Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 9. 5. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: projekt

    Nalezeno 3 753 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování, projednání a dodání projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a předání platných povolení stavby , spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, autorský dozor a poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování digitálního povodňového plánu - Založení a naplnění databáze POVIS povodňových komisí v ORP - Naplnění databáze POVIS důležitých organizací ORP - Verifikace připojených hlásných profilů a srážkoměrů - Naplnění databáze POVIS evakuačn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportu současného stavu, návrhu a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění zapracování připomínek dotčených orgánů a stavebního úřadu do projektové dokumentace, výkon autors...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle - tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - v 10 krajských školách, které byly Odborem školství ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení a Krajským ředitelstvím po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - výtah pro vakcinační centrum - Návrh stavby (dále jen „studie") včetně doměření dotčených prostor, statického posouzení, ověření inženýrských sítí vně i uvnitř areálu a ekonomické rozvahy investičních nákladů - Studie bud...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - dokumentace se bude týkat rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu“ a bude řešit provedení kompletní rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu - dále také se dokumentace týká pr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stanovených termínech: - vypracovat workplace analýzu - change management - architektonickou studii interiéru - dále poskytnout konzultační činnost a provést autorský dozor. Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - stezka pro chodce a cyklisty - Předmětem projektového řešení DUR+DSP vč. SP+DPS je možnost napojení především cyklistů z prostoru čtvrti Mokrá a severozápadní části sídliště - Návrh musí komplexně řešit úpravu dotčené záp...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti (IČ), výkonu autorského dozoru (AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise a to na výstavbu dvojgaráže pro garážování dodávky a osobního elektromobilu s nabíjecí stanicí Lokalita: - okres Ú...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování územní studie - prioritou je koncepčně a technicky dobře navržené řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury - stanovení závazné regulativy pro výstavbu - obsah dokumentace: textová část výstižně charakterizující záměry návrhu...

Poptávám: projekční práce Popis: - projekt na zpracování podlahového vytápění (řadový dům) Rozsah: - 150 m2 Lokalita: - Praha 9 Termín: - co nejdříve

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - pro provedení stavby - všech jejích součástí dle Výzvy Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podání nabídek: - 18. 5. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace - pro stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby - dle požadovaných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Lokalita: - Zlínský kraj Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - na provedení oprav lávky - současný stav mostu je detailně popsán v přiloženém dokumentu Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 21. 5. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace - na odkanalizování části ulice - zájmové území a rozsah PD je součástí přílohy č. 4 ZD Lokalita: - okres Prachatice Termín pro podání nabídek: - 2. 6. 2021 do 9:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení - 1. část - pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) a provádění stavby (DPS) pro výstavbu přechodu pro chodce a umístění nového osvětlení přechodu - 2. část - dokumentace prov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepční studie Seifertovy ulice - Koncepce technické infrastruktury - Park Radost - Mobiliář - Náměstí Winstona Churchilla - Okolí cyklostezky A25 Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31. 05. 2021...

Poptávám: projekční práce Popis: - vypracování projektu rekonstrukce podkroví Specifikace: - v 1. patře na bytovou jednotku cca 90 m2 prosím zajistit podklady ke změně užívání stavby k předložení Stavebnímu odboru a rovněž k realizaci stavby - potřebuji dispoziční řešení, stavební projekt...

Poptávám: projektové služby Popis: - poptávám vyhotovení pasport domu s pěti byty - dvoupatrový objekt Plocha: - dohromady cca 300 m2 Termín: - ihned Lokalita: - Žatec

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 185 206 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena