Poptávky s klíčovým slovem: zemní a výkopové práce

    Nalezeno 3 241 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nových parkovacích míst v lokalitě - navržená stavba parkovacích míst je v souladu s charakterem stávajícího území a s dosavadním využitím. - celkem se parkovací kapacity navýší o 33 míst. Lokalita: - okres Chomutov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba polní cesty CP2 - celková délka cesty bude 1 528,60 m, šířka 4,0 m se zpevněnými krajnicemi 2x0,50 m, volná šířka cesty je 5,0 m, s dvěma oboustrannými výhybnami a jednou výhybnou vlevo Lokalita: - okres Uherské Hradiště...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba chodníku - hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava trati a mostů v km 32,956 a 33,823 - zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kvality stavu dopravní cesty Lokalita: - okres Praha - západ Termín pro podání nabídek: - 11. 2. 2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba nového mostu - jedná se o stavbu nového mostu místo stávajícího, již nevyhovujícího mostu přes potok Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 8. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba chodníku, přechodu a parkovacích stání - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých atd. viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy mostu - jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 369-046 - snesení stávajícího a výstavbu nového mostu na stejném místě, výměna stávajícího propustku, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inžený...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rozšíření katolického hřbitova - odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Lokalita: - okres Nové Město na Moravě Termín pro podání nabídek: - 10. 2. 2021 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba chodníku - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 8. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy komunikací, pokládka, vyrovnávka Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 4. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava havárie kanalizační přípojky - bližší informace viz. přílohy nebo u zadavatele Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 4. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úprava silnice v části intravilánu obce - součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (2x tížní monolitická betonová zeď založená na plošném železobetonovém základu, 1x monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami vrtaným...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svahu - práce zahrnuje provedení gabionové opěrné stěny zajištěné zavrtávacími trny, která tvoří podezdívku oplocení, dále změnu povrchu stezky z mlatu na odsekovou dlažbu do betonu včetně řešení odvodnění - součástí prací je i přeložka veř...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přestavba stávající stykové křižovatky silnic II/360 a II/354 třídy - v rámci přestavby křižovatky budou provedeny úpravy komunikací pro pěší, odstavná a parkovací stání, veřejné osvětlení, úprava ploch zeleně Lokalita: - okres...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám drenáž kolem chaty Rozsah: - 30 m Lokalita: - Moravskoslezský kraj Termín: - nabídky ihned - realizace cca březen/duben 2021

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavební údržba mostu - podrobné technické parametry viz přílohy Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek: - 2. 2. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy svislých a vodorovných nosných konstrukcí - dále se jedná o bourací práce a podchytávky, zvýšení únosnosti stropů, sanaci zdí, odvodnění sklepa a ležatý svod kanalizace Lokalita: - okres Liberec Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace stávajícího mostu na komunikaci III. třídy - modernizace mostu spočívající v kompletní výměně nosné konstrukce a mostního svršku včetně izolace. V blízkosti mostu se nachází celá řada podzemních i nadzemních sítí a vodot...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy a údržba městských komunikací, včetně jeho místních částí - především opravy povrchů komunikací z dlažeb, povrchů vozovek, chodníků, parkovišť, jiných zpevněných ploch Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava a odbahnění rybníka - stávající výpustné zařízení (požerák) je ve špatném technickém stavu – bude odstraněn a nahrazen novým výpustným zařízením. Bude se jednat o otevřený prefabrikovaný betonový požerák s dvojitou dlužovou s...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 144 968 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena