oplocení a oprava zpevněné plochy Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 do 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy - obnova nevyhovující kanalizace a vodovodu - je navržená kanalizační stoka A, DN250-300 a vodovodní řad V1, PE110 podle PD Lokalita: - okres Plzeň-jih Termín pro podání nabídek: - 9. 12. 2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava výhybek - bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace . Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 19. 12. 2019 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna kolejnic - náplní prací je především výměna a broušení kolejnic, záměna kolejnicových pasů, výměna lepených izolovaných styků, ojedinělá výměna upevňovadel, zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3/2 a oprava GPK do projektovaných parametrů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení: - vyčištění koryta potoka - odtěžení sedimentů - oprava zábradlí podél toku - pokácení 1 kusu (trojkmen) stromu - stavba je členěna na 3 stavební objekty Lokalita: - okres Teplice Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 do 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu - bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 7. 1. 2020 do 9:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby - jedná se o úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách města Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 6. 1. 202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba výrobní haly Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 28. 1. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav komunikací - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 08.01.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace parku a vodního biotopu - za účelem zlepšení funkčnosti zeleně a vodní nádrže - upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 4 Výzvy a zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) a v příloze č...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku, parkovacích stání, oprava stávajícího asfaltového povrchu účelové komunikace a přeložka kabelů Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: -16. 12. 2019 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku podél silnice - podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v přílohách zadávací dokumentace Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 20. 12. 2019 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v intravilánu silnice - v km staničení 2,369 – 3,313 v celkové délce 943,96 m Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 30. 12. 2019 do 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 38 548 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena