Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 1. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Vodohospodářství

    Nalezeno 732 poptávek
Za poslední týden 19 poptávek
Za poslední měsíc 54 poptávek
Za poslední rok 423 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, obnova vodovodu a komunikace - Součástí výměny vodovodu a kanalizace je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na nově vybudovanou stoku - Bude napojeno 8...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího přívodu vody pro vodní elektrárnu - rekonstrukce elektroinstalace ve štole - oprava malé vodní elektrárny - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 08.02. 2022...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodního díla - Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho - Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně - Vykopávky v zemníku na suchu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – oprava tělesa hráze, výměna výpusti a stavba kapacitního bezpečnostního přelivu pro převedení kontrolního povodňového průtoku - Dále budou vyměněny dva přepouštěcí objekty a nově zřízen odběr na sádky, který bude součástí spodní v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - dostavba kanalizace - vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 16.02.202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce funkčních objektů a oprava tělesa hráze stávající malé vodní nádrže - dojde k odstranění pařezů z tělesa hráze - dojde k překopu hráze a odstranění původního výpustného objektu; nová výpusť bude z otevřeného železobetonového požeráku (...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zej...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zej...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nové, malé, průtočné vodní nádrže na vodním toku - vodní nádrže o celkovém objemu akumulované vody 16 719 m3 (zásobní prostor), zatopené ploše zásobního prostoru 9 973 m2, hloubce 0,45 – 4,45 m a délce vzdutí 150 m - hráz vodní nádrže o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu přes řeku - Stávající mostovka z povalů je nevyhovující a za dobou živostnosti. Most spojuje pozemky ve správě KRNAP parc. 87/2 (areál KRNAP na pravém břehu řeky) a parc. 41/3 (ostatní komunikace na levém břehu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - posílení tlaku v horní části obce a napojení hájovny, výměna vodovodu v dolní části obce - I. etapa – zahrnuje výstavbu čerpací stanice s propojovacími řady - Vymění se také přípojky (stávající), u nichž je ještě původní napoje...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy vodovodu v úvozu - Jedná se o stavební úpravy části stávajícího vodovodního řadu – od napojení na přeložku vodovodu v úvozu po napojení na stávající vodovodní řad LT DN80 v komunikaci u objektu č.p. 58 - Z důvod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy na přívodu z prameniště - Jedná se o stavební úpravy části stávajícího přívodního řadu z prameniště v úseku VB-82 až VB 148 - Projektovou dokumentaci je nutno brát v potaz v rozsahu určeném soupisem prací s výka...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nového vodovodního řadu - výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 395 m, a vodovodních přípojek - výstavba úpravny vody s podzemním dvoukomorovým vodojemem 2 x 100m3 - technologická část úpravny vody je navrže...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - dostavba vodovodní sítě v obecních částech - bližší informace u zadavatele Lokalita: - Olomoucký kraj Termín pro podání nabídek: - 4.02.2022 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odbahnění a rekonstrukce břehu rybníka - odstranění nánosu - zemní práce, trubní vedení, úpravy povrchu apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 28.01.2022 do 14:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba přehrážky - délka nadzákladové části včetně zavázání do břehů – 23,5 m - celková výška konstrukce – 7,35 m - hydraulická výška přehrážky – 4,5 m - výška základu přehrážky – 1,7-2,15 m - konstrukci tvoří železobetonový základ, s jádrem z žel...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba splaškové kanalizace a souvisejících objektů výstavba splaškové kanalizace a souvisejících objektů v městysi - nová splašková kanalizace bude napojená na stávající stokovou síť v městysi - Stavební objekty: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávající technologie předávací stanice (dále jen PS), která bude kompletně nahrazena novým zařízením, včetně příslušenství a potrubních rozvodů - Nová PS je navržena v konfiguraci - kompaktní předávací stanice voda/v...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 267 321 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena