Nalezeno 1 680 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy silnice III/4348 třídy Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 22. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy silnice II/448 v částech intravilánů obcí, staničení 4,000 až 6,885 v celkové délce 2 885 m Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 21. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vozovky příjezdové estakády - jedná se o opravu říms, nátěry chodníků, říms a zábradelních zídek včetně opravy spár v římsách - dále dojde k opravě madla v zábradelní zídce (výměna podložek a matic), výměna kotevných šroubů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nové cyklostezky - bližší informace viz přílohy nebo u zadavatele Lokalita: - okres Plzeň Termín pro podání nabídek: - 16. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici - nejdříve se postaví provizorní lávka pro chodce, na kterou se dočasně umístí některé inženýrské sítě, další inženýrské sítě se přeloží definitivně formou shybky pod koryto řeky Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpevnění plochy a rekonstrukce hřiště - stavba nového sportovního hřiště na volejbal včetně oplocení pro zachycení míčů při hře a nejnutnější rozsah chodníku - podél severozápadní strany vede jednopruhová obousměrná místní komunikace - asfaltové ko...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající asfaltové plochy, na kterém bude vybudované nové multifunkční hřiště - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 10.12.2020 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zajištění rekonstrukce místních komunikací ulic Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2020 v 9.00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu ev.č. 460-006 - odstranění mostního svršku, snesení stávající nosné konstrukce, která je ve velmi špatném technickém stavu, a zhotovení nové nosné konstrukce na stávající spodní stavbě, a nového mostního svršku (...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení opravy mostu ev. č. 382-002 - jde o kompletní nahrazení stávající konstrukce mostu novou konstrukcí - nová konstrukce mostu bude provedena jako kamenná segmentová klenba na kamenné opěry - komunikace bude mírně rozšířena...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - komunikace vč. parkovacích ploch 1.401,1 m2, chodníky 816,2 m2, veřejná zeleň 2.202,9 m2, zastavěná plocha školy 708,9 m2, užitná plocha školy celkem 1.185,6 m2, obestavěný prostor 6.450.0 m3, 4 učebny, 2 družiny, celkem 120 žáků...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - délka úseku opravy je 152,83 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jablonec nad Nisou Termín pro podání nabídek: - 14.12.2020 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úprava silnice II/444 třídy - celková délka stavby je 2397,82 m - stavební úprava spočívá v odfrézování a následném provedení RS CA na místě dle TP 208 a položením asfaltového krytu Lokalita: - okres Olomouc Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nových chodníků spojených s úpravou stávajících - vybudování/rekonstrukci cca 74 m komunikací pro pěší - vybudování cca 95 m komunikací pro pěší, včetně jeho nasvětlení - dojde k položení asfaltové vrstvy cca 18 m2 v místě stávajícího sjezd...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu délky přemostění 10,9 m; šířky 4,9 m - dále viz přílohy Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 8. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikace - jedná se o opravu stávající dopravní stavby, která je napojena na stávající silniční síť oblasti - předmětem stavby je mimo jiné i vybudování chybějících bezbariérových úprav u nově navrhovaného i stávajícího ch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy stávajícího mostního objektu, mostní objekt se nachází v provozním staničení 0,873, výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/333 Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy extravilánových úseků silnic III 4375 III 4377 dle PD: III 4375, III 4377 třídy Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 14. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava mostu - stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím úseku konstrukce včetně římsy - ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna mostní římsa - v rozsahu celé stavby bude odstraně...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava říms včetně příslušenství a izolace - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 7. 12. 2020 v 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 133 293 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena