Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 22. 5. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Dodávka el. energie

    Nalezeno 238 poptávek
Za poslední týden 2 poptávek
Za poslední měsíc 5 poptávek
Za poslední rok 132 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie - energie v hladině nízkého napětí v rozsahu: - od 1.9. do 31.12. 2022 cca 70 MWh - od 1.1. 2023 do 31.12. 2023 cca 195 MWh - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavební úpravy (vnější a vnitřní) stávajícího objektu úpravny vody - dodávka nové technologie pro úpravu surové vody z prameniště surové vody, která zahrnuje odstranění pesticidních látek a její úpravu na vodu pitnou - součástí projektu je vybud...

Poptávám: energetiku Popis: - sháním dodavatele elektrické energie Specifikace: - jedná se o dodávku elektrické energie do domácnosti - bytová jednotka - EAN 859182400403630311 - připojení 1 fáze - sazba D02D - jistič 16A - spotřeba cca 1.000 kW/rok Lokalita: - Liberecký kraj T...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy fotovoltaického systému na výrobu elektrické energie - elektrárny o instalovaném výkonu 263,7 kWp (dále jen „FVE“) na volné ploše na pozemku parc. č. 231/1, k.ú na hliníkových konstrukcí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie - zajištění distribuce elektrické energie a systémových služeb v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu § 50 energetického zákona č. 458/2000 S...

Poptávám: energetiku Popis: - poptávám dodavatele elektřiny Množství: - jistič A 32, spotřeba VT/NT - MWh 0,25/7,38 Lokalita: - Říčany Termín: - květen 2022

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace energetických úspor v areálu společnosti a to formou pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) a systému akumulace elektrické energie včetně jejich instalace a napojení na stávající elektroinstalaci objektu - Akumulace o kapacitě nominálně 5...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických panelů na střechu objektu, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů, instalace bateriového systému, napojení na stávající el. rozvod. systém uzemnění fotovoltaického systé...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 67 kWp v kombinaci se zavedením tec...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžné dodávky elektřiny včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele elektrické energie, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny pro hladinu VN uzavřené na 2 roky dle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podniká...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - instalace fotovoltaické elektrárny - výrobní kapacita fotovoltaického systému – instalovaný výkon [kWp] - účinnost fotovoltaických panelů [%] - účinnost třífázového měniče napětí [%] - velikost bateriového úložiště [kWh] - jm...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 75,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 20,4 kWp - dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektric...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 75,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 20,4 kWp - Dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektric...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a plynu Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 08.04.2022 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla do kotelny K2 prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie - dodávka tepelné energie zadavateli, a to vybraným dodavatelem nově instalovaného kombinovanéhozdroje tepla a elektri...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka funkčního systému vodíkového palivového článku, připraveného pro zástavbu do vozidla - stack/stacky palivového článku - subsystém přípravy paliva (vodíku) včetně jeho recirkulace - subsystém přívodu vzduchu včetně kompresoru a vodního mana...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického systému včetně akumulace pro vlastní spotřebu zadavatele, tj. dodávka a instalace fotovoltaických panelů na střechu objektu provozovny společnosti - Součástí instalace bude i systém pro akumulaci vyrobené elektri...

Poptávám: energetiku Popis: - dodavatele elektrické energie Specifikace: - vlastní elektroměr - pro novou dvoupatrovou kancelářskou budovu - ostatní na domluvě na miste Lokalita: - Praha Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny - dodávka pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 - celková předpokládaná dodávka silové elektřiny je cca 16 600 MWh - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: - 04.03....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie - sdružené služby dodávky elektrické energie pro město od 1.4. 2022 do 31.12. 2022 - celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN je 1.270.673 MWh - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 309 514 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena