Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 26. 9. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: zemní práce

    Nalezeno 8 442 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava vodovodního přivaděče z VDJ - jedná se o výměnu stávajícího potrubí ve stávající trase - oprava bude prováděna otevřeným výkopem - výměna bude probíhat za odstávky vodojemu - výměna přivaděče bude prováděna od VDJ směrem k ulici - budou pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava stávajících chodníků v obci podél komunikace II/421, výstavba chodníků podél komunikace III/42117 a podél místní komunikace - součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odstranění stávajících autobusových zastávek a výsta...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce místní komunikace - stavební úpravy místních komunikací v západní části obce Lično, které jsou v současné době z betonových panelů - komunikace jsou navrženy v celkové délce 447,74 m - jízdní pás je po obou stra...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků - oprava stávajících chodníků v obci podél komunikace II/421 - výstavba chodníků podél komunikace III/4211 - odstranění stávajících autobusových zastávek a výstavba nových včetně lávky pro pěší - oprava parkovacích stání - vý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky - se smíšeným provozem cyklistů a chodců z asfaltového betonu - v souběhu se silnicí oddělené od ní pruhem zeleně zajišťujícím zvýšení bezpečnosti Lokalita: - Děčín Termín pro podání nabídek: - 13. 10. 2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace nádrže - obnova vodohospodářské funkce návesní vodní nádrže, která se nachází na návsi - v současnosti je nádrž vlivem zazemnění zátopy a porušených opěrných zdí ve špatném stavu a je nutná obnova její funkčnosti - bude provedeno zej...

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám firmu, která mi zrealizuje vjezd do mírného svahu Představa: - úprava terénu, geotextilie, zatravňováky, kačírek Lokalita: - Vyškov Termín: - co nejdříve

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení 1. etapy úprav veřejného prostranství v parku - oprava chodníků - rekonstrukce zpevněných ploch pro posezení - dodávka a montáž mobiliáře - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je celoplošná oprava povrchu vozovky silnice na extravilánovém a intravilánovém úseku o celkové délce 1.015 m - součástí opravy je kompletní oprava silničního propustku v km 0,215 - provedení a dosypání krajnic, na extravilánovém úseku provedení VDZ V...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací - frézování stávajících živičných povrchů - vyrovnání propadlých částí komunikací podkladovým asfaltem - pokládku finální vrstvy obrusného asfaltového povrchu - doplnění krajnic ze štěrkodrtě nebo doplnění zeminy a zatrav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních zařízení - zemní práce - izolační práce - obklady a malby - podlahové práce - konstrukce tesařské - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 04.10. 2021 do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce kanalizace - Z důvodu špatného technického stavu stávajících úseků stok jednotné kanalizace - Špatným technickým stavem jsou definovány neutěsněné spoje jednotlivých trub, kdy dochází jak ke kontaminaci podloží od...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba splaškové kanalizace, včetně kanalizačních přípojek, jejímž účelem je nahradit stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na již vybudovaný kanalizační systém splaškové kanalizace obce a příslušným čišt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikace - Dokumentace pro výběr zhotovitele a Slepý rozpočet (bude doplněn dodatečně do systému Promitea po prohlídce místa plnění) - Nátěry a povrchová ochrana zařízení – revize 8 - Pravidla pro zpracování technic...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skateparkového prvku - dodávka nového betonového skateparkového prvku včetně jeho instalace do prostoru skateparku, který se nachází v areálu - Požadovaný herní prvek do skateparkového hřiště bude betonový - znázorněn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava PZS na trati - oprava technologií PZS, vybudovaných v r. 1999 - mechanické části závorových pohonů jsou již značně opotřebované a rovněž elektronické prvky jsou po více jak 20 letech provozu na hranici požadované provozn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava zpětného vedení a ukolejnění vybraných trakčních transformátorových stanic, kde současný stav neodpovídá požadavkům nyní platných norem a neumožňuje řádné provádění pravidelných prohlídek, zkoušek, měření a revizí Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zrušení přejezdu P 4927 v km 356,728 trati - Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru Lokalita: - okres Svitavy Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - operativní odstranění neodkladných závad na trati - Výměna železničního svršku traťové koleje - Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců za užité betonové pražce, výměně poškozených betonových pražců za jiné betonové pražce...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch pro pěší - včetně osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců - navržené zpevněné plochy respektují stávající řešení - rekonstrukce zahrnuje úsek komunikace pro pěší po pravé straně...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 232 546 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena