Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 16 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty s napojením na stávající účelové komunikace v délce 1,156 km a šířce 3 m - konstrukce stezky je navržena jako netuhá v tl. 0,35 m s krytem z asfaltového betonu, který bude v mí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba protihlukové stěny, která bude součástí dálnice D5 - úsek km 26,127 - 27,470 ve směru staničení vpravo (směr Plzeň). Stěna bude náhradou za již nevyhovující stávající protihlukovou stěnu, která bude odstraněna Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zajištění rekonstrukce místních komunikací ulic Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2020 v 9.00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě cyklistické stezky - trasa cyklostezky je rozdělena na dva úseky – západní v délce 602,4 m a východní v délce 251,3 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnovení provozu na silnici III/11515 po skalním řícení Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 25. 8. 2020 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy ulice - stavební úpravy pro komunikace - chodníky a jiné zpevněné povrchy atd. viz přílohy Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 6. 8. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zřízení přechodu pro chodce, místa pro přecházení a chodníku v ulici podél zdi zámeckého parku - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 28.8. 2020 do 12:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací - celkem se jedná o 2 silnice (první silnice o délce 305,2 m a druhá 397,3 m) - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 18.06.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati - cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i vlakové dopravy včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu P558 v km 94,654 (25,744) Lokalita: - okres Beroun Ter...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací - očištění krajnic od sedimentu - odfrézování části stávajícího asfaltového povrchu - rektifikace armatur "šoupat" a "hydrantů", mříží uličních vpustí - provedení vyrovnávek asfaltového povrchu - pokládka nové obrusné vr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba obratiště pro příměstské autobusy včetně autobusové zastávky, chodníku a nástupiště - dále oprava poškozené komunikace včetně dešťové kanalizace - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je jsou stavební práce na rekonstrukci stávající místní komunikace - stavba bude sloužit k zajištění základní dopravní obslužnosti území - stavba řeší rekonstrukci místní obslužné komunikace ve stávajícím stavu bez chodníků. V rámci návrhu dochází k u...

Poptávám stavebnictví: Popis: výměna odlučovače ropných látek včetně zemních prací Specifikace: - rozebrání 80 m2 zámkové dlažby, vybourání 70 m2 asfaltové vozovky, vybagrování stávajícího lapolu, dodávka a montáž nového lapolu včetně připojení, zahutnění zeminy a pokládka...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou ulic - rekonstrukce místní komunikace bez chodníků - oprava krytu mostu přes vodní tok - další úkony naleznete v příloze Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 15. 10. 2019 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce je nový povrch vozovky, nové parkovací pásy, úprava chodníků a vjezdů, nové odvodnění a nové vodorovné a svislé dopravní značení Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 16. 9. 2019 do 15:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stávající vozovky a v odvodnění v ulici Kollárova mezi ulicemi - odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 - odstranění keřů;20 - osivo směs travní parková atd. viz. přílohy Lok...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 145 866 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena