Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 19. 9. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: stavební práce

    Nalezeno 5 525 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy - vznikne 7 nových bytových jednotek - bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového - vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km - odstranění podkladů nebo krytů z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava oken dveří a výloh - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 30.09. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava mostku - výměna stávající mostovky za novou - odstranění stávajících nátěrů a provedení nových - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Znojmo Termín pro podání nabídek: - 23.09. 2021 do 09:00 hodin

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám úpravu povrchu části školního hřiště určené pro hraní družinových dětí Specifikace: - na pozemku rostou dva stromy, které převážnou část hřiště zastiňují - kolem hracích prvků je pouze prach a písek, což způsobuje velkou prašnost, které bychom chtěli...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - spočívající rekonstrukci stávající auly bez zásahu do nosných konstrukcí - stavební práce proběhnou podle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace - bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - výměna nevhodného TP - nahrazení nevhodné konstrukce TP rámovým propustem - rámová konstrukce d. 8 m, š. 3 m, v. 1 m - opevnění vtoku a výtoku TP - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Havlíčkův Brod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny - bude provedeno odstranění stávajícího komína v kotelně i v půdním a nadstřešním prostoru - na jeho místě je navržen nový nerezový třísložkový komín o vnitřním průměru 150 mm s tl. izolace 25 mm - jako zdroj tepla je navrže...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava sociálního zařízení - vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm - baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - baterie sprchová nástěnná páková L...

Poptávám: stavební práce Popis: - rozšíření stávající parkovací plochy - cílem je získat realizátora, který provede rozšíření parkovací plochy od návrhu, povolení po realizaci Rozsah: - viz příloha Lokalita: - Kosmonosy Termín: - dle možností, nejlépe ještě letos Doplňující inf...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba parkoviště osobních a užitkových vozidel - součástí stavby je dešťová kanalizace a chodník pro pěší - délka vozovky parkoviště je 88,52 m, šířka 4,5 m, počet parkovacích stání je 43, z toho 2 stání pro rodiny s dětmi - délka chodníku A je...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace nové střechy fotbalových kabin - nová dřevěná konstrukce - barva šedá (RAL 3011) - velkoformátová plechová krytina na malé sklony - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 06...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly - jedná se o provedení rozvodů vzduchového potrubí a zařízení měření, regulace pod střechou v prostoru haly - montáž technologie úpravy a výměny vzduch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření saunového provozu a wellness služeb - instalace a montáž výtahů - podlahové práce - malířské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabídek: - 15.10. 2021 do 10:00 h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přístavba a nástavba stávajících budov - nástavbou budovy mateřské školy vznikne nová tělocvična - mezi budovami základní a mateřské školy vznikne po vybourání spojovacího krčku nový prosklený vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude umístěna no...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou spočívající v rekonstrukci výtahu pro jeho nevyhovující stav - sojde k jeho demontáži včetně výtahové kabiny a stávající ocelové klece s následnou montáží nového výtahu - součástí plnění budou rovněž n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu - odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m - nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 - uložení sypaniny na skládky - zřízení bednění zákla...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace objektu bývalé školy - vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - bourání příček cihelných tl. do 15 cm - dlažba do tmele 30 x 30 cm do tmele 2K - elektroinstalace - plynoinstalace Lokalita: - okres Vyškov Termín pro podání nabíd...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného prostranství - zemní práce, trubní vedení - bourací práce - provedení izolací - konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabíde...

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám stavební firmu na zhotovení průduchů v obvodní zdi(tloušťka asi 60 cm) bytového domu, přízemí(ve sklepích) Počet: - 4 průduchy Rozměr: - průměr cca 100 mm Lokalita: - Brno Termín: - říjen, listopad 2021

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám stavbu stěny z kingspan panelů - vytvoření stěny, osazení dveří a izolace stropu proti vlhkosti Materiál: - panely Kingspan 40 mm, vlastní dodávka Rozsah: - prostor 5 x 5 m Lokalita: - 507 71 Miletín Termín: - co nejdříve Doplňujíc...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 231 028 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena