Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 27. 6. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Provádění analýz

    Nalezeno 113 poptávek
Za poslední týden 4 poptávek
Za poslední měsíc 6 poptávek
Za poslední rok 28 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu - Cílem stavebně technického průzkumu je získat informace o aktuálním technickém stavu jednotlivých konstrukcí, které budou dále využity při statických výpočtech či objektivních hodno...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění analýzy pro Radu ČRo - 1. Kvantitativní obsahová analýza velkého rozsahu - 2. Kvalitativní analýza – (diskurzivní analýza, analýza mediálních rámců, popř. další druh kvalitativní mediálněvědné, sociologické nebo sociolingvistické analý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je monitoring, diagnostika a statické posouzení mostu ev. km 35,529 na trati - Monitoring, diagnostika mostu budou zaměřeny na stanovení příčin vzniklých poruch nosných konstrukce a spodní stavby v části mostu tvořené konstrukcemi K07 až K 09, pilíři...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění monitorovací společnosti, která bude provádět monitoraci výzkumné studie zadavatele s názvem IDEAL – IKEM, zajišťovat v rámci této studie potřebnou komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a současně provádět průběžný dohled nad správ...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza dat z registrů - Sběr a analýza dat ze sekundárních zdrojů pro změření vstupních hodnot (baseline) a výstupních hodnot (endline) u vybraných indikátorů evaluačních otázek a analýza dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí pro průběžnou eva...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE - 1) rámcová dohoda na zajištění osobních dotazníkových dat a informovaného souhlasu účastníků kohortové studie středního věku (max. 4 000 účastníků) - 2) či...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1: Analýza nákladů a přínosů projektu Společně na svobodu Část 2: Analýza nákladů a přínosů projektu Cochemský model v ČR Lokalit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je doprůzkum a AAR na lokalitě - průzkumné a vyhodnocovací práce (doprůzkum) a zpracování aktualizované analýzy rizik na pozemcích mimo areál závodu společnosti Hanon Systems v souladu s Rozhodnutím ČIŽP OI Brno č. j. ČIŽP/17/2020/4902 ze dne 12. 5. 20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace terénního sběru empirických dat standardním dotazníkovým šetřením Cílová skupina dotázaných: - Cílová skupina dotázaných bude tvořena cizinci se státní příslušností Ruské federace a cizinci se státní příslušností Ukrajiny. - Bude se...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění on-line přístupu k databázi monitoringu médií včetně přístupu do archivu na období 12 měsíců - Je požadována služba v rozsahu jedné licence s on-line přístupem k databázi monitoringu médií včetně kompletního archivu - On-line přístup do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je reprezentativní šetření veřejného mínění - Analýza dat - Analýza průzkumu - Průzkum veřejného mínění Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 13.04.2021 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je služba v řešení projektu obranného aplikovaného výzkumu - a) Analýza – zpracování technické zprávy a doporučení o možnostech řešení a metodách náhrady stávajícího vizualizačního modulu rekonfigurovatelných virtuálních simulátorů na bázi Meta VR a syst...

Sháním služby: Popis: administrace veřejných zakázek Specifikace: - v rámci projektů z dotačních titulů EU pro období 2021-2027 - administrace zadávání veřejné zakázky - nadlimit, ZPŘ, VZMR a JŘBU Termín realizace: dle dohody Lokalita: celá ČR Maximální...

Poptávám poradenství: Popis: zajištění certifikátu GMP+ B4 Transport Specifikace: pro naši spedici na přepravu komodit Termín: ihned Lokalita: celá ČR Max. cena: nabídněte Doplňující informace: nabídky prosím zasílat z cenou do e-mailu

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování výpočtu simulace elektromagnetického a tepelného namáhání cívky PF1a na tokamaku COMPASS upgrade v souladu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy a technické specifikaci - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik areálu - předmětem plnění je řešení nových skutečností, které byly objeveny v průběhu dosavadně prováděných sanačních prací na lokalitě Teva Czech Industries s.r.o. Lokalita: - Moravsko...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je DISLOKAČNÍ STUDIE - CENTRÁLNÍ OBJEKT MAGISTRÁTNÍCH SLUŽEB - cílem veřejné zakázky je prověření veškerých potřeb Magistrátu města Brna pro případ centralizace stávajících úřadoven Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 31. 1. 2021...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza a vytvoření výpočetního nástroje pro basic design produkt a kalibrace tohoto nástroje - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 29.12.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování analytické studie - posouzení názvu spolku, posouzení log, posouzení komunikace a celkového vnímání brandu včetně vlivu integrace s ČSL, benchmarking identity obdobných organizací apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 202 388 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena