Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 9. 5. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: zhotovení projektové dokumentace

    Nalezeno 2 274 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - dokumentace se bude týkat rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu“ a bude řešit provedení kompletní rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu - dále také se dokumentace týká pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení („DUSP“) včetně zajištění společného povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) vč. soupisu prací a rozp...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - stezka pro chodce a cyklisty - Předmětem projektového řešení DUR+DSP vč. SP+DPS je možnost napojení především cyklistů z prostoru čtvrti Mokrá a severozápadní části sídliště - Návrh musí komplexně řešit úpravu dotčené záp...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentu - jedná se o zpracování dokumentu plánu revitalizace sídliště - plán bude sloužit zadavateli jako: - katalog opatření realizovatelných v období 2022 - 2027 a podklad pro další fáze zpracování dílčích projektových dokumentací...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování územní studie - prioritou je koncepčně a technicky dobře navržené řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury - stanovení závazné regulativy pro výstavbu - obsah dokumentace: textová část výstižně charakterizující záměry návrhu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - pro provedení stavby - všech jejích součástí dle Výzvy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 18. 5. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace - pro stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby - dle požadovaných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Lokalita: - Zlínský kraj Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - na provedení oprav lávky - současný stav mostu je detailně popsán v přiloženém dokumentu Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 21. 5. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - pro provedení stavby - včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a návrhu DIO - na obnovu kanalizačních poklopů, včetně zajištění vstupních podkladů - jedná se o celkem 28 ks poklopů - po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování územní studie - územní studie bude řešit problémy v území s cílem prověřit a navrhnout: - urbanistickou strukturu území, charakter veřejných prostranství, regulaci a postup výstavby v území - dále také řešení napojení ploch na technicko...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na opravu střechy - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby - zaměření skutečného stavbu, vyhotovení digitálního podkladu - součástí je také příslušná inženýrská činnost - průběžné konz...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování komplexní dokumentace - součástí plnění je: - tvorba potřebných podkladů a průzkumů pro zhotovení Dokumentace - ZDS - zadávací dokumentace stavby - součástí je PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby - v detailu/podrobnost...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a realizace inženýrské činnosti - dokumentace ve stupni pro stavební povolení - projektová dokumentace pro provádění stavby - součástí plnění je také zajištění potřebných průzkumných prací jako je adresné zjištěn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - ve stupni pro provádění stavby k využití přebytečné odpadní vody z Aquaparku - pro topení a přípravu teplé vody v zimním stadionu Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 17. 5. 2021 do 13:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - zajištění zpracování všech povinných příloh - administrace zadávacího řízení - inženýrská činnost Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 20. 5. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kompletní projektová dokumentace k budově - budova bude sloužit jako nájemní obecní byty - zpracování PD ve stupni DÚR - PD ve stupni DSP - PD ve stupni DPS - autorský dozor Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 19. 5....

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 185 198 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena