Poptávky s klíčovým slovem: rekonstrukce

    Nalezeno 2 667 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství - rekonstrukce zahrnuje i přeložku plynovodu a 3 přípojek - součástí je i rekultivace zelených ploch a výsadba nových stromů - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-východ...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna stávající nákladní zvedací plošiny za novou včetně provedení souvisejících prací - stavební práce na omítkách, dlažbách, výměna stávajícího zábradlí, úpravy na elektroinstalaci - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Ter...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu - dále viz přílohy Lokalita: - okres Sokolov Termín pro podání nabídek: - 8. 2. 2021 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava střechy bytového domu - demontáž střešní krytiny Alukryt, opravu komínů a impregnaci krovu, montáž difuzní folie,ocelové krytiny, nových střešních výlezů apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vstupní chodby budovy - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 04.02.2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace - úpravy terénu, zásyp kabelových rýh ručně, hloubení jam pro stožáry, odstranění podkladů nebo krytů apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Prachatice Termín pro podání nabídek: - 10.03.2021 do 1...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících horkovodních rozvodů 2x DN 300 v kanálech v celkové délce tras cca 250 m - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 22.02.2021 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - zemní práce, izolační práce, malířské a natěračské práce, rekonstrukce podlah a elektromontáže apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 04.02.2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kostela - jedná se o opravu střechy (klempířské a pokrývačské práce) a rekonstrukce venkovního schodiště - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 08.02.2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění rekonstrukce budovy - elektroinstalační práce, topenářské práce, bourací práce apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 15.02.2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svahu - práce zahrnuje provedení gabionové opěrné stěny zajištěné zavrtávacími trny, která tvoří podezdívku oplocení, dále změnu povrchu stezky z mlatu na odsekovou dlažbu do betonu včetně řešení odvodnění - součástí prací je i přeložka veř...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy izolace nádrže Z 382.9 - klempířské a pokrývačské práce a izolační práce apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 29.1. 2021 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava nosné konstrukce nad vestibulem metra Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 29. 1. 2021 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy v objektu P - úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní, zdravotně-technické instalace, vytápění a rozvody chladu, silnoproudu, slaboproudu, rozvodů medicinálních plynů, vzduchotechn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace a řízení obilního betonového sila - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 19.2. 2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem - výměna oken a dveří - zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny - úpravy SDK v podkroví - dále viz přílohy Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 2...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování tůně a rekonstrukce malé vodní nádrže - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Kroměříž Termín pro podání nabídek: - 29.01.2021 do 8:13 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stabilizace svahu příjezdové komunikace a hradební zdi postižené opakovanými události porušení statické celistvosti opěrné – hradební zdi a svahu cesty - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Teplice Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy sportovní podlahy v tělocvičně - demontáž veškerého vybavení a truhlářských prvků tělocvičny; provedení nátěru radiátorů, instalace obvodové soklové bukové odvětrané lišty, položení tepelně izolační vrstvy z EPS 200 s STABIL tl. 50 m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce pobytových místností přístavby - Jedná se o celkovou rekonstrukci pobytových místností přístavby Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 29. 1. 2021 v 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 144 968 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena