Poptávky s klíčovým slovem: výkopové a zemní práce

    Nalezeno 1 618 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba polní cesty CP2 - celková délka cesty bude 1 528,60 m, šířka 4,0 m se zpevněnými krajnicemi 2x0,50 m, volná šířka cesty je 5,0 m, s dvěma oboustrannými výhybnami a jednou výhybnou vlevo Lokalita: - okres Uherské Hradiště...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava trati a mostů v km 32,956 a 33,823 - zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kvality stavu dopravní cesty Lokalita: - okres Praha - západ Termín pro podání nabídek: - 11. 2. 2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba nového mostu - jedná se o stavbu nového mostu místo stávajícího, již nevyhovujícího mostu přes potok Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 8. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba chodníku, přechodu a parkovacích stání - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých atd. viz přílohy Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy komunikací, pokládka, vyrovnávka Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 4. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úprava silnice v části intravilánu obce - součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (2x tížní monolitická betonová zeď založená na plošném železobetonovém základu, 1x monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami vrtaným...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přestavba stávající stykové křižovatky silnic II/360 a II/354 třídy - v rámci přestavby křižovatky budou provedeny úpravy komunikací pro pěší, odstavná a parkovací stání, veřejné osvětlení, úprava ploch zeleně Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy a údržba městských komunikací, včetně jeho místních částí - především opravy povrchů komunikací z dlažeb, povrchů vozovek, chodníků, parkovišť, jiných zpevněných ploch Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava a odbahnění rybníka - stávající výpustné zařízení (požerák) je ve špatném technickém stavu – bude odstraněn a nahrazen novým výpustným zařízením. Bude se jednat o otevřený prefabrikovaný betonový požerák s dvojitou dlužovou s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2021-22 - položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle TKP) a geodet. zaměření plochy obrusné vrstvy Lokalita: - okres Zlí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba sportovního hřiště - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 1. 2. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova rybníka - před těžbou rybničního nánosu se provede posekání rákosového porostu, odtěžení rybničního nánosu ( v průběhu těžení se bude ze zdrže čerpat voda) - vytěžený rybniční nános se odveze na vytypovaný zemědělský pozemek stavebníka, kde se...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba dvou retenčních nádrží (A+B), které budou sloužit pro uchování vody pro účely zavlažování skleníků a zahrad, jež se v areálu nachází a blízkého sadu Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravu mostního objektu - stavební úprava spočívá v náhradě stávajícího stavebně a technicky nevyhovujícího mostu za nový s úpravou silnice před a za mostem v nejnutnějším rozsahu (navázání na stávající stav) včetně prostor...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavby rozšíření skládky odpadů S-OO - vlastní skrývka bude prováděna ve dvou vrstvách o 0,15 m (svrchní a spodní vrstva) s převozem na dvě samostatné mezideponie Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy silnice II/448 v částech intravilánů obcí, staničení 4,000 až 6,885 v celkové délce 2 885 m Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 10. 2. 2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139 - umístění je dáno stávající trasou MK, šířkou dotčené parcely MK a výškou stávajícího terénu Lokalita: - okres Rychnov nad Kněžnou Termín pro podání nabídek: - 1. 3. 2021...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice č. II/101 třídy - vyčištění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 100 mm, výšková úprava povrchových znaků, pokládka nových asfaltových vrstev, zřízení krajnic a obnova vodorovného...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna povrchu sportovního hřiště - kompletní výměna povrchu sportovního hřiště v městské části Za Lávkami - stávající plocha umělého trávníku je ve velmi špatném stavu - v rámci provedených prací bude kompletně odstraněn stávajíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava výhybek v železnici - náplní práce je výměna kolejnic, pražců a upevňovadel, výměna a čištění kolejového lože, doplnění kolejového lože, svařování, úprava GPK Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek:...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 144 968 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena