Nalezeno 424 poptávek

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním výkopové práce bagrem Specifikace: - výkop jámy pro žumpu a pro bazén - jeden pracovní den výkopových prací (cca 8-10 hodin) dle instrukcí majitele na místě - které je bez problémů přístupné i pro velký bagr Cena: - do 700 Kč za hodinu výkopov...

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním výkop dešťové kanalizace + zemní práce + podzemní nádrž na vodu, čerpadlo, vsak Specifikace: - nádrž na vodu min.4,7 ideálně včetně vybavení dle přílohy č.3 - výkop a příprava pro nádrž - výkop a položení dešťové kanalizace a vsakování dle přílohy č...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodní nádrže - různé zemní práce (sejmutí ornice, založení trávníků, výstavba hráze apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání nabídek: - 3.2.2020 do 10:00 hodin

Sháním řemeslné práce: Popis: ruční výkop (odkop) zeminy za rodinným domem Specifikace: - místo od souseda za rodinným domem - bohužel se tam nedostane bagr, je nutné to udělat ručně - pozemek je svažitý, takže se začíná od hloubky 0 až na nějakých 150 cm - materiál hlín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž předmětem je rozšíření stávajícího sběrného dvora v areálu zadavatele - stavební práce zahrnují stavbu formou realizace multibloku sběrného dvora v provedení modulárního prefabrikovaného systému, kdy je předpokladem, že uvnit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod z předmětných lokalit na území obce, tj. vybudování splaškové kanalizace - v jedné z lokalit se navíc jedná také o zajištění zásobování pitnou vodou - bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí př...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení cyklostezky - práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 30. 1. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v regeneraci sídliště - cílem navrženého řešení je úprava stávajících chodníků a výstavba nových chodníků, úprava stávajících přístupových komunikací k bytovým domům - vybudování nových parkovacích ploch a propojovací ko...

Poptávám: stavební práce Popis: - potřebovali bychom zhotovit základy pod bazén Specifikace: - rozměry viz příloha - chtěli bychom ho zcela nadzemní, nebo částečně zapuštěny pokud by to šlo Lokalita: - Mladoboleslavsko Termín: - dle domluvy

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řadu a vodovodního přivaděče včetně armaturní šacht - přivaděč má délku cca 213 m, vodovodní řad cca 672 m; armaturní šachta monolitická betonová s armaturou včetně UV lamp - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční přehrážky - přehrážka bude tvořena železobetonovým zdivem jako zděná monolitická konstrukce z vodostavebního betonu armovaného ocelovou výztuží = železobeton s kamenným obkladem pohledové (vzdušné strany) a přelivové hrany na cemento...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odvádění srážkových vod - jedná se o novou stavbu - účelem stavby je vyřešení dnes neuspokojivého odvádění srážkových vod ze zájmového území - návrh odvádění srážkových vod ze zájmového území hledá koncepční řešení dešťového odkanalizování veřejných...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při zhotovení II. etapy víceúčelového areálu pro trénink integrovaného záchranného systému (IZS) a pro sportovní aktivity mládeže Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 11. 2. 2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících příčných objektů - stupňů - celkem 8 objektů, z toho jeden stupeň odstraněn a nahrazen přehrážkou s navazující vodní plochou - mokřadem - v rámci stavebních prací bude také oprava zdiva těles, obnova dlažeb, dosypání kamene...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava asfaltového povrchu v roce 2020 - na místních komunikacích na území města Lokalita: - okres Opava Termín pro podání nabídek: - 22. 1. 2020 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba technické infrastruktury - dojde k vybudování nové vrtané studny na základě provedeného hydrogeologického průzkumu (vrt SKU-1 hloubky 61 m), u kterého bude umístěna úpravna vody a čerpací stanice pro místní část - dále k vybudování výtlačného...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba přístavby školy, která bude stylizována jako samostatný „zahradní pavilon“ s co největšími prosklenými plochami a průhledy do školní zahrady - v rámci pavilonu vznikne multifunkční učebna, sklad pomůcek a bezbariérové WC. Učebna bude využíván...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace stanice horské služby a výstavba garáže - pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele Lokalita: - okres Turnov Termín pro podání nabídek: - 4. 2. 2020 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - zhotovení díla - stavba vodovou - zajištění dopravního opatření - geodetické práce - vytýčení, zaměření skutečného stavu - zpracování dokumentace skutečného provedení - zajištění kolaudačného souhlasu Lokalita: - okres Benešov Termín pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba komunální čistírny odpadních vod pro 250 EO a dostavba jednotné kanalizace v zastavěném území obce Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 23. 1. 2020 do 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 47 431 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena