Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 5. 12. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 9 625 poptávek
Za poslední týden 45 poptávek
Za poslední měsíc 258 poptávek
Za poslední rok 4 619 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/3229 II. ETAPA, III. ETAPA - Stavba je členěna na SO 101 Chodník III. etapa a SO 102 - Jedná se o novostavbu chodníků - Nově navržené chodníky jsou umístěny tak, aby se napojovaly na již stávající chodníky...

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám zpevnění či zafixování svahu Množství: - jeden až dva svahy Lokalita: - Tábor Termín: - rok 2022 Doplňující informace: - prosím o obecný návrh různých druhů řešení a u způsobu, který provádíte, cenovou nabídku či rozpis prací - foto č.1:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - při rekonstrukci celkem 7 úseků místních komunikací v intravilánu obce - vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých [0,205 t] - odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu - zemní a bourací práce - podlahové práce - malířské a izolační práce apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10.12.2021 do 10:00 hodi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova pomníku - oprava kamenné podezdívky - oprava a nátěr oplocení - očištění pomník a odstranění starých spár - obnova písma - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 08.12....

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám výměnu současných zásobníků v zemi na dešťovou vodu s využitím dotaze na dešťovou vodu na zahrádku - současné řešení nezadržuje a chceme vyměnit nádrže (2x 1m3) za jednu cca 2-3 m3 - přívody jsou k dispozici Rozsah: - dle příloh Lokalita: - Baš...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace území Díly III-IV - Celková revitalizace je zaměřena na tyto cíle: snížení deficitu parkovacích míst, doplnění chybějících chodníků, zlepšení přístupu požární techniky, rekonstrukce stávajících komunikací, úprava před...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu V1 - v délce cca 401,8 m materiál PE100 RC SDR 11 110x10 mm - s modrou integrovanou vrstvou pro výkopovou technologii - potrubí výtlačného řadu z vrtu je o délce 64,2 m - zásobní i odběrné potrubí bude doplněno o vy...

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám zhotovení propustku Rozměr: - v šířce cca 4 m (tj. 1 jízdní pruh) a délce přibližně 2 m - případně zhotovení zpevněné cesty za tímto propustkem v délce 10-50 m (bude teprve upřesněno) Lokalita: - Skotnice, okres Nový Jičín Termín: - začáte...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikací - opravy výtluků na komunikacích o minimálních rozměrech 1000 x 1200 mm - opravy budou probíhat technologií hloubkové aktivace asfaltového pojiva systémem ITHR - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Česká...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba ČOV pro cílovou kapacitu 1800 EO a tlakové kanalizace včetně souvisejících objektů Lokalita: - Olomoucký kraj Termín pro podání nabídek: - 28.12.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování výtahů - 4 nástupní stanice - přeprava min. 4 osoby/1 osoba + kočárek - šachetní a kabinové dveře 800/2000 mm - celkem se jedná o 2 ks výtahů - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava cyklostezky - asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š. do 3,0 z nemodifikovaného asfaltu - postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - asfaltový beton vrstva podkldní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptáváme práce buldozerem na poli Rozsah: - máme podmáčené místo o výměře asi 3 ha - nedá se obdělávat, toto je třeba zahrnout zeminou z okolních částí pozemku - odhadnul bych to asi na dva dny práce pro velký buldozer Lokalita: - Krumvíř, okr. Břecla...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce montážní jámy - zemní práce - bourací práce - konstrukce zámečnické a tesařské - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 16.12. 2021 do 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přívodní a rozvodné vodovodní řady v obcích v obcí v celkové délce 35,088 km - Vodovodní řady jsou navrženy z PE 100 (RC) s ochr. z PP ø 63, 75, 90, 110 a 125 - Součástí systému SV budou 2 zemní vodojemy - Dále 3 posilovací...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova - Realizací veřejné zakázky...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 06.12.2021 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce zahrnuje úpravy tras stávajících chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch včetně jejich šířkových a výškových úprav, nové parkovací plochy, novou cyklostezku, přeložky veřejného osvětlení včetně umístění nových s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení stavby, respektive vybudování splaškových gravitačních stok (DN 233,6 – DN 295 cca 1 854 m), biologické čistírny odpadních vod pro 165 EO, výtlačného řadu odpadních vod (DN 74 cca 222 m), čerpací jímky, elektrické a vodovod...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 254 943 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena