Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 29. 5. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: přípojku kanalizace

    Nalezeno 201 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení tlakové kanalizace - výstupem projektu je propojení projektované čerpací stanice v místě stávající čistírny odpadních vod - s projektovanou tlakovou splaškovou kanalizací, jejíž trasa je navržena v blízkosti zdravotního střediska - t...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - výstavba vodovodu (1. etapa) - a splaškové kanalizace (2. etapa) Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 31. 5. 2022 do 15:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nové napojení na ČOV obce - demolice zděné příčky 2,328 m3 + podesta 2,26 m3 = 4,588 m3 - naložení suti na kolečko, odvoz do 30m, naložení na dopravní prostředek - odvoz na recyklační depo do 10km - poplatek za uložení - výkop základu příčky...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba samostatně stojící komunální přírodní čistírny odpadních vod pro část obce - založené na sestavě podle ČSN 756402 čistírny odpadních vod do 500 obyvatel: - odlehčovací komora - mechanické předčištění (hrubé česle, lapák písku, anaerobní...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace v obci - gravitační kanalizace v délce cca 1,7 km - výtlačný řad v délce cca 400 m - a vybudování jedné čerpací stanice Lokalita: - okres Kladno Termín pro podání nabídek: - 18. 5. 2022 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek - přípojky pro celkem 6 parcel - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 25.04.2022 do 16:45 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: zhotovení inženýrských sítí pro rodinné domy Specifikace: - realizace dle projektové dokumentace - vodovodní přípojka, tlaková kanalizace, vybudování sjezdu na pozemky spočívající v zatrubnění 12 m menší vodoteče a zhotovení podkladních vrstev k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je ostavba vodovodu a kanalizace pro obce Nepoměřice, Miletice a Bedřichov - vodovod - celková délka řadů 6 918 m - kanalizace - tlaková, napojena na stávající gravitační kanalizaci - celková délka tlakových stok 6.599 m - celková délka podružných...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dostavba inženýrských - vodovod, splašková kanalizace, rozvody a přípojky nn, plynovodní přípojky - pro zbývající zástavbu 5 rodinných domů - včetně přeložek stávajících sítí, které jsou v kolizi s výstavbou nových rodinných domů Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizační stoky - bezvýkopovou inverzní metodou (technologie vytvrzování horkou vodou), resp. její alternativou viz níže - inverzní metoda patří mezi tzv. bezvýkopové inverzní rukávcové metody (CIPP technologie) - jedná se o plstěnou vlož...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám dodání a instalace čerpadla včetně připojení ke kanalizaci Rozsah: - je potřeba zrušit stávající jímku a místo ní dát čerpadlo - zájemcům poskytnu dokumentaci Lokalita: - Větrušice Termín: - duben 2022

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění úspor energie velké haly - elektroinstalační práce - přípojky plynu, vody či kanalizace - topenářské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Kroměříž Termín pro podání nabídek: - 26.04. 2022 do 08:30 hodi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškové kanalizace - napojení 7 rodinných domů na ČOV o kapacitě 100 EO - vybudování také nové stoky Aa oddílné splaškové kanalizace pro stávající dům - obnova ČOV (nahrazení dmychadel) - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - výstavba kanalizace v délce 1,95 km zakončené novou ČOV s kapacitou 150 EO - výstavba kanalizačních přípojek v délce 0,6 km a vodovodní síť v souběhu s kanalizací v délce 690 m - předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním zhotovení kanalizační přípojky - realizace včetně PD - materiál plast Délka: - 50 m Lokalita: - Olomoucko Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby - vybudování splaškových gravitačních stok (DN 233,6 – DN 295 cca 4 045 m) - dvou biologických čistíren odpadních vod (2x150 EO) - výtlačných řadů odpadních vod (DN 74 cca 1086 m) - čerpacích...

Poptávám: zemní práce Popis: - sháním zhotovení rozvodů splaškové a dešťové vody - příští týden se budou kopat základy domu (plovoucí základová deska) - k dispozici mám DSP, která výše uvedené neobsahuje Rozměr: - dům 11,5 x 15 m - vzdálenost přípojky kanalizace 6 m Lokalita: - Branko...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - zhotovení přípojky kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v domě Rozsah: - délka přípojky (výkopu) cca 18 m, vnitřní rozvod 6 m, nové vedení k WC - protokol o tlakové zkoušce Lokalita: - Bělčice u Blatné Termín: - duben-květen 2022

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného objektu - součástí je zhotovení přípojky a jímky splaškové kanalizace - zhotovení také přípojky elektřiny - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jeseník Termín pro podání nabíde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové kanalizace pro obec - navržená tlaková kanalizace bude napojena do stávající gravitační kanalizace v obci - dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí_x000D_ DN do 200 mm - ztížené vykopávky v horninách...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 310 989 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena