Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 19. 9. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: stavební činnost

    Nalezeno 710 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava oken dveří a výloh - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 30.09. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - výměna nevhodného TP - nahrazení nevhodné konstrukce TP rámovým propustem - rámová konstrukce d. 8 m, š. 3 m, v. 1 m - opevnění vtoku a výtoku TP - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Havlíčkův Brod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny - bude provedeno odstranění stávajícího komína v kotelně i v půdním a nadstřešním prostoru - na jeho místě je navržen nový nerezový třísložkový komín o vnitřním průměru 150 mm s tl. izolace 25 mm - jako zdroj tepla je navrže...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly - jedná se o provedení rozvodů vzduchového potrubí a zařízení měření, regulace pod střechou v prostoru haly - montáž technologie úpravy a výměny vzduch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření saunového provozu a wellness služeb - instalace a montáž výtahů - podlahové práce - malířské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jindřichův Hradec Termín pro podání nabídek: - 15.10. 2021 do 10:00 h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného prostranství - zemní práce, trubní vedení - bourací práce - provedení izolací - konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku - odstranění podkladů nebo krytů - frézování živičného podkladu - provedení podkladu ze štěrkodrti - kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Kolín Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací - celkem se jedná o 4 místní komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 21.09. 2021 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna oken a opravy fasády kolem oken - demontáž oplechování parapetů a zhotovení nového oplechování - montáž plastových oken - vybourání dřevěných rámů - vyspravení fasádních konstrukcí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení cyklostezky - vybudování nového úseku cyklostezky - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Znojmo Termín pro podání nabídek: - 24.09. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava toku - těžba sedimentu - reprofilace průtočného profilu - oprava a doplnění objektů - provedení optimalizace - oprava opěrných zdí - kácení dřevin - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podán...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vodní nádrži - dojde k odstranění zemin - vybudování nové pochozí hráz - stavba betonový dvoudlužového požeráku - ze stávající komunikace se provede zpevněné odbočení k hráz - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce 4.NP jižního křídla objektu - obklady a podlahy - výmalba - konstrukce truhlářské - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Tachov Termín pro podání nabídek: - 04.10. 2021 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba sportoviště víceúčelového hřiště - hřiště o výměře 18 x 36m - bourání konstrukcí - konstrukce ze zemin, povrchové úpravy terénu - zhotovení podkladních vrstev komunikací a dlážděných ploch - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Loka...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nového víceúčelového hřiště - jedná se o oplocené víceúčelové hřiště, které vznikne terénními úpravami stávající travnaté plochy - terénní úpravy budou spočívat ve výkopech a násypech za účelem vyrovnání plochy pro vznik sportovního více...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu muzea - navržené stavební úpravy zahrnují půdní vestavbu depozitáře ve 3.np - dále jsou navrženy bezbariérové stavební úpravy sanitárního zázemí pro návštěvníky a personál, v...

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám rekonstrukci sociálních zařízení ve výrobním areálu - zájemce po zhlédnutí prostor navrhne svoje řešení a vizualizací - po schválení konečného provedení a cenové nabídky budou provedeny bourací, stavební, obkladačské a instalatérské práce - dílo bu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce řešící modernizaci elektrické požární signalizace - demontáže EPS senzorů, siré, tlačítkových hlásičů - pokládka nové kabeláže - uvedení do provozu - dodávka materiálu (izolátor, hlásiče, patice, montážní krabice apod.) - veškeré...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti - zhotovení světelného signalizačního zařízení (SSZ) pro řízení provozu - přechod pro chodce bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé - budou provedeny nutné úpravy nástupních ploch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přístavba venkovní učebny - veškeré podrobnosti na vyžádání u zadavatele Lokalita: - okres Vyškov Termín pro podání nabídek: - 01.10. 2021 do 09:30 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 231 028 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena