Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 22. 5. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 12 060 poptávek
Za poslední týden 110 poptávek
Za poslední měsíc 485 poptávek
Za poslední rok 5 000 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - parkovací plocha - Jedná se o výstavbu nového parkoviště se 27 parkovacími místy pro osobní automobily. - Parkovací plocha je navržena z vegetační dlažby - Celková dlážděná plocha bude ve výměře 955 m2, z toho plocha pro par...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace mobiliáře na ulici – 1. etapa - osazení žulových obrubníků a dvojřádku, štěrková plocha pod lavičkami a odstranění odpadkového koše - Osazení žulových obrubníků a dvojřádků do stávající asfaltové komunikace - Štěrková...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nové teplovodní přípojky v zeleni a v chodníkových plochách na pozemku parc. č. 384/66 - Nově bude pro objekt Dlouhá 1887/45 použito předizolované teplovodní potrubí vedené v nové trase - Nové předizolované potrubí b...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště včetně VO - bude vybudováno 23 parkovacích stání, 2 stání budou vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí - odvodnění a sadbové úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště včetně VO - bude vybudováno 29 parkovacích stání, 2 stání budou vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí - odvodnění a sadbové úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova dětského a sportovního hřiště - odebrání původních již nepropustných vrstev, které budou nahrazeny novými materiály včetně finálního antukového povrchu - plot bude kompletně přeskládaný z nových dřevěných plotových dílců - veškeré podrobnos...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odvodňována hluboko zařezanou bystřinou, která vytváří hlubokou erozní rýhu – strž - Tato strž působí jako odvodňovací rýhy, čímž může docházet ke snižování HPV - Za účelem tlumení energie vody a sanace erozně narušených ploch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení stavby dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad – I. etapa“. - Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro 1. Etapu budoucí obytné zástavby - V rámci projektu je řešeno dopravní zpřístupně...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava meteorologického altánu - teraco je provedeno v klasickém provedení štokované středové části ploch s hladkým cca 2cm širokým okrajem - červená podlaha a schody jsou broušené - Celoplošně došlo k sekundárnímu nanesení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati - vybudováním nových světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení ovládaných automaticky jízdou vlaku dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy a také umožní...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení tlakové kanalizace - výstupem projektu je propojení projektované čerpací stanice v místě stávající čistírny odpadních vod - s projektovanou tlakovou splaškovou kanalizací, jejíž trasa je navržena v blízkosti zdravotního střediska - t...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy - elektroinstalační práce - konstrukce truhlářské - pokládka podlah - malířské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 26.05.2022 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesních cest - bude provedeno úsekové čištění krajnic - bude provedena kolejová oprava povrchu - budou provedeny úsekové vysprávky povrchu ŠD frakce 0/63 - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Uherské Hradiště Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků - obnova (rekonstrukce) povodní poškozeného podélného a příčného opevnění koryta vodního toku - náhradní výsadba břehového porostu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumpe...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce veřejně přístupné sportovně-rekreační plochy s asfaltovým povrchem - Jedná se o prostor sportoviště, který je částečně ohraničen záchytným oplocením a částečně betonovou zídkou - V rámci stavebních prací bude prove...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy komunikace - Účelová komunikace bude šířky 3,5m a délce cca 160m a poté se postupně rozšiřuje na 4,4m - Celková délka komunikace cca 185m od napojení - Součástí plnění zakázky je i provedení potřebných zkouš...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava tvaru křižovatky a míst pro přecházení - oprava povrchu místní komunikace s asfaltovým povrchem - výměna povrchu přilehlého chodníku z betonové dlažby - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je komplexní výstavba a uvedení do provozu podzemních kontejnerů na tříděny odpad - ruční výkop - podklad ze štěrkodrti - kladení dlažby - dodávka kontejnerů Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: - 31.05. 2022 do 10:00 hodi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace vodních nádrží - realizací vodních nádrží R2 a R3 dojde k zadržení vody v krajině, a tím ke snížení negativních dopadů při déle trvajícím suchu, a zároveň dojde ke zlepšení ochrany flóry a fauny významného krajinného prvku - výsadbou náhr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odstranění ekologické škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji - Předmětem plnění je výstavba pumptrackové dráhy a cyklistického skill centra – skoky a dráha s překážkami...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 309 514 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena