Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 26. 9. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: stavební firmy

    Nalezeno 4 309 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby - stavební úpravy, kterými se nemění provoz ani účel užívání - nejedná se o památkově chráněnou stavbu, avšak jedná se o jednu z mála historicky významných staveb na území obce. - náklady na případnou likvidaci havárie - n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava hasičské zbrojnice - elektroměrová vana - elektroměrová deska - krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=100 - krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 - B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A - B25/1 Jisti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou udržovací stavební práce - jedná se o kompletní výměnu obvodových otvorových výplní - sanaci železobetonových stropních panelů - náhradu stávající asfaltové střešní krytiny novou plechovou krytinou - a další udržovací stavební práce Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků - oprava stávajících chodníků v obci podél komunikace II/421 - výstavba chodníků podél komunikace III/4211 - odstranění stávajících autobusových zastávek a výstavba nových včetně lávky pro pěší - oprava parkovacích stání - vý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace nádrže - obnova vodohospodářské funkce návesní vodní nádrže, která se nachází na návsi - v současnosti je nádrž vlivem zazemnění zátopy a porušených opěrných zdí ve špatném stavu a je nutná obnova její funkčnosti - bude provedeno zej...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních zařízení - zemní práce - izolační práce - obklady a malby - podlahové práce - konstrukce tesařské - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 04.10. 2021 do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a změně v užívání stavby bývalých papíren - ve střední části bude vybudován městský archiv (SO 01) - a v severní části bude vybudována nová kuželna (SO 02) Lokalita: - okres Louny Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je povedení stavebních prací - vznikne kancelář, aktivizační společenská místnost, konzultační místnost, denní místnost se šatnou - sklad pomůcek pro pečovatelskou službu, sklad jídlonosičů, místnost na mytí jídlonosičů, kuchyňka a úklidová komora - v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení přípojek inženýrských sítí - zhotovení splaškové kanalizace - vybudování plynovodních přípojek - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 27.09. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - spočívajících zejména v rekonstrukci stávajícího hřiště na plážový volejbal - stávající dožilý antukový povrch volejbalového hřiště bude odtěžen a bude realizováno dosud chybějící odvodnění - a realizován nový pískový po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba překladiště komunálního odpadu, která je situováná v provozním areálu skládky odpadů - sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm - uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesních cest - vyrovnání příčného sklonu cesty odkopáním s příčným přemístěním zeminy do násypu o objemu 40m*2m*0,4m. - v délce 145m bude provedeno doplnění konstrukční vrstvy DK 32/63 v tl, 150m a provedeno doplnění ŠD 0/32 v tl. 5cm - na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba modulárního objektu - jedná se o dodávku a montáž celého objektu z 12-ti stohovatelných modulů, které budou osazeny na předem připravené základové pásy a patky, jejímž účelem je vybudovat stavbu občanské vybavenosti a vytvořit jedinečný a m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - obnova podlahy ve sportovní hale - výměna zdroje vytápění - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 01.10. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna jídelních výtahů - demontáž původního výtahu vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve strojovně a nahrazení novým výtahem ve stávající výtahové šachtě - výměna šachetních dveří - oprava omítek a výmal...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy - vznikne 7 nových bytových jednotek - bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového - vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km - odstranění podkladů nebo krytů z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výroba ocelových lávek - součástí výroby i také dodávka a montáž - jedná se o o ocelové pracovní lávky, vč. provedení souvisejících stavebních úprav - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - spočívající rekonstrukci stávající auly bez zásahu do nosných konstrukcí - stavební práce proběhnou podle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace - bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - výměna nevhodného TP - nahrazení nevhodné konstrukce TP rámovým propustem - rámová konstrukce d. 8 m, š. 3 m, v. 1 m - opevnění vtoku a výtoku TP - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Havlíčkův Brod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny - bude provedeno odstranění stávajícího komína v kotelně i v půdním a nadstřešním prostoru - na jeho místě je navržen nový nerezový třísložkový komín o vnitřním průměru 150 mm s tl. izolace 25 mm - jako zdroj tepla je navrže...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 232 547 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena