Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 19. 9. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Projektanti - rekonstrukce

    Nalezeno 2 773 poptávek
Za poslední týden 26 poptávek
Za poslední měsíc 133 poptávek
Za poslední rok 1 608 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace bouracích prací a současně projektové dokumentace pro provedení stavby - náhrada zastřešení nástupišť, inženýrská činnost pro provedení stavebního řízení a řízení na...

Poptávám: projekční práce Popis: - poptávám projektanta TZB - jedná se o vytápění, rozvody vody, odpady, rekonstrukce časti stavby Množství: - 1 stavba Lokalita: - Pardubicko Termín: - spěchá

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav - účelem stavebních úprav je odstranění havarijního stavu některých konstrukcí, snížení energetické náročnosti objektu, vybudování adaptačních opatření na změnu klimatu - po rekonstrukci musí ob...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je studie proveditelnosti - rekonstrukce budovy - bližší informace u zadavatele Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 29.9.21 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zaměření se na veřejně publikované postupy a analýzy mechanismů a postupů vzdálené aktualizace FW, demonstrace a analýza získané znalosti na modelu aktualizace FW vhodně zvoleného objektu - Výsledkem bude rešerže dané problematiky a model vzdálené a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování PEN budov ÚP - architektonické, technické a zeměměřičské služby Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 05.10.2021 v 9:00 hodin

Poptávám: projekční práce Popis: - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby opěrné stěny a rozpočtu Specifikace: - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby opěrné stěny včetně vytvoření rozpočtu její výstavby - konstrukce opěrné stěny by měla být z monolitického...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu - dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) - dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací - geodetické za...

Sháním: projekční práce Popis: - poptávám projektanta na prováděcí dokumentaci pro opravu povrchu terasy nad garáží - dokumentace by měla obsahovat návrh skladby a detaily napojení na stávající rodinný dům - strop nad nevytápěnou garáží je hurdiskový - bude potřeba navrhnout skladbu od ocelo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - rozvoj kanalizace - Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - oprava TWY G - Práce - DPS - výkresová část - DPS - dokladová část - Zaměření - Rozpočet a výkaz výměr - Služby koordinátora BOZP na stavbě Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 24.09.2021 v 9:0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro následnou rekonstrukci světelných rozvodů - zpracování projektové dokumentace (elektronicky ve formátu .dwg, .dxf) pro budoucí rekonstrukci světelných rozvodů a modernizaci datové a telefonní sítě, včetně zajišt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na stavbu - osvětlení 2 přechodů - zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), výkon inženýrské činnosti - zajištění dokladových částí (vyjádření správců sítí a dotčených správn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení odstranění staveb a demoliční suti, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního pov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - kompletní rekonstrukce konferenčních prostor, které se nachází v budově - Vypracování DPS dle čl. 3.1 písm. a) Smlouvy o dílo - Výkon kompletní inženýrské činnosti dle čl. 3.1 písm.a) Sml...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění studie proveditelnosti protipovodňových opatření - revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města - zpracování koncepce návrhů opatření (4.2.-4.3. dle specifikace zadání) 10 týdnů od ukončení I. etapy (zpracování finálního náv...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - zpracování restaurátorského průzkumu - zpracování restaurátorského záměru - a samotné restaurování 11 ks historických praporů Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 13. 10. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace pro společné povolení v rámci spol. územ. a staveb Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 12.10.2021 v 10:00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: zpracování projektu rekonstrukce bytovky Specifikace: - projekt prací v bytovce - zateplení, střecha, lodžie, fasáda, sklepy, garážové dveře - materiál zajistí vybraná firma Rozsah: 6 bytů Termín: dle dohody Lokalita realiza...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností v rámci akce Modernizace přístaviště - Vyhodnocení - Podkladové dokumenty - Zhotovení...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 231 028 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena