Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 1. 8. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Vodohospodářství

    Nalezeno 521 poptávek
Za poslední týden 12 poptávek
Za poslední měsíc 38 poptávek
Za poslední rok 303 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba soustavy vodních tůní - vytvoření 4 nových průtočných tůní - tůně budou mít vybudovaný drobný průleh, který bude stabilizován záhozem o velikosti kamene do 80 kg - odhadované rozměry tůní 200 m2, 40 m2, 40 m2, 100 m2. Průměrná hloubka tů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna/náhrada vodovodních rozvodů, zařizovaných předmětů a svislé kanalizace ZTI v 1.PP až v 8NP včetně dotčených obkladů a dlažeb sociálního zařízení CZVV Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: - a) Vyhodnocení stavu a p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba vodovodu - Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava svodů dešťové vody a jejich napojení na Geigry splaškovou kanalizaci - Řezání stávajícího živičného povrchu do hl. 100 mm - Hloubení rýh v soudržných horninách - Poplatek za skládku - živice bez příměsí - Montáž potrubí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího vodního díla - stavbu tvoří soustava 2 malých vodních nádrží bočních vzhledem k napájecím toků i vzhledem ke korytu potoka, 2 zásobních nádrží, 2 nátoků, 2 úseků lesních technologických linek s 1 trubním propustkem s vtokovou...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba vodovodu - Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm...

Sháním stavebnictví: Popis: projektant vodohospodářské stavby pro vytvořeni projektu vodovodu pro dvojdomek na vlastním pozemku Množství: 1 projekt Termín: co nejdříve Lokalita: Středočeský kraj Cena: nabídněte Profil poptávajícího: soukromá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba dvou nových průtočných rybníků, ve vzdálenosti přibližně 300 m západně od intravilánu obce v údolnici drobného vodního toku - novostavba rybníků, stavba bude budována jako jeden celek - každý z obou rybníků se skládá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodního díla - vypuštění nádrže za asistence potápěčů - stávající objekt spodní výpusti bude zbourán; současně bude proveden překop tělesa hráze v místě odpadního potrubí - následně bude potrubí vyjmuto, bude zbourán stávající objekt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce potoka - obnova původního opevnění toku; stávající zdi jsou značně poškozené, nestabilní, pomístně úplně zborcené – dochází k ohrožení přilehlých objektů a místní komunikace - nová zeď je navržena jako železobetonová s kamenným obklad...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava překážkové dráhy - Jedná se o opravu části překážkové dráhy a hrazdy v prostoru sportovního stadionu v areálu Leteckých kasáren - V prostoru překážkové dráhy budou zřízeny 4 ks nových doskočišť z desek a obrubníků z pryž...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odstranění nadzemní části parovodu Lokalita: - okres Trutnov Termín pro podání nabídek: - 30. 07. 2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava spočívající především v těžbě sedimentu - oprava spočívající především v těžbě sedimentu, vytvoření tůní v horní části nádrže dle PD a uložení sedimentu, přičemž většina sedimentu bude uložena na okolních zemědělských pozem...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova části původního koryta - vyčištění, rozšíření a prohloubení stávajícího původního meandru a tůní a odstranění deponií na březích z předchozího odtěžování Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - technická a revitalizační úprava stávající vodní nádrže v obci - Po úpravě technického stavu vodní nádrže ji bude možno využívat pro částečnou protipovodňovou ochranu obce s využitím retenčního prostoru. - Kácení stromů listna...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, servisu a údržby fontány v žst. - služeb spojených s přípravou technologie a jejím zprovozněním na sezónu, služeb spojených s odstávkou technologie na zimní období, údržba technologie, havarijní zásahy a další související činnosti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování biocentra - v rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o výsadbu v extravilánu - součástí předmětu plnění je i následná povýsadbová (následná) péče - cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava úpravny vody linky A+B - Kyslíkový generátor - Generátor Ozonu Lifepool - Elektroventil Ozonu - Zpětná klapka Ozonu - Náplň destruktoru ozonu Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 29.07.2...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova rybníku - rekonstrukce hráze - zbudování bezpečnostního přelivu - odtěžení sedimentů bývalého rybníka, úprava odtokových poměrů - zbudování česlí na obtokovém zařízení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Rychno...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava a rekonstrukce opevnění koryta - Trasa se v tomto úseku podstatně nemění, podélný profil koryta také ne - Lokalita je ohraničena na začátku zakrytým úsekem koryta Křinice u domu č.p. 496, ukončena pak peřejemi nad dvojit...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 213 153 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena