Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 7. 3. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: stavební firmy

    Nalezeno 2 850 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací - včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací - členění stavby na objekty: - SO...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím - hlavní vstup do objektu zůstává zachován, bude doplněn krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vst...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v základní škole, - stavební úpravy zahrnují návrh větrání učeben – prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu - součástí projektu je i návrh no...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je návrh technického řešení a vyvložkování potrubí SV 2 x DN 500 dl. cca 60 m (celkem cca 120 m) - potrubí bude třeba před vyvložkováním vyčisti - dále požadujeme návrh technického řešení a zajištění minimálního zůstatkového průtoku vody v profilu limni...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba čtyř polních cest C1, C3, C7 a C21 - jedná se o realizaci části plánu společných zařízení po provedených komplexních pozemkových úpravách - výstavba protierozních průlehů PR1 a PR2, včetně ochranného zatravnění a liniové výsadby stromů a keř...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace dodatečných stavebních prací na rozpracované akce - jedná se o práce a dodávky pro pravý a levý objekt vtoku do spodních výpusti - oprava drážek provizorního hrazení - veškeré další informace naleznete v příloze Lokalita: - Karlovars...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby - architektonicko-stavební řešení - stavebně konstrukční řešení - požárně bezpečnostní řešení - technika prostředí staveb: zdravotně technické instalace, elektroinstalace, vzduchotechnika Lokalita: - okres Brno-město...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce samostatně stojícího bytového domu - rekonstrukce zahrnuje opatření vedoucí k úspoře na vytápění - zejména postupné zateplení celé obálky budovy kontaktním zateplovacím systémem. - s tím související výměna klempířských částí, oprava podhl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kancelářských prostor ve 3. patře objektu A - práce zahrnují bourací práce, výstavbu nových zděných příček, osazení dveřních zárubní vč. křídel, provedení omítek, el. rozvodů, úpravu rozvodů ZTI, nové klimatizační jednotky, výma...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování smíšené stezky pro pohyb chodců a cyklistů v obci - vybudování v prostoru stávající komunikace pro pěší, z důvodu snížení bezpečnostního rizika chodců vzhledem k nevyhovujícímu technickém stavu některých úseků chodníku a pro cyklisty doposu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - demontáž příček - malířské práce - pokládka koberce - výměna kuchyňské linky Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 22. 3. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu - zemní práce - úpravy povrchů, podlah a osazovaní výplní - izolace tepelné - elektroinstalace - podlahy z dlaždic - kompletní seznam požadovaných prací viz přílohy Lokalita: - okres Tábor Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy - stávající stavba byla využívána jako obchodní akademie; nově bude objekt využíván jako mateřská škola - zemní práce, trubní veden, podlah a podlahové konstrukce, izolace - demontáže, kanalizace...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba jednokomorového vodojemu 1x20m3 - s úpravnou vody a posilovací automatickou tlakovou stanicí - pro zajištění zásobování pitnou vodou obce Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 22. 3. 2021 do 15:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování dvou zahrad a to: - zkvalitnění EVVO v Základní škole - cílem projektu je vybudování venkovní učebny a úprava zahrady pro výuku v oblasti EVVO v ZŠ a MŠ - stávající zahrada školy bude doplněna o venkovní přístřešek a další prvky podporuj...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tří objektů - stájí spočívající zejména ve stavební úpravě kanálů, vytvoření nového profilu podlahy, výměně podhledu a zateplení střešní krytiny a obvodových stěn - vhalách budou instalovány technologie ustájení, napájení, krmení a venti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba hlavní polní cesty - cesta s asfaltobetonovým povrchem pouze v úseku km 0,000-0,731 - délka cesty je 731,45 m - odvodnění je navrženo podélnou drenáží DN 100 mm - součástí je i liniová výsadby stromů - veškeré podrobnosti naleznete v pří...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení opravy místní komunikace - zadavatel poskytuje přístup k přílohám po zaslání požadavku na guziur@tesin.cz Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 16.03. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice - v rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení a box sběrného hnízda na odpady - zemní práce, úpravy povrchů, bourání konstrukcí apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba polních cest - základní šířka vozovky s krytem z asfaltobetonu je 3,0m + 2 x 0,5m krajnice - polní cesty na sebe budou navazovat a vytvoří jeden celek o délce 1.400 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Rakovník...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 161 588 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena