Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 16. 5. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: měřící nebo regulační techniku

    Nalezeno 104 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje - pro měření parametrů fotosyntézy, transpirace a respirace rostlin - přístroj bude sloužit pro výuku praktických cvičení předmětů - zaměřených na fyziologii rostlin Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna měření emisí ve spalinách za kotlem K7, K8 a K9 - druh a rozsah měření: O2 paramagneticky, rozsah měření 0 až 25 % a CO IR metodou, rozsah měření 0 – 250, 0 – 1 250 mg/m3 - analyzátor musí být vybaven funkcí auto kalibrace a splňovat legislati...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka chladiče okruhu vložené absorpce 518F - dodávka a montáž elektro + MaR - realizace uzemnění a ochranné pospojování instal. el. zařízení - realizace kabelových tras apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Přerov...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přesunutí dávkování koncentrátů pro stanice C.I.P. - jednotlivé části zařízení musí být vyrobeny z nerez materiálu - dodávka prvků MaR, úprava a doplnění vizualizace - napojení na jednotlivá technologická zařízení - veškeré podrobnosti naleznete v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž elektro a MaR - realizace uzemnění a ochranné pospojování u instalovaných el. zařízení - realizace protipožárních přepážek u prostupů kabelů stěnami a podlažími - realizace kabelových tras a vzduchových rozvodů - veškeré...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka: - zařízení pro typově schválené (certifikované) stanovené měřidlo úsekové rychlosti - jeho, instalace, kolaudace, kalibrace, certifikace - včetně instalace softwaru a propojení se stávající spisovou službou města Lokalita: - okres Kolín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou dodávky: - rentgenových zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel a ostatních zásilek malých rozměrů - včetně jejich zprovoznění a zapojení do síťové správy objednatele - dále součástí dodávky bude: - a) zajištění školení pro obsluhu, administra...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova redukční stanice páry - realizace uzemnění a ochranné pospojování u instalovaných el. zařízen - provedení potřebných průrazů pro kabelové trasy a kabely - realizace kabelových tras a vzduchových rozvodů - veškeré podrobnosti naleznete v příl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova parních rozdělovačů (kompletní dodávka a montáž MaR) - realizace protipožárních přepážek u prostupů kabelů stěnami a podlažími - realizace kabelových tras a vzduchových rozvodů - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres P...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace přístroje pro identifikaci látek na základě analýzy prvkového chemického složení pomocí infračervené spektroskopie (infračervený mikroskop), a úvodní zaškolení pracovníků - zařízení bude využíváno pro účely vědy, výzkumu a doplňk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, transport, instalace, seznámení obsluhy a uvedení do provozu zařízení pro bezkontaktní optické měření 3D deformací - položky požadovaného zařízení: - 1. software - 2. 3D stereo kamerový systém - 3. řídící jednotka kamer - 4. stativ a st...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kalibrace měřidel - AKCELEROMETR TYP 4383 - PRŮTOKOMĚR PAL.FT16AEYSR - DETEKTOR PLYN.EX-METERII - PRŮTOKOMĚR 1355 - SNÍMAČ MOMENTU TB1A/1KNM Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 26.04.2021 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nadzemní kanalizace - MaR - kompletní dodávka a montáž MaR - realizace protipožárních přepážek u prostupů kabelů stěnami a podlažími - realizace uzemnění a ochranné pospojování u instalovaných el. zařízení - realizace kabelových tras a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova redukční stanice páry - kompletní dodávka a montáž elektro a MaR - realizace kabelových tras a vzduchových rozvodů - realizace protipožárních přepážek u prostupů kabelů stěnami a podlažími - součástí jsou také montážní a demontážní práce -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového parního kotle - součástí jsou také zemní a bourací práce - demontážní a elektroinstalační práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Strakonice Termín pro podání nabídek: - 30.4. 2021 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání spektrometru či sady spektrometrů s vysokým rozlišením (dále jen Zařízení) - spektrální rozsah: - spektrometr musí - spojitě, tj. bez mezer - pokrýt oblasti alespoň: 400 nm - 500 nm a 600 nm - 700 nm (v případě sady spektrometrů jednotlivé...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž elektro a MaR - realizace uzemnění a ochranné pospojování u instalovaných el. zařízení - realizace protipožárních přepážek u prostupů kabelů stěnami a podlažími - realizace kabelových tras a vzduchových rozvodů - veškeré...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometru dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace - základní technické parametry spektrometru: - měřící rozsah 12.000 - 4.000 cm ‐1 - minimální spektrální rozlišení 2,0 cm ‐1 - přesnost vlnové délky musí bý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je instalace měření napájecí vody pro registry chladiče reakčních plynů E-16 - celkem 2 ks - nově instalované hmotnostní průtokoměry budou sloužit k optimálnímu řízení procesu chlazení a pro zpracování bilancí enthalpie uzlu, proto průtokoměry budou vyb...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu přenosného digitálního barometru s výškoměrem a teploměrem - požadujeme dodat přesný přenosný barometr s výškoměrem a teploměrem s těmito vlastnosti - rozsah měřeného barometrického tlaku 300 - 1100 hPa, přesnost +-1,5 mbar - možnost z...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 188 288 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena