Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 1. 8. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Novostavby - komerční stavby

    Nalezeno 403 poptávek
Za poslední týden 4 poptávek
Za poslední měsíc 15 poptávek
Za poslední rok 190 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - Výstavba nové školy - Kvůli osazení do terénu jsou navrženy opěrné zdi. V 1. NP se bude nacházet vstupní zádveří, šatny, hlavní komunikační chodba s prefabrikovaným schodištěm - V levé jižní části je navržena sborovna, WC pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba novostavby objektu mateřské školy (2 oddělení á 25 dětí od 3 let) vč. venkovní pobytové plochy pro děti a zpevněných ploch vč. úpravy stávající místní komunikace - Kování vstupních dveří - minimálně 5 bodový uzávěr BT2...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba hasičské stanice Stavba je rozčleněna na stavební objekty a technická a technologická zařízení, konkrétně: - SO 01 Nový objekt HZS - SO 02 Tréninkové hřiště a technické zázemí hřiště - SO 03 Zpevněné plochy - SO 04...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba víceúčelové sportovní haly, která bude využívaná jako občanská stavba veřejné vybavenosti s funkčním typem školství - Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor k výuce tělovýchovy dětí školního věku a jejich rozvoj...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajících budov č. 6 a 7 a následná výstavba nové budovy multifunkčního skladu materiálu v areálu kasáren - Geodetické práce při provádění stavby - Dokumentace výrobní a dílenská, technologické postupy - Kontrola PD a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením - Navrhovaná stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením je na pozemcích, kde geologický průzkum připouští stavbu na území postiženém fosilním sesuvem za předpokl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba zdravotního střediska - výstavba přízemní nepodsklepené stavby, která bude určena k provozu lékařských ordinací - novostavba objektu zdravotního střediska bude zděná, zateplená, nepodsklepená a zakončená sedlovou st...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba budovy - NOVOSTAVBA BD S PODPOROVANÝMI BYTY - VEŘEJNÁ KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VEŘEJNÁ ČÁST KANALIZACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 11.08.2021 v 9:00 hod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba skladové haly - bližší informace u zadavatele Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31. 7. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nové budovy radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA, provozně propojené s objektem kateder č. 001 v areálu, včetně napojení obou objektů na dopravní a technickou infrastrukturu, a to v rozsahu dle dokumentace pro provádění sta...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba jednoho pavilonu MŠ - elektroinstalace - zdravotní instalace - kanalizace dešťová - přípojka splaškové kanalizace - přípojka vody - vytápění - rozvod plynu - zduchotechnika - oplocení Vybavení interiéru Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vytvoření řídícího a monitorovacího pracoviště pro řízení systému technického zabezpečení pracoviště v toxikologickém přístavku Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 19.07.2021 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly včetně napojení na stávající objekt školy - inženýrské sítě - zpevněné plochy - venkovní úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 02.08. 202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nové návštěvní místnosti pro odsouzené na místě stávajícího vycházkového dvora oddílu L, tedy v prostoru mezi objektem č. 6 - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - Lože pod potrubí otevřený...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů - Jedná se o vybudování uličního prostoru: vozovky, odstavných stání, zelených pásů a rozvodů inženýrských sítí, a to v rozsahu I. Etapy dle soupisu prací...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby víceúčelové sportovní haly - zhotovení také nových přípojek elektřiny, plynu - zhotovení kanalizace a zpevněných ploch - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě zařízení pro čištění bioplynu ke stávající bioplynové stanici - Zařízení bude fungovat na principu membránové separace bioplynu - Permeát z membránové separace s nízkým obsahem metanu bude spalován v koge...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba trenažérové haly - Odstranění pařezů D do 900 mm - Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm - Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km - Vodoro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nástavby objektu zadavatele - jedná se o dostavbu nástavby na úrovni dnešní střechy nové školní budovy (z roku 2004) o rozměrech cca 32,0 m x 16,5 m - tímto vznikne nové 5. NP, které bude využito pro nové...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba malé vodní nádrže - MVN je navržena jako průtočná a pro bezpečné převedení průtoku Q100 navržen čelní lichoběžníkový přeliv s odpadním korytem a nouzový přeliv - Součástí MVN je také zemní nevypustitelná tůň umístěná p...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 213 153 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena