Nalezeno 1 420 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky Lokalita: - okres Jablonec nad Nisou Termín pro podání nabídek: - 21. 12. 2020 v 9...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) - celková přestavba dvou mostů - dále viz přílohy Lokalit...

Sháním stavebnictví: Popis: projekt na rekonstrukci řadového rodinného domu Specifikace: - jednalo by se o rekonstrukci suterénních prostor, teras, zahrady a dvorku - rád bych k projektu měl i inženýring Množství: 1 projekt Termín: co nejdříve Lokalita...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení dokumentace pro společné povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 16. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace výsadby pro část uličního stromořadí v ulici od křižovatky s ulicí po křižovatku s ulicí Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 16. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby - výstavba zastávky - vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti a souhrnného rozpočtu Lokalita: - okres Litoměříce Termín pro podání nabídek: - 14. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - přístavba objektu výjezdové základny - 1. n.p. - 2 garážová stání pro sanitní vozy a skladovací prostory pro skladování materiálu a pneumatik - 2. n.p. - šatny muži a ženy, pokoj a WC Lokalita: - okres Děčín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby - úprava parkvací plochy Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracovaní projektové dokumentace - rekonstrukce klientské haly VZP Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 11. 12. 2020 v 15:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je optimalizace procesů a pracovních postupů posílením strategického řízení úřadu a zvýšením kvality jeho fungování - 1) Zlepšení procesů - 2) Zlepšení integrovaného systému řízení rizik - 3) Zlepšení procesů správy zdrojů - majetku města Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení záměru projektu, dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 15. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je příprava koncesní dokumentace na provozovatele vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu dle pravidel poskytovatele dotace - v přípravné fázi se jedná především o zpracování podkladů pro Státní fond životního prostředí s aktivní účasti na jednáních....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace ve stupni studie včetně souvisejících průzkumů - součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci - oprava...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění projektu který se zabývá souborem opatření, která pomohou obnovit přirozený hydrologický režim, s cílem podpořit rozvoj přirozených rašelinných biotopů a celkové biodiverzity tohoto území - řešené území bylo v minulosti odvodněno soustavou o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování studie propojení cyklotrasy podél železniční tratě č. 020 - návrh propojení komunikace pro cyklisty a pěší bude řešen ve variantách dle Zadání zadavatele, variantně bude řešeno i křížení navržené cyklotrasy s železniční tratí Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - zajištění svahu - a) zajištění průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací ve stupni DUSP a PDPS - b) zpracování projektových dokumenatcí ve stupni DUSP a PDPS - c) inženýrská činnost pro zajištění územního r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavebně povolovací řízení a provádění stavby - součástí zakázky bude i zajištění inženýrské činnosti a součinnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla a autorský dozor po dobu provádění prací Lokalita: - o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro strategické řízení - pořízené pasporty budou zpracovány tak, aby bylo možné je digitalizovat a zapojit do městem využívaného geografického systému Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nab...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 134 408 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena