Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 5 023 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení terénních úprav - opravy komunikací, zpevněných ploch a provedení následné vegetační úpravy - dále viz přílohy Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2020 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace chodníků - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 18.12.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování chodníku se zpevněnou povrchovou úpravou v délce cca 500 m a základní šířce 1,5 m - součástí předmětu zakázky je také vybudování 3 nových ocelových lávek - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Semily Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nové vodní nádrže - rybníku - zatopená ploch při provození hladině 2,8 ha, objem vody při provozní hladině 58.160 m3 - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Vyškov Termín pro podání nabídek: - 21.12.2020 9:00

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ocelové jímky - zednické, betonářské práce - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Pelhřimov Termín pro podání nabídek: - 14.12. 2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava mostních objektů na trati - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Havlíčkův Brod Termín pro podání nabídek: - 15. 12. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace vodovodní přípojky - dále viz přílohy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 11. 12. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 6. 1. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikace - celková délka nové komunikace je 2 105 m Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 11. 1. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce chodníků - jedná se o rekonstrukci chodníků - v rámci navržené opravy chodníků dojde k celkové výměně konstrukce skladby, osazení nových silničních a chodníkových obrub - nově navržený kryt chodníků je dlážděný ze zá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova povrchu a odvodnění místní komunikace - dále viz přílohy Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - trakční napájecí stanice je v současnosti osazena čtyřmi suchými trakčními transformátory s označením TU1, TU2, TU3 a TU4, které zajišťují transformaci napětí a elektrické energie z 22 000V na 2 x 2500V pro diodové měniče 3kV DC, z k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod (ČOV) - nahradí stávající čistírnu odpadních vod, která je v nevyhovujícím stavu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 14. 12. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace průběžných oprav ocelových a betonových svodidel na dálnici D5 Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10. 12. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení stavby spočívající zejména v zajištění protipovodňové ochrany města při povodňových stavech a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q50 v toku Bečvy a s ním spojené přeložky inženýrských sítí Lokalita: - okre...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odstranění stávající stoky a nahrazení novým potrubím a dále oprava stávající stavby pro odvádění splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních vod Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 28. 12. 2020 ve 14:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nového mostu v místě stávajícího ev. č. 48413-6 na silnici č. III/48413 přes vodní tok - nový most bude tvořen monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci snovými svahovými křídly Lokalita: - okres Ostrava Term...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy lesních cest - hloubení rýhy v místě stávajícího trubního propustku, včetně hloubení rýh pro stavbu 2 čel, s uložením výkopku na dočasnou deponii Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 15. 12. 2020 v 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - oprava bude obsahovat odstranění žulové dlažby a žulové obruby - dále dojde k odstranění podkladních vrstev a následné obnově - komunikace bude z asfaltového povrchu a ohraničena betonovou obrubou tl. 150 mm - dále viz přílohy...

Poptávám: zemní práce Popis: - sháním úpravu pozemku - je potřeba bagr - shrnutí povrchu a zhotovení kaskády Rozměr: - 700 m2 Lokalita: - Církvice, okr. Ústí nad Labem Termín: - 5. 12. 2020

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 135 049 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena