Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 27. 6. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Inženýrské služby

    Nalezeno 674 poptávek
Za poslední týden 6 poptávek
Za poslední měsíc 41 poptávek
Za poslední rok 484 poptávek

Sháním stavebnictví: Popis: stavební, autorizační dozor ke stavbě domu Specifikace: - typ bungalov - stavba svépomocí Zastavěná plocha: do 150 m2 Termín: ihned Lokalita: Český Brod, Středočeský kraj Cena: nabídněte Profil poptávajícího...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů svazku obcí Kamenné Vrchy dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech ve...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sanace staré ekologické zátěže v areálu - provedení doprůzkumu stavebních konstrukcí - přípravné výkony včetně vypracování realizačního projektu - zajištění potřebných úředních povolení - přeložky inženýrských sítí - odpojení demolovaných objekt...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Sháním stavebnictví: Popis: vyřízení stavebního povolení na komerční objekt Specifikace: nenáročná stavba Termín: ihned Lokalita: Praha 20 - Horní Počernice Maximální cena: dohodou Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - klimatizace kanceláří a následný výkon inženýrských činností, konkrétně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně všech souvisejících úkonů Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské činnosti - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 29.06.2021 v 9:00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: stavební inženýring pro dlouhodoobu spolupráci Speciifkace: stavební firma působící především ve Středočeském kraji a zabývající se výrobou dřevostaveb hledá strategického partnera pro následující služby: - zajištění stavebního povolení - tvor...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské činnosti („IČ“) - v rámci technického dozoru stavby („TDS“) na stavbě- oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 30. 6. 2021 do 9:00 hodi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je studie proveditelnosti odkanalizování lokality včetně odsouhlasení napojovacích míst s provozovatelem a vlastníkem kanalizace - Odkanalizování lokalit bude svedeno do veřejné kanalizační sítě s odvodem splaškových vod na čistírnu odpadních vod umíst...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - zpracování projektu interiéru - provedení inženýrsko-geologického průzkumu - zpracování dokumentace terénních a sadových úprav - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ Termí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - zateplení půdy, řešení fasády - inženýring k PD zateplení půdy a PD řešení fasády - projednání s dotčenými orgány, především odbor památkové péče - získání závazného stanoviska a přizpůsobení PD fasády tomuto stan...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu kanalizace a odvodnění města a napojených místních částí - Tento koncepční dokument by měl vyhodnotit stávající stav kanalizační sítě a zároveň navrhnout opatření pro její rozvoj a obnovu Předmětem projektu je především vypra...

Sháním služby: Popis: vytvoření požární zprávy na rekonstrukci rodinného domu Termín: ihned Lokalita: Ředhošť Cena: nabídněte Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Litoměřice. Děkuji za nabídky.

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení archeologického výzkumu, tj. provedení terénních prací a zpracování archeologického výzkumu, dle dispozic objednatele na liniové stavbě Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 21.06.2021 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - vypracování kompletní PD stavebních úprav místní komunikace s řešením nové dešťové a splaškové kanalizace včetně dešťových a kanalizačních přípojek, vodovodu včetně vodovodních přípojek a veřejného osvětlení - zp...

Sháním stavebnictví: Popis: zajištění povolení pro bourání stavby Specifikace: - objekt je samostatně stojící rodinný dům - materiál cihla, dřevo, eternit Rozměr: cca 130 m2 Termín realizace: ihned Lokalita realizace: Vilémov u Olomouce Maximáln...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - částečná rekonstrukce malé vodní nádrže, zejména o zkapacitnění bezpečnostního přelivu, výměnu výpustného zařízení (požeráku) a nevyhnutelné odbahnění u paty hráze - Cílem akce je nahrazení trubního odtoku od přelivu kapacitním ob...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce chodníků a přechodů - projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení - výkon inženýrské činnosti - zpracování auditu bezpečnosti - veškeré podrobnosti naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti stavby - výstavba depozitáře Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 21.06.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav - účelem stavebních úprav nebytových prostor budovy je zřízení nového informačního centra - projektová dokumentace bude zpracována ve stupni studie, projektové dokumentace pro vydání stavebního po...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 203 416 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena