Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 5. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 7 035 poptávek
Za poslední týden 160 poptávek
Za poslední měsíc 502 poptávek
Za poslední rok 4 032 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava stávající betonové přehrážky - ke stávající betonové přehrážce bude přibetonována zídka z betonu - s kamenným obkladem na vzdušním líci - stávající přehrážka bude navýšena o 0,3 m - obklad z lomového kamene tl. 250 mm bude proveden v ploše...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna havarijního stavu kanalizační přípojky - včetně výměny 3 kanalizačních šachet za 4 s přípojkami - hloubka kanalizační přípojky do 2,5 metru - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hodonín Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality - Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů po...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rozšíření stávající příjezdové komunikace k hale, realizace vlastní přístavby haly, stavební úpravy ve stávajícím objektu skládky vápence a související ocelové konstrukce (především zastřešení a opláštění haly) - Zpětný zásyp (vče...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace workoutového hřiště - Jedná se o cvičební sestavu na posilování s vlastní vahou pro mládež a dospělé - Sestava bude vybavena hrazdou (6ks), Monkey barem (1ks), žebřinami (1ks), svislou hrazdou (1ks), půlenou hrazdou (1ks), drž...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování stoky splaškové kanalizace včetně přípojek - odstranění příložného pažení - obsypání potrubí - montáž kanalizačního potrubí - montáž a dodávka kanalizační šachty - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení nové betonové podlahy ve skladu stojů - vybourání stávající betonové podlahy, zhotovení betonového podkladu - položení a navaření hydroizolace, pokládka nového betonu včetně kari sítí - dále prořezávání dilatačních spár, zalití pružnou...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba chmelnicových konstrukcí - nosné chmelnicové konstrukce budou řešeny pomocí dřevěných sloupů -částečně zapuštěných do orniční vrstvy podložených betonovou podložkou - o rozporu 8 x 9 m - výška konstrukce bude 7 m Lokalita: - okres Lit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku - součástí je také vybudování parkoviště - zajištění odvodnění chodníku a parkoviště - provedení nového veřejného osvětlení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování příjezdové komunikace - bourací práce - provedení přeložky veřejného osvětlení - sadové úpravy - vybudování také chodníku a odvodnění komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy jízdárny a zázemí - zemní práce - provedení základů - rekonstrukce komunikace - konstrukce zámečnické - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: - 01.06. 2021 do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - ČOV a podtlaková kanalizace - Podtlakové ventily - Podtlaková stanice - ČOV pro 150 EO Lokalita: - okres Louny Termín pro podání nabídek: - 17. 06. 2021 ve 14:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba asfaltové cyklostezky - cyklostezka s parkovištěm - vybudování také příjezdové cesty pro zahrádkáře - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Cheb Termín pro podání nabídek: - 14.06. 2021 do 09:00 hodin

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám čerpání betonu C16/20 (základová deska) - uvažováno použití dvou čerpadel (např. PÍSTOVÉ ČERPADLO P 718 TD) za sebou Rozměr: - vzdálenost 320 m, převýšení 30 m Lokalita: - Chocerady (Sázava) Termín: - 1. týden v červnu Doplňující inform...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vnitroareálový plynovod - Jedná se o stavební práce a související dodávky a služby, jejichž předmětem je nový areálový NTL plynovod pro nafukovací halu v areálu ZŠ Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 25. 0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba splaškové kanalizace pro obec a napojení obce na novou ČOV 400 - Z důvodu nepříznivého výškovéhop uspořádání terénu, které neumožňuje přímé gravitační napojení celé lokality, je navrženo přečerpávání splaškových vod 2 vý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava opěrné zdi - včetně opravy přilehlé silnice - součástí akce je přeložka inženýrských sítí a úprava odvodnění vozovky - délka řešeného úseku silnice je cca 110 m Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 2. 6. 2021 do...

Poptávám stavebnictví: Popis: zpevnění svahu Specifikace: - zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 - síť na skálu s oky 80 x 100 mm s vpleteným lanem po 300 mm 2,15 x 25 m Množství: 100 m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba autobusového terminálu - v přednádražním prostoru vlakové stanice - autobusový terminál má okružní charakter se středovým prostorem -určeným k pohybu pěších - sloužit bude především pro meziměstskou autobusovou dopravu - součástí stavby...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava podlahy - demolice stávající podlahy, odstranění podkladní pískové vrstvy do hloubky 630 mm (714 m2) - dodávka, osazení a betonáž lůžek pro umístění opěrných sloupů (jekl 140×140×8, 600 mm, navařené pásoviny pro zalití do betonu) - dodáv...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 188 288 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena