Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 5. 12. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Kanalizace, odpady

    Nalezeno 958 poptávek
Za poslední týden 3 poptávek
Za poslední měsíc 25 poptávek
Za poslední rok 413 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce poškozených částí kanalizace - výstavba nové přečerpávací stanice - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Teplice Termín pro podání nabídek: - 15.12. 2021 do 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba vodovodu a kanalizace - rozsah stavby: - vodovod: cca 6,6 km řadů, PE De 110, 90, ATS, 121 napojovacích bodů - kanalizace tlaková: cca 6,7 km, PE De 90,75,63,50 - tlakové kanalizační přípojky v délce cca 2,8 km, De 40, 119 ks DČS. Př...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního přivaděče - výstavbou se umožní zásobování obce pitnou vodou - stavba prozatím zaslepeného výtlačného kanalizačního řadu vedoucího v souběhu s vodovodním přivaděčem - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okr...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - výměna litinové kanalizace pod domem Rozsah: - délka potrubí - cca 15 m - potrubí se nachází v kolektoru (cca 50 x 50 cm) - důvod výměny - litina degradovala a začíná praskat - k dispozici je kamerový záznam potrubí Lokalita: - Praha Klánovice Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravní a technické infrastruktury v obci - stavba místní komunikace vč. drenáže - instalace a montáž veřejného osvětlení - zhotovení přípojek dešťové kanalizace a STL plynovodu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení základní technické vybavenosti pro 4 rodinné domy - stavba vodovodu a vodovodních přípojek - zhotovení odvodnění místní komunikace - vybudování chodníků - stavba také veřejného osvětlení apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV -odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 - pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení - vodorov...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - provedení přípojky vody a tlakové kanalizace k hraně pozemku Rozsah: - délka 6 m, od řádu na hranu pozemku 4 m v komunikaci (asfalt) a 2 metry v zeleni - je třeba provést navrtávku na hlavní řad a osadit šoupě - kanalizace DN přípojky 40 mm, voda DN 32 mm...

Poptávám stavebnictví: Popis: - stavební práce okolo domu Rozsah: - vybagrování vjezdu, kanalizace, izolace základů, položení zámkové dlažby Rozměry: - 8 x 20 m Lokalita: - Žďár nad Sázavou Termín: - po domluvě

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství - zpevněné plochy, betonová stěna, chodníková fontána - přípojka dešťové kanalizace, vodovodní přípojka, rozvody vody a kanalizace - zahradnické práce, ohrazení kolem místa popelnic, veřejné osvětlení - veškeré...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace a sociálního zařízení - zemní práce, bourací práce - trubní vedení, podlahové práce - vnitřní kanalizace a vodovod - konstrukce truhlářské a zámečnické - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace kulturního domu - zateplení obálky, výměny výplní otvorů, nové vnitřní rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT - nová plynová přípojka (změna vytápění objektu) a nová kanalizační přípojka - bude částečně upravena dispozice: nové prostory pro kni...

Sháním stavbu: Popis: realizace kanalizační přípojky Specifikace: - v současné době je odpad sveden do jímky - v obci nově vznikla možnost připojení na obecní kanalizaci - potřebuji zrealizovat připojení do obecní kanalizace. - kanalizační šachtu jsem dostala od obce -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace - obnova vodovodu a kanalizace - novostavba parkovacích stání - oprava mostních objektů - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 29.11.2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu - vytápění, montáž vzduchotechniky - rekonstrukce elektroinstalace - rekonstrukce kanalizace - zhotovení plynovodní přípojky - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nab...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu - sběr, svoz a odstraňování vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu - a jejich ukládání či jinou likvidaci v souladu s obecně závaznými předpisy a sběr - svoz a odstraňování vytří...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování základní technické vybavenosti - zhotovení veřejného osvětlení - vybudování nové dešťové kanalizace a vodovodu - stavba nové komunikace a parkoviště - sadové úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jihlava...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sanace suterénních zdí a obnova kanalizace - zemní práce, bourací práce - izolační práce proti vodě - montáž trub - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 14.12. 2021 do 09:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace v celé obci - kanalizační řady PC-U, SN 12, DN 250 - 8.092 M - přeložka vodovodu - 1.126 m - napojovací body (přípojky) - 1.701 m Lokalita: - okres Ústí nad Orlicí Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava návsi - vybudování nových autobusových nástupišť a chodníků - úprava celého veřejného prostranství před budovou samosprávy - výměna kanalizačního potrubí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Havlíčkův Brod Termí...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 254 451 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena