Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 7. 3. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: zemní práce

    Nalezeno 5 494 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v odstranění, přesun a umístění buněk CNIM v areálu zadavatele. - zemní práce - rozebrání ploch komunikací, zásyp jam, plošná úprava terénu - bourání konstrukcí, demontáž mobilní buněk - veškeré podrobnosti naleznete v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je regenerace sídliště - jedná se zejména o rekonstrukci stávajících chodníků, včetně oprav jednotlivých vstupů do budov - dále zde budou zřízeny nové chodníky, které usnadní přístup k vybavení sídliště - kromě rekonstrukce chodníku a návrhu nového ch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba čtyř polních cest C1, C3, C7 a C21 - jedná se o realizaci části plánu společných zařízení po provedených komplexních pozemkových úpravách - výstavba protierozních průlehů PR1 a PR2, včetně ochranného zatravnění a liniové výsadby stromů a keř...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava mostu - Všeobecné konstrukce a práce - DIO - Demolice stávajícího mostu - Most ev. č. 13510-6 Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 24. 03. 2021 v 9:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - propustek na silnici III/10552 třídy - SO 002 Všeobecné konstrukce a práce - SO 182 Dopravně inženýrská opatření - SO 201 Propustek Lokalita: - okres Písek Termín pro podání nabídek: - 24. 03. 2021 v 9:00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: srovnání a zpevnění lesní cesty Specifikace: jedná se starou, málo udržovanou lesní cestu Materiál: kámen Množství: 330 m Termín: dohodou Lokalita: Zlinsky kraj Cena: nabídněte Profil poptávajícího:

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace průzkumného vrtu rotačně příklepovou soupravou, průměr vrtání 273/254/203 mm (se vzduchovým výplachem) s možností průběžného propažování vrtu do cca 50 m, vystrojení kombinací plné a perforované PVC zárubnice o průměru 160/...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - prodloužení podchodu v ŽST - Nová část podchodu bude vybudována v návaznosti na stávající podchod - Bezbariérový přístup v prodloužené části podchodu bude zajištěn novým výtahem - Součástí stavby jsou dále nutné přeložky a ochrany...

Poptávám: zemní práce Popis: - rekonstrukce asfaltové komunikace pro těžkou techniku Rozsah: - vykopat starou komunikaci v areálu firmy cca 30 x 5 m a nahradit novou betonovou - včetně podkládky (popř. nabídněte) - materiál a ostatní věci okolo musíme vyřešit na místě Lokalita: - Ost...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového hřiště s travnatým povrchem - zemní práce: vykopávky v zemníku, uložení sypaniny z hornin, založení hřišťového trávníku - komunikace pozemní: podklad nebo podsyp ze štěrkopísku, kladení zámkové dlažby pro pěší tl. 60 mm - do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování smíšené stezky pro pohyb chodců a cyklistů v obci - vybudování v prostoru stávající komunikace pro pěší, z důvodu snížení bezpečnostního rizika chodců vzhledem k nevyhovujícímu technickém stavu některých úseků chodníku a pro cyklisty doposu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování hydrogeologického vrtu, který bude po ověřených zkouškách napojen do stávajícího vodovodního systému - D+M - ODPADNÍ JÍMKA FILTRU F5 - D+M - TLAKOVÝ FILTR - NEREZ O 1800 mm, h = 3600 mm - D+M - FILTR VZDUCHU - D+M - MA...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty o délce 468 m - stavba se sestává z celkem 3 lávek, 4 úseků zpevněných komunikací a z další doprovodné infrastruktury - stavební práce řeší zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při překonávání silnice...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení přeložení napájecích kabelů veřejného osvětlení - součástí je také inženýrská a kompletační činnost v přípravě, při realizaci a uvedení díla do provozu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Vsetín Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba jednokomorového vodojemu 1x20m3 - s úpravnou vody a posilovací automatickou tlakovou stanicí - pro zajištění zásobování pitnou vodou obce Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 22. 3. 2021 do 15:30 hodin

Poptávám stavebnictví: Popis: realizace zemních prací pro pokládku optických kabelů v Německu Specifikace: - smlouva na půl roku, následně prodloužení na 3 roky - požadavek na minibagr (jeden pro 2-3 prac. skupiny), raketa, protlačování pod stezky Termín: ihned

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - celková demontáž a demolice stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavba nových spojovacích chodeb na jejich místě dle původních rozměrů - nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami Lokalita: - okres Če...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III. třídy - oprava komunikace - oprava silnice - povrchové práce - úprava povrchů Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 9. 4. 2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba hlavní polní cesty - cesta s asfaltobetonovým povrchem pouze v úseku km 0,000-0,731 - délka cesty je 731,45 m - odvodnění je navrženo podélnou drenáží DN 100 mm - součástí je i liniová výsadby stromů - veškeré podrobnosti naleznete v pří...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení opravy místní komunikace - zadavatel poskytuje přístup k přílohám po zaslání požadavku na guziur@tesin.cz Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 16.03. 2021 do 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 161 588 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena