Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 24. 10. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 3 190 poptávek
Za poslední týden 21 poptávek
Za poslední měsíc 105 poptávek
Za poslední rok 1 584 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a komunikace - výměna zdegradovaného betonového potrubí dešťové kanalizace, včetně revizních šachet a silničních vpustí a rozebrání a znovu položení žulové dlažby místní komunikace - položení 89 m dešťové kanalizace z PVC DN...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav silnic - plošné vysprávky - frézování vozovky do tl. 10 cm - očištění komunikace - provedení postřiku spojovacích emulzí - vytrhání betonových obrubníků - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště - dojde také k vybudování chodníků, odvodňovacích prvků - zhotovení také nového LED osvětlení - sadové úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 10.11. 20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava povrchu vozovky sil. II/192 v úseku mezi obcemi o délce 1.690 m - Návrh opravy spočívá v provedení vyrovnávací vrstvy a pokládky nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm - V rámci stavby bude dále provedena úprava sjezdů a rozjez...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku - odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm - v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 - odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice - zpevnění asfaltové plochy - navržené stavební úpravy zahrnují pouze opravu na asfaltových částech vozovky a přilehlých krajnicích a opravu podzemního odvodnění asfaltových ploch v řešené části - veškeré podrobnosti naleznete v příl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace - oprava vozovky dílčího úseku silnice III/4104 - celkový úsek měří 152 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 29.10. 2021 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební a bezbariérové úpravy pěších komunikací - vč. nástupišť autobusové zastávky - souvisejících dopravních opatření a dešťové kanalizace Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 4. 11. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících komunikací ulic - vč. rekonstrukce veřejného osvětlení - rekonstrukce stávajícího vodovodu Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 11. 11. 2021 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci brownfieldu v obci a odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a provedení novostavby objektu komunitního centra s různorodým nehospodářským využitím Lokalita: - okres Šumperk Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření pozemní komunikace - rekonstrukce parkovací plochy - novostavba okružní křižovatky - nová splašková a dešťová kanalizace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 08.11. 2021 d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce veřejného prostoru - úprava stávajících komunikací, které slouží k pohybu pěších či zajíždění vozidel na přilehlé pozemky, dále rekonstrukce stávajícího schodiště, náměstíčka na křižovatce, veřejné osvětlení v ulici...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace nové cyklostezky - nová zpevněná pojízdná plocha stezky by měla být provedena s krytem z asfaltobetonu a ze zámkové dlažby (dolní úsek) v základní šířce 3,00 m - cyklostezka o délce cca 631 m - řešení nového veřejného osvětlení v trase c...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací - komunikace a zpevněné plochy - veřejné osvětlení - vegetační úpravy Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 03.11.2021 10:00:00

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu na LC - Projektová dokumentace mostu tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a obsahuje přesný popis požadavků na celkové řešení - Fáze modernizace mostu musí být realizovány po objektech dle PD Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění úpravy ploch mezi ulicemi - oprava zpevněných ploch a chodníků - vegetační úpravy a následná péče - dodávka mobiliáře - dlažební práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabíd...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty - očištění povrchu LC od organiky, pročištění odvodňovacího příkopu - vybudování trubního propustku - doplnění projetých kolejí a prosedlých míst - vybudování dvou konstrukčních vrstev v celkové mocnosti 25 cm ze štěrkodrti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot - oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 19.10. 2021 do 10:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba cyklostezky s povrchem z drobné dlažby a asf. betonu vedené z pod mostu šikmou rampou k napojení na komunikaci, výstavba betonové opěrné zdi obložené kyklopským zdivem, založení opěrné zdi pod úrovní vodní hladiny (vytvoření...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace okolí jižního vchodu - Odstranění kořenů vč. odvozu a ekologické likvidace - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 1...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 242 555 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena