Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 24. 10. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: likvidaci odpadu

    Nalezeno 569 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spočívající ve: - sběru - svozu - a odstranění směsného komunálního odpadu a bioodpadu Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 8. 11. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu - Zadavatel po vybraném dodavateli požaduje, aby zajistil komplexní nakládání s komunálními a separovanými odpady vzniklými při samotné činnosti zdravotnického zařízení - Požadovaná služba je zam...

Poptávám: likvidaci odpadů Popis: - poptávám likvidace dřevěných pergol - dřevěné pergoly, částečně prohnilé - nutné odstranit z bezpečnostních důvodů Počet: - 2 pergoly Lokalita: - Praha 9 Termín: - ihned Doplňující informace: - 4 nosné sloupky, trámoví rozměry cca 360 x 600...

Poptávám: odvoz odpadu Popis: - odvoz a likvidace eternitu - likvidace střechy na zahradní chatce Plocha: - 20 m2 Lokalita: - Dubňany Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajišťování služeb souvisejících se svozem a odstraněním odpadů z objektů požárních stanic - pravidelné svozy, komunálního, papírového, plastového a skleněného odpadu - svozy a likvidace nebezpečných odpadů - pronájem svozových nádob Lokali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sběr, přeprava a odstraňování odpadu - 1100l papír - 1100l plast - 1100l sklo - 1100l kovy na vyžádání - 240l BRO jednou za 14 dní 1.4. - 30.11. Lokalita: - okres Praha - východ Termín pro podání nabídek: - 26. 11. 2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je svoz odpadu - 120 l; 1x M,13 výsypů / rok - 120 l; 1x 2T, 26 výsypů / rok - 120 l; 1x K, 42 výsypů / rok - 120 l; 1x T, 52 výsypů / rok - 1.100 l; 1x 2T 26 výsypů / rok Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 3. 11. 2...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a nakládání s odpady - Papírové a lepenkové obaly, Papír - Plastové obaly - Kompozitní obaly (tetrapaky) - Plasty - Kovy Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabídek: - 18.11.2021 v 8:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je svoz směsného komunálního odpadu (SKO) - včetně sběru a přepravy tříděného/separovaného odpadu - včetně svozu a odstranění odpadu ze sběrného dvora 2022-2023 Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 1. 11. 2021 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení komplexního nakládání s odpady pro městys - I. zajištění svozu (odstranění, manipulace a dopravy) směsného komunálního odpadu (SKO) - II. sběr, přeprava a odstranění (využití) tříděného/separovaného odpadu - III. svoz a odstranění...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů - odstraňování a svoz směsného odpadu, nebezpečných odpadů či bioodpadu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 08.11. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a následné likvidace odpadu, včetně pronájmu odpadových nádob - směsný komunální 200301 - papír 200101 - plasty 200139 - sklo 200102 - kovy 200140 Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 09.11.2021 v 10:0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu - poskytnutí a rozmístění potřebného množství typizovaných sběrných nádob o objemu 120 l, 240 l a 1100 l na cca 280 sběrných místech ve správním území města - zpracování a dodání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vyčištění mycího můstku - Vyčištění a odmaštění ploch (stěn a dna) kalové jímky - Vyčerpání obsahu odlučovače ropných látek včetně vyčištění od sedimentů i volných ropných látek - Výměna náplně sorpčního filtru v odlučovači ropných látek (v so...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace komunálního a tříděného odpadu - v období 2022–2025 Lokalita: - okres Ústí nad Labem Termín pro podání nabídek: - 22. 10. 2021 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu - komunální odpad cca675 tun/rok - velkoobjemový odpad cca 88 tun/rok - součástí je také dodání nádob na odpad - veškeré po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu - sběr odpadů sbíraných odděleně (sklo, papír, plasty, kovy, olej a tuk) - sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního opadu - vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání - více informací naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu komunálního a tříděného odpadu Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 19.11.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je: - část A) komunální odpad - část B) tříděný a bio odpad jsou služby v oblasti nakládání s odpady Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 9. 11. 2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění nebezpečného odpadu - Odpad - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné - Odpad − Absorpční činidla, filtrační materiály - Odpad − Olejové filtry - Odpad – Nemrznoucí kapaliny obsah, nebezpečné lát...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 242 687 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena