Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 22. 5. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Čerpací stanice

    Nalezeno 58 poptávek
Za poslední týden 0 poptávek
Za poslední měsíc 2 poptávek
Za poslední rok 30 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je aktualizace technologického schématu - čerpací stanice PHM Lokalita: - okres Prostějov Termín pro podání nabídek: - 16.05.2022 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání výdejní sestavy na benzín a naftu motorovou - EL. čerpadlo, by-pass, tepelnou pojistku, hrubý filtr, jemný palivový filtr na odlučování vody a nečistot. - Kalibrovatelný průtokoměr ATEX, nebo rovnocenné řešení - Výdejní hadici délka min....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace - vybudování jednotné kanalizace, čerpacích šachet a stanice - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 25.04. 2022 do 17:15 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup 2 kusů výdejních stojanů stojatého provedení pro výdej paliva typu nafta motorová NM–54 (F-54) a 1 kusu výdejního stojanu stojatého provedení pro výdej paliva typu benzín automobilový BA-95 (F-67), provozované v bezobslužném režimu s čipovými kar...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kompletního zařízení nové čerpací stanice pohonných hmot pro drážní vozidla včetně realizace všech potřebných stavebních prací - Součástí veřejné zakázky je i zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení, vešker...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání dispečinku elektronického zabezpečovacího systému, údržby a servisu čerpacích stanic Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 4.03.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba první etapy splaškové kanalizace gravitační a tlakové vedené podél komunikace 1. máje a přilehlých ulic - výstavba čerpací stanice, manipulační plochy a přípojky NN - celková délka gravitačního potrubí 926 m, celková délka výtlačného potru...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pravidelná kontrola technologie čerpací stanice PHM - zabezpečení provozuschopného stavu čerpací stanice PHM a dodržení úkonů stanovených legislativou - povinnost pořídit službu vyplývá z norem ČSN 650202 čl. 8.8, ČSN 650201, ČSN 331500, z vyhláš...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka čerpací stanice včetně příslušenství - transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, pojezdová kola pro instalaci na U kolejnici - pojistkový spodek VN včetně integrovaných svodičů přepětí - pojistka VN pro 22 kV - kabelové svody VN včetně koncovek...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání tankovacích karet na PHM a provozní kapaliny - bližší informace u zadadavatele Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 16.12.2021 v 6:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot, maziv a ostatních provozních hmot k zabezpečení provozu vozidel Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 09.12.2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služby na čerpání PHM a provozních náplní do automobilů prostřednictvím odběrových karet - Nafta motorová (litrů) - Benzín - natural 95, 98 (litrů) - Provozní náplně (Ad Blue) Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je položení přívodního kabelu VN a zřízení trafostanice pro připojení čerpací stanice pitné vody - úprava pláně, hloubení rýh - zemní, geodetické práce - podsyp pod základové konstrukce apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění kontrolní činnosti jsou NDT kontroly potrubí a plechů skladovacích nádrží s cílem zjištění možnosti výskytu plošné a bodové koroze a její kvantifikace ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na objekty a na trasách ropovodů čerpací sta...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revize čerpací stanice PHM Kontrola funkčnosti indikátorů netěsnosti: - 2ks ASF D9, výr. č. 2953 a 2926 - 1ks ASF D25, výr. č. 310 Lokalita: - okres Prostějov Termín pro podání nabídek: - 09.11.2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení revizí a kalibrací výdejny APH BENCALOR - Kontrola technologie čerpací stanice dle ČSN 650202 - Kontrola a revize 2 ks deflagračních a detonačních pojistek nádrží PHM – výrobce Ochranné systémy, s.r.o. - Revize systému HARRIER 3 - Kali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revize technologie čerpací stanice PHM - Kalibrace pracovních měřidel výdejních stojanů - 3 ks - Kontrola účinnosti zařízení pro zpětný odvod par na výdejním stojanu BA – 1 ks - Kontrola technologie ČS PHM - revize (dle vyhl. ČSN650202 čl. 8.8...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provádění komplexního servisu a oprav čerpacích stanic pohonných hmot na období 2021 - 2025 - Komplexním servisem se rozumí - zajištění průběžných opravárenských prací, záručního a pozáručního servisu v souladu s postupy, pravidly, záručními podmínk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nového objektu čerpací stanice i s vystrojením a napojením na odběr, výtlak a odpad - Zajištění mezideponie - Zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany a výstražné folie) - Provozní vlivy - Záso...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna výdejních stojanů - dodání, montáž a zprovoznění (uvedení do provozu) výdejních stojanů v sacím provedení pro výdej kapalných paliv s instalací do venkovního prostředí na a čerpacích stanicích - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lo...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 309 891 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena