Nalezeno 10 000 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání multikanálového elektroencefalografu - výkonná přenosná analytická stanice s licencí EEG/EP SW hodnocení - propojení modulů - instalace systému, zaškolení a kustomizace atd. viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru do PC - WINDOWS PRO 10 64-BIT CZ OEM (part nr. FQC-08926) Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 12. 12. 2019 v 17:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware do PC - SSD disk 2,5", SATA III, minimální kapacita 240 GB - montážní rámeček - redukce 3,5 na 2,5 atd. viz přílohy Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 12. 12. 2019 v 17:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání kontrolní elektroniky pro detekci kvantových stavů iontů - elektronické kontrolní zařízení umožňující přesnou kontrolu experimentální aparatury zaměřené na prostorovou lokalizaci, chlazení a manipulaci stavů atomárních iontů pro experimenty s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi BOZP - Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka - GSM-R Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy a údržba skalních zářezů - jedná se především o očištění skalních svahů, odstranění uvolněných skalních bloků, zajištění stability skalních svahů (kotvení skalních bloků, podezdívání skalních bloků), popř. zřízení těžkých och...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zhotovení stavby - pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technickobezpečnostního dohledu nad určeným vodním dílem IV. kategorie - Kopaninským poldrem v etapě trvalého provozu obchůzkami dle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky vín - vína v maximální cenové relaci do 80,- Kč bez DPH/ks (láhev 750 ml) - vína v maximální cenové relaci do 150,- Kč bez DPH/ks (láhev 750 ml) atd. viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna okenních portálů v objektu č. 66 - jedná se o 22 ks stávajících okenních portálů Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 19. 12. 2019 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování profylaktických prohlídek po dobu záruk na záložních zdrojích EATON Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2019 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení a dále dokumentace pro provádění stavby - přístavba výtahů v objektu Parking C Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 18. 12....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výroba a instalace polepů určených na vozidla - materiál reflexní pruhy: žluto-černý rastr (čtverce 10x10cm) - reflexní fólie vhodná pro použití na vozidla nacenit - běžný metr atd. viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění získání informací o možnostech dodavatelů v oblasti likvidace sušených kalů z čističky odpadních vod Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 15. 1. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů - odborné školení v oboru financí, personalistiky, sociální oblasti, staveb apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Cheb Termín pro podání nabídek: - 07.01.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup ICT vybavení - jedná se o dodávku 2 ks notebooků - více informací a specifika notebooků naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: - 17.12.2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb BIM manažera - poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti Metodiky BIM - navrhování potřebných úprav Post-contract BEP - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je navýšení počtu aktivních procesorů v databázových serverech s podporou a SW licencemi Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2019 v 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 37 655 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2019 | všechna práva vyhrazena