Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 19 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště a komunikace - součástí je také výstavba chodníku - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 29.01.2021 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce současné sezonně sjízdné lesní cesty 2L s navýšením kategorie na 1L - rekonstrukcí je nutné chápat jako uvedení lesní cesty do původního stavu (reprofilace ploch LC, sjezdů, výhyben) obnovení podélného odvodnění a předev...

Poptávám: stavební práce Popis: - zhotovení mostu přes potok Rozsah: - délka mostu cca 10 metrů - nosnost minimálně 3,5 tuny Lokalita: - Boskovice Termín: - dle domluvy

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu - stávající nosnou konstrukci, koncepčně a materiálové nejednotnou, nahradí nosní konstrukce z ŽB přesýpaných rámů - stavba bude doplněna novými římsami a zábradlím; světlost rámu 2500 mm x 2000 mm, skladební délka 1200 mm - více...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova vodovodního řadu, přeložka kabelu veřejného osvětlení a stožárů osvětlení a výstavba chodníků - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 3.8. 2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících stupňů - dále realizace nových stupňů a vjezdu na sportoviště apod. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 22.07.2020 do 16:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku + veřejného osvětlení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 09.07.2020 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je regenerace sídliště - hlavním účelem je rekonstrukce o chodníků, šlapákové cesty, zpevněné plochy pro kontejnery a jiné další zpevněné plochy, veřejné osvětlení včetně podzemní kabeláže, parkové plochy, záhony, výsadba stromů, keřů a rostlin, trávník...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění rekonstrukce mostu - stávající nosnou konstrukci, koncepčně a materiálové nejednotnou, nahradí nosní konstrukce z ŽB přesýpaných rámů - rámy nad pojížděnou části, z důvodu nedostatečné krycí vrstvy, budou zesíleny spřaženou deskou - stavba...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku a stezky pro pěší - veškeré bližší informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 14.04.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace nové komunikace - součástí je i zhotovení kanalizace a veřejného osvětlení - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 17.04.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace ze zámkové dlažby a asfaltové komunikace, včetně vjezdů do soukromých objektů - dále součástí je i dešťová kanalizace - celková plocha zpevněných ploch je cca 1.200 m2 - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací k řádnému dokončení díla, kterým je výstavba stezky pro cyklisty - úprava pláně, založení trávníku, osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových do výšky 2,60 m, řezání zámkové dlažby apod. - více informací a so...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova komunikace spočívající v kompletní výměně konstrukčních vrstev, odvodnění a změně šířkových poměrů - stávající komunikace bude kompletně obnovena v celkové délce 135,46 m, šířka jízdního pásu komunikace bude po dokončení 3,0-6,8m - dále bude k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky - dále součástí je i oprava vodovodu a kanalizace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 03.03.2020 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku, parkovacích stání, oprava stávajícího asfaltového povrchu účelové komunikace a přeložka kabelů Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: -16. 12. 2019 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy chodníků - provedení oprav chodníků na území města spočívající v rozebrání dlažby, výměně nebo doplnění podkladní vrstvy, položení dlažby, zpět, res. výměna poškozené nebo doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků a odvo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací - vyspravení výtluků – vyrovnání recyklovaným asfaltobetonem, velkoplošné opravě místních komunikací, výškové úpravě poklopů armatur, výškové úpravě kanalizačních poklopů a kanaliz...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace chodníku podél silnice v celkové délce 214,52 m - bude napojen na stávající chodník Lokalita: - okres Rakovník Termín pro podání nabídek: - 7. 10. 2019 do 14:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 144 968 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena