Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 27. 6. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 2 618 poptávek
Za poslední týden 49 poptávek
Za poslední měsíc 209 poptávek
Za poslední rok 1 404 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací - jedná se o opravu stávající asfaltové komunikace včetně podkladních vrstev a silničních obrubníků, kde bude také částečně zřízeno podélné parkování s povrchem z drenážní zámkové dlažby o rozměrech 20 x 20 x 8 cm v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž svodidel a související stavební práce - rozebrání silničního zábradlí - svodidlová pásnice JSNH4 včetně příslušenství a kotvení (280 m) - dodávka svodidlových sloupků "M" s držákem ke svodidlu JSNH4 (141 ks) - veškeré podrobnosti n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky - odfrézování krytu vozovky - vybourání a provedení nových silničních obrubníků - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev - provedení vodorovného dopravního značení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokali...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu na lesní cesty - Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm - Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách - Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm - Obsypání objektu nad přilehlým původním t...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava povrchu levostranného chodníku a vjezdů v ulici - Celková délka úpravy činí 94,67 m - Povrch chodníku je navržen v zámkové dlažbě - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kame...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova místních komunikací - komunikace č. 1: po odfrézování stávajících asf. vrstev, bude provedena nová vrstva asfaltobetonu, viz návrh zpevněných ploch - celková délka cca 460 m, šířka 3,5 m a plocha cca 1.435 m2 - komunikace č. 2: celková dél...

Sháním stavebnictví: Popis: zhotovení asfaltového vjezdu ke garáži Specifikace: podklad je vybetonovaný, viz příloha Plocha: 55 m2 Termín: dohodou Lokalita: Středočeský kraj Maximální cena: dohodou Profil poptávajícího: soukromá osob...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku v obci - sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně - vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny - z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ossazení silničního obrubníku betonového ležatého - s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu ulice - vytýčení stávajících inženýrských sítí - geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby - čerpání vody na dopravní výšku do 10 m - s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min. Lokalita: - okres České Budějovice Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova místních komunikací - Oprava proběhne ve dvou etapách – zvlášť odfrézování stávajících povrchů, zvláště pokládka nových vrstev Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 12.07.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava hřbitovní zdi ve Václavově - Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním - Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je Lokalita: - okres Praha-východ Termín pro podání nabídek: - 13. 7. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce komunikací - Jedná se o rekonstrukci komunikace ve stávající trase a vybudování nového parkoviště, chodníku - Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně - Odstranění...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava chodníků - První část opravy se bude týkat chodníku okolo objektu potravin a restaurace - Zde dojde k odstranění povrchů včetně silničních obrub u parkovacího stání, k rozebrání a přeskládání dlažby části již opraveného...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce mostu - členění stavby na objekty: - SO 002 - všeobecné konstrukce a práce - SO 182 - DIO - SO 201 - most Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 12. 7. 2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba mostu - členění stavby na objekty: - SO 000 všeobecné konstrukce a práce - SO 101 DIO - SO 201 demolice stávajícího mostu - SO 202 most ev. Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 12. 7. 2021 do 9:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - rekonstrukce (SO-01) - výstavba (SO-02) lesní cesty - nachází se v rozsáhlém lesním komplexu, na pozemcích investora akce - celková délka úpravy LC je 1,564 km - současná šířka v koruně je v rozmezí od 4,0 do 8,0 m - úsek km 0,000 - 0,334 -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova náměstí - revitalizace veřejného prostoru historického centra města o celkové ploše 8.480 m2 - záměrem projektu je provést celkovou organizaci prostoru náměstí podle prostorového a funkčního uspořádání na jednotlivé plochy určené k dopravě,...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova třech místních komunikací v obci - odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 - osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého - asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části ulice - předmětem veřejné zakázky je: - 1.: - SO 101 pozemní komunikace - SO 301 odvodnění pozemní komunikace - SO 302 hloubková drenáž - SO 401 veřejné osvětlení - SO 501 plynovod - SO 801 vegetační úpravy - SO 802 mobil...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 203 416 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena